Zorg voor Morgen

Over Fundis

De verzorgingsstaat maakt plaats voor een samenleving met eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het aandeel collectief gefinancierde zorg wordt steeds kleiner, de consument neemt de regie over en maakt eigen keuzes. Zorg en ondersteuning worden vaker georganiseerd in de eigen omgeving: met familie, buren, een (sociaal) netwerk of een inkoopcollectief. De aanbod gedreven zorgmarkt sluit hier niet bij aan. Fundis faciliteert en verbindt bedrijven die hoogwaardige zorg en diensten leveren ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Learn more about Fundis?
Try the English version of our corporate video.

Fundis netwerk

Als netwerkorganisatie speelt Fundis flexibel in op deze steeds veranderende vraag van de consument. Fundis is continu actief in vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het zorg- en dienstenaanbod. Dat gebeurt met bestaande bedrijven, met nieuwe bedrijven of met samenwerkingspartners buiten de groep.

Fundis in de regio

Fundis werkt ook intensief samen met partners buiten het netwerk. We participeren in regionale projecten, zoals Zoetermeer 2025, met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Zorg voor Morgen

Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. Met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. Het is de missie van Fundis om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Want: Fundis zorgt voor morgen.

Fundis netwerk

Als netwerkorganisatie speelt Fundis flexibel in op deze steeds veranderende vraag van de consument. Fundis is continu actief in vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het zorg- en dienstenaanbod. Dat gebeurt met bestaande bedrijven, met nieuwe bedrijven of met samenwerkingspartners buiten de groep.

Fundis in de regio

Fundis werkt ook intensief samen met partners buiten het netwerk. We participeren in regionale projecten, zoals Zoetermeer 2025, met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Zorg voor Morgen

Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. Met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. Het is de missie van Fundis om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Want: Fundis zorgt voor morgen.

Nieuwsgierig? Klik op één van de logo’s.