Zorg voor Morgen

Zorg voor morgen

Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. Met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. Het is de missie van Fundis om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dat doen we binnen zes thema’s.

Nieuwsgierig? Klik op een thema voor informatie en inspiratie.

Personeel & arbeidsmarkt

Medewerkers aantrekken en behouden door te zorgen voor een goede instroom, doorstroom en uitstroom. 

De juiste zorg op de juiste plek

De ouderenzorg in de keten slimmer organiseren. Door efficiëntie in de keten kunnen we inspelen op de toekomstige zorgvraag en kostenbesparingen realiseren.

Data fun

Data verzamelen, delen en combineren om op groepsniveau analyses te maken, trends, voorspellingen en scenario’s op te stellen om de zorgkwaliteit te verhogen en de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Tech Fun

Nieuwe toepassingen in zorgtechnologie stimuleren en het gebruik van nieuwe toepassingen in de zorgpraktijk bevorderen.

Woonzorgconcepten

Elke burger binnen de doelgroep van Fundis een passende woonoplossing bieden op het snijvlak van wonen en zorg. Het creëren van een breder aanbod en meer diversiteit.

Sociaal contract

De maatschappelijke betrokkenheid vergroten en zo mensen minder afhankelijk maken van professionele zorg.

Dag van de Zorg voor Morgen

3o oktober is officieel uitgeroepen tot de Dag van de Zorg voor Morgen, om jaarlijks aandacht te vragen voor de zorg van morgen. Zodat niet alleen het Fundis netwerk nadenkt over de uitdagingen én oplossingen in de zorg, maar met ons heel Nederland.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

dagen

tot de Dag van de
Zorg voor Morgen

Praat mee 

Je kan er bijna niet meer omheen: de toekomst van (ouderen)zorg. Onze missie? Dat iedereen het gesprek gaat voeren. Over hoe we de zorg voor ouderen organiseren, en wat we voor elkaar doen. Want de toekomst van het ouder worden is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving.

Podcast Over Morgen

Praten over ouder worden blijken Nederlanders niet snel te doen. Maar in deze podcast wel. Fundis en brancheorganisatie Actiz proberen in de podcast Over Morgen verwachtingen over ouder worden bespreekbaar te maken. Vanuit verschillende perspectieven worden inzichten geboden en oplossingen geschetst voor de zorg van morgen. Wat betekent het voor de samenleving als er straks meer ouderen, dan jongeren zijn? Waar wonen we, en met wie? En welke rol speel technologie?

Luister alle afleveringen van de podcast via: