Over Fundis

Fundis is een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties. Elke organisatie is actief op een specifiek terrein binnen zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Door samen te werken speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende zorgvraag.

Vernieuwing & kwaliteitsverbetering

Fundis is continu actief in vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het zorg- en dienstenaanbod. Dat gebeurt met bestaande bedrijven, met nieuwe bedrijven of met samenwerkingspartners buiten de groep. Met de bedrijven en partners verlegt Fundis de focus van aanbod- naar klantgedreven werken, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, van werknemerschap naar ondernemerschap en van verantwoordelijkheid verleggen naar verantwoordelijkheid nemen.

Fundis zorgt voor morgen

Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. Met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. Het is de missie van Fundis om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dat doen we binnen zes thema’s.

Personeel & arbeidsmarkt

Medewerkers aantrekken en behouden door te zorgen voor een goede instroom, doorstroom en uitstroom.

Techfun

Nieuwe toepassingen in zorgtechnologie stimuleren en het gebruik van nieuwe toepassingen in de zorgpraktijk bevorderen.

Sociaal contract

De maatschappelijke betrokkenheid vergroten en zo mensen minder afhankelijk maken van professionele zorg.

De juiste zorg op de juiste plek

De ouderenzorg in de keten slimmer organiseren. Door efficiëntie in de keten kunnen we inspelen op de toekomstige zorgvraag en kostenbesparingen realiseren.

Woonzorgconcepten

Elke burger binnen de doelgroep van Fundis een passende woonoplossing bieden op het snijvlak van wonen en zorg. Het creëren van een breder aanbod en meer diversiteit.

Data fun

Data verzamelen, delen en combineren om op groepsniveau analyses te maken, trends, voorspellingen en scenario’s op te stellen om de zorgkwaliteit te verhogen en de bedrijfsvoering te optimaliseren.