Vierstroom

Vierstroom helpt cliënten om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. De bedrijven onder het merk Vierstroom bieden alle zorg en hulp die mensen thuis nodig hebben. Van huishoudelijke hulp, alarmering, verpleging en verzorging tot aan verpleeghuiszorg aan huis.
vierstroom

Hulp Thuis

Huishoudelijke ondersteuning zoals een schone leefomgeving, begeleiding en ondersteuning bij maaltijdvoorziening en gezelschap.

Zorg Thuis

Zorg en diensten thuis voor kwetsbare ouderen, om hen te helpen om (langer) zelfstandig te blijven wonen in de eigen vetrouwde omgeving.

Verpleeg Thuis

Uitgebreid zorg- en ondersteuningspakket aan thuiswonende cliënten die intensieve zorg nodig hebben, waaronder cliënten met dementie.

Ledenservice

Leden van Vierstroom kunnen een beroep doen op de Ledenservice bij praktische vragen, bijvoorbeeld over aanpassingen in huis en/of hulpmiddelen.
Supporter van zelfstandigheid.

Contact met Vierstroom

www.vierstroom.nl