Wij zijn Fundis

Wij bieden zorg en ondersteuning vanuit een fundamenteel andere basis. Want wij zijn niet één bedrijf, maar een heel netwerk van bedrijven in de zorg. Zo kunnen we snel en effectief kennis delen en versneld innoveren. Daardoor zijn we flexibel en klantgericht. En dat is nodig omdat we met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds voor grote uitdagingen staan.

Revalidatie en Herstel

Voor mensen die moeten herstellen na een ziekte of een operatie is het vaak moeilijk passende zorg te krijgen. Onze oplossing begint met een goede triage en doorplaatsing naar de juiste vorm van zorg. Zo hebben we mogelijkheden voor tijdelijk verblijf met passende zorg, voor slechts ‘n kwart van de kosten. Deze focus op passende zorg en een spoedig herstel zetten we ook in voor mensen die moeten revalideren.

Wereld Thuis

Nederland kent een steeds grotere groep kwetsbare ouderen en chronisch zieken die langer thuis blijven wonen. De behoefte aan zorg en ondersteuning groeit, terwijl het aantal verzorgenden en verpleegkundigen beperkt blijft. Zo’n complex probleem vraagt om creatieve oplossingen. Fundis zet actief in op technologische innovatie. En op actieve preventie bij ouderen die nog geen zorg ontvangen.

Wonen met Zorg

Er kan een moment komen dat thuis wonen niet langer gaat. Fundis biedt cliënten een passende woonomgeving waar keuzevrijheid en autonomie centraal staan. We zorgen voor woonvormen met een eigen signatuur en in verschillende segmenten. En we zetten in op actieve betrokkenheid van het netwerk van bewoners om de band met de maatschappij te behouden of te verstevigen.

FundIQare

Fundis is samen met InnovationQuarter en Noaber Foundation initiatiefnemer van innovatiefonds FundIQare. Het fonds richt zich op zorginnovaties die de kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en/of mantelzorgers verbeteren. Wil jij met je onderneming een volgende stap maken? Benieuwd naar onze criteria? Meld je vandaag nog aan bij FundIQare!

Fundis netwerk

Fundis is een netwerkorganisatie. Elke onderneming van Fundis is actief op een specifiek terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Van wijkverpleging tot persoonlijke alarmering, van welzijnsactiviteiten tot paramedische diensten, van revalidatiezorg en verpleeghuiszorg tot huishoudelijke ondersteuning. Door samen te werken binnen de Fundis groep, door nieuwe bedrijven toe te voegen aan de groep of door intensieve samenwerking met partners buiten de groep speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende vraag van zorgvragers.

Nieuwsgierig? Klik op één van de logo’s.

Actueel

In het Fundis Huis wordt vanaf 2025 samengewerkt aan duurzame ouderenzorg

Beeld: HofmanDujardin In de spoorzone van Gouda wordt een van de duurzaamste kantoorpanden van Nederland gebouwd. Het voormalige kantoor van zor…

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fu…

”Vereniging Reable Nederland voorkomt dat we allemaal het wiel uitvinden’

Om het zorgstelstel dat piept en kraakt toekomstbestendig te houden, zijn nieuwe oplossingen nodig. Reablement kan zo’n oplossing zijn. Erkend in D…