Tag: Woonzorgconcepten

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fundis, gaan we het gesprek aan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. Met een groeiende groep ouderen enerzijds en tekorten op de arbeidsmarkt anderzijds, moeten we passende oplossingen vinden om de zorg voor morgen te kunnen blijven faciliteren.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten.

dag van de zorg voor morgen
Ook buiten de Dag van de Zorg voor Morgen zetten we het gesprek voort.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de Expeditie van Fundis. Wij zetten onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Vier jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Op deze Dag van de Zorg voor Morgen nodigen we heel Nederland uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg.

dag van de zorg voor morgen
Tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival in 2023.

Sinds 2019 hebben we een reis gemaakt waar we met trots op terugkijken. In 2019 organiseerden we op 30 oktober de eerste editie van het Zorg voor Morgen Festival, een groot intern evenement waar ruim tweeduizend van onze eigen zorgmedewerkers samenkwamen. In 2020 werd de Dag van de Zorg voor Morgen opgenomen in de Issuekalender. In 2021 namen we deel aan een podcastreeks met branchevereniging Actiz, om kennis te delen en de discussie aan te wakkeren. Vanaf 2022 zagen we dat veel zorgorganisaties en professionals aandacht aan deze dag besteedden. En in 2023 zet Actiz nog steeds de campagne voort op landelijk niveau, omdat we samen sterker staan.

Dag van de Zorg voor Morgen 2022.

Samen zorgen we voor morgen

De Dag van de Zorg voor Morgen is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een dag om terug te kijken op wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de toekomst van ouderenzorg. Het is een dag die ons inspireert en aanspoort om in actie te komen, om samen te werken aan een betere ouderenzorg voor morgen.

Neem ook deel aan deze belangrijke discussie! Laten we samen op weg gaan naar een toekomst waarin ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want ouder worden doen we allemaal, en alleen samen zorgen we voor morgen.

Wonen op Maat: samen sterk voor een toegankelijke woningmarkt in Capelle

Als we ervoor willen zorgen dat mensen uit alle groepen een thuis kunnen vinden in Capelle aan den IJssel, ongeacht leeftijd, beperking of vraag naar zorg, zullen we samen moeten werken. Dat staat in het Convenant Wonen op Maat 2023 dat zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en de gemeente ondertekenden. Met dit convenant leggen zij het voornemen vast om samen de uitdagingen op het gebied van Wonen op Maat aan te gaan.

Voor iedereen een thuis. Dat is de gezamenlijke doelstelling van zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en de gemeente in Capelle aan den IJssel. Een fijne woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor (kwetsbare) ouderen, mensen met een beperking of mensen voor wie om een andere reden nabije zorg en ondersteuning belangrijk zijn, kan het lastig zijn om een passende woning te vinden.

Krapte op woning- en arbeidsmarkt

Door de vergrijzing groeit de vraag naar woningen die geschikt zijn voor ouderen. Ook de zorgvraag neemt toe. Vanuit andere doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking, of jongeren die uit de jeugdzorg komen, is er ook grote vraag naar begeleiding bij het wonen en aangepaste woningen. Tegelijkertijd zijn er tekorten op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Daarnaast is het ook nog eens, met de toegenomen vraag naar wonen met zorg, een uitdaging om dit alles betaalbaar te houden.

Als we ervoor willen zorgen dat mensen uit alle groepen een thuis kunnen vinden in Capelle aan
den IJssel, ongeacht leeftijd, beperking of vraag naar zorg, zullen we samen moeten werken.

Samenwerken voor Wonen op Maat

Met het convenant Wonen op Maat is vastgelegd dat betrokken partijen samen de uitdagingen op het gebied van Wonen op Maat aangaan. Het convenant beschrijft onder meer de uitdagingen, doelstellingen en rolverdeling. Door slim gebruik te maken van de specialismes van de betrokken organisaties, wordt het beste resultaat bereikt.

Door samen te zoeken naar oplossingen, en samen aan de slag te gaan met de uitvoering hiervan, komen we tot het beste resultaat.

Passende woonzorgconcepten

Fundis is al langere tijd op een missie om de uitdagingen in de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een breder aanbod en meer diversiteit op het gebied van woonzorgconcepten. We willen elke burger binnen de doelgroep van Fundis een passende woonoplossing kunnen bieden op het snijvlak van wonen en zorg. De voorgenomen samenwerking in het Convenant Wonen op Maat is daarom zeer passe

Het Convenant Wonen op Maat werd ondertekend door Fundis, Pameijer, Welzijn Capelle, Antes, De Vijverhof, Prokino, Havensteder, Leger des Heils, ICS Zorg, ASVZ, Aafje, Enver, De Zellingen en Gemeente Capelle a/d IJssel

Het Ouden Huis en Fundis bestendigen hun samenwerking op nog meer plekken

Zo uniek als in Bodegraven kan er straks in veel meer gemeenten worden gewoond. Het Ouden Huis en Fundis bestendigen hun samenwerking voor nieuwe locaties. En dat biedt uitkomst voor ouderen met een (toenemende) zorgvraag die op zoek zijn naar een prettige, veilige en gezellige woonomgeving.

Vernieuwend woonconcept

Het Ouden Huis richt zich op mensen met lage of middeninkomens. Voor deze doelgroep is nauwelijks vernieuwend aanbod. Het succes in Bodegraven, waar Het Ouden Huis haar deuren opende medio 2021, biedt perspectief om meerdere locaties te realiseren de komende jaren, in verschillende gemeenten. Ook in de nieuwe locaties van Het Ouden Huis hebben ouderen straks een eigen huurwoning waar zij zelfstandig wonen met hulp en zorg dichtbij. Uniek aan Het Ouden Huis is dat mensen er alleen en met zijn tweeën kunnen wonen, ook als de behoefte aan zorg naar verwachting toe zal nemen.

Sociaal contract

Een ander bijzonder kenmerk van Het Ouden Huis is het verbinden van generaties door naast de woonplekken voor ouderen ook woonruimte te bieden aan jongeren of studenten. Zij gaan een verbinding aan met de locatie en committeren zich aan een aantal uur inzet op de locatie bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten in de gezamenlijke woonkamer. Eerder vertelde een bewoner van Het Ouden Huis Bodegraven en student geneeskunde Anne (19) hier in het kader van een interne campagne van Fundis meer over aan Eric Corton, bekijk hier de video.

Meerdere locaties

De opzet van Het Ouden Huis, een initiatief van Karel van Berk, Leonard Smit, past goed bij de visie van Fundis. Fundis en Het Ouden Huis bestendigen daarom hun samenwerking die begon met de locatie in Bodegraven. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, dient deze slimmer te worden ingericht. Hier zijn meerdere oplossingsrichtingen voor te bedenken. Het Ouden Huis met goede (en betaalbare) zorg en huisvesting voor alle (kwetsbare) ouderen, nu én in de toekomst, is daar een belangrijk voorbeeld van. Er zijn plannen in ontwikkeling voor locaties in Gouda, Montfoort en Haastrecht.

Zelf een keer kijken in Het Ouden Huis? Op 30 september is er een open middag in Bodegraven, klik hier voor meer informatie en inschrijven. 

Amadeushuis bereikt op twee locaties ‘hoogste punt’

In 2023 worden er twee nieuwe locaties van het Amadeushuis geopend. In Alphen aan de Rijn, op een prachtige locatie midden in het centrum, openen de deuren in februari en in mei volgt de locatie in Waarder.

Eerder dit jaar gaf wethouder Kees Oskam het startsignaal voor de bouw van het Amadeushuis in Waarder. Aan de Molendijk wordt, op de plek van het voormalige Kerverland, een woonzorgcomplex met 31 wooneenheden en een gezamenlijke huiskamer gebouwd. In Alphen komen er 27 studio’s, waaronder ook studio’s voor echtparen, waar mensen met dementie hun leven zoveel mogelijk voort kunnen zetten als zij gewend zijn. De studio’s variëren in omvang. Voor beide locaties is onlangs het hoogste punt bereikt en dit is vanzelfsprekend feestelijk gevierd met de direct betrokkenen.

Meer locaties

Amadeushuis Alphen aan de Rijn en Waarder zijn de tweede en derde locatie in een beoogde reeks van vijf locaties die Fundis wil laten bouwen in Zuid-Holland. In juni 2021 opende Amadeushuis Bergambacht zijn deuren, de locatie telt inmiddels 30 bewoners.

Over het Amadeushuis

Het Amadeushuis biedt een woonplek met ondersteuning voor mensen een dementieel ziektebeeld (en hun partners), waar bewoners zo veel mogelijk op hun eigen manier hun leven kunnen voortzetten. Zo mogen bewoners hun eigen spullen meenemen en gebruiken, en een eigen inrichting geven aan hun studio. Muziek als centraal thema voegt zinvolle akkoorden toe. Voorkeursmuziek kan namelijk bijzondere herinneringen oproepen en helpen om lekker te ontspannen. Een Amadeushuis is veel meer dan een fijne plek om te wonen. Het voelt als thuis.

Kosten en eventuele vergoedingen?

De verpleging, verzorging, begeleiding en hulp bij het huishouden worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is afhankelijk van de locatie. Bewoners betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Woon- en servicekosten zijn voor eigen rekening.

Meer weten? Kijk dan op www.amadeushuis.nl

Overeenkomsten innovatief woonzorgcomplex met 120 huurwoningen in Alphen aan den Rijn ondertekend

Bébouw Midreth, Bouwinvest en Fundis ondertekenden de intentieovereenkomst voor de samenwerking in de ontwikkeling, de exploitatie, verhuur en de uitwerking van het zorgconcept in Bospark. Bospark staat voor een zeer innovatieve en op de toekomst voorbereide combinatie van wonen en zorg. Fundis en haar partners zijn door de gemeente voor de ontwikkeling aan de Bosparkweg geselecteerd na een uitgebreid aanbestedingstraject.

Wethouder Gerard van As, gemeente Alphen aan den Rijn: ‘Wij zijn blij dat deze partners de selectieprocedure hebben gewonnen. Zij hebben hoog gescoord op kwaliteit van het concept. Het past ook goed bij onze visie dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen wonen.’

Ralf Dressel, directeur Bébouw Midreth: ‘Met onze partners hebben wij vol enthousiasme aan plan Bospark gewerkt. We zijn er trots op dat we met op deze plek samen met onze partners een innovatief woonzorgcomplex met 120 huurwoningen gaan ontwikkelen en realiseren.

Christian Schouten, Head of Dutch Transaction Management bij Bouwinvest, zegt: ‘Seniorenhuisvesting is een enorme kans voor ontwikkelaars. Niet alleen verwachten wij door vergrijzing een toenemende vraag, maar tegelijkertijd is het ook voor onze klanten, Nederlandse pensioenfondsen, een manier om invulling te geven aan hun ESG-beleid. Wij zijn dan ook erg blij dat we in het plan Bospark met Bébouw Midreth, de gemeente Alphen aan den Rijn en Fundis kunnen samenwerken.’ 

Guido Blom, directeur Fundis: ‘Met dit soort projecten geven we invulling aan onze ambitie om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Steeds meer ouderen zijn op zoek naar passende woonvormen, aangevuld met diensten en zorg. Woonzorgcomplex Bospark past dan ook mooi binnen het netwerk en de visie van Fundis.’. Fundis is, als netwerk van ouderen zorg- en welzijnsorganisaties, continu op zoek naar mogelijkheden en oplossingen om de zorg van morgen goed te kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld door nieuwe woonzorgconcepten te ontwikkelen en door bij projecten aan te sluiten, zoals deze samenwerking in Alphen aan den Rijn.

Innovatief woonzorgcomplex

Voor woonzorgcomplex Bospark is een uniek en innovatief woonzorgconcept, op basis van ‘gespikkeld wonen’ opgesteld. Senioren kunnen hierdoor op een prettige manier langer thuis blijven wonen, ook bij het ontwikkelen van een beginnende- of ernstige zorgvraag. Een combinatie van thuiszorg en zware zorg, het bevorderen van bewonersactiviteiten en het faciliteren van ontmoeting maken het concept bijzonder.
In het ontwerp is gekozen voor het concept ‘leefstraten’. Dat worden sociale ontmoetingsplekken op de verdiepingen met toegangen tot de woningen in combinatie met private en gemeenschappelijke terrassen. Deze worden fraai en duurzaam uitgevoerd in houtconstructies. De toepassing van hout is duurzaam, maar zorgt ook een aangenaam leefklimaat. Daarnaast biedt Bospark ruimte voor tal van gemeenschappelijke ruimtes zoals een kookstudio, huiskamer, bibliotheek, fietsenmaker en een collectieve binnentuin. De exacte invulling wordt bepaald in overleg met de toekomstige bewoners.

Duurzaam en gezond

Woonzorgcomplex Bospark wordt een duurzaam gebouw. Het gebouw gaat zuinig om met hernieuwbare energie, heeft een zo klein mogelijke milieu-footprint en zoveel mogelijk herbruikbare materialen. Het complex krijgt PV-panelen en een goede, energiezuinige ventilatie, die in combinatie met een duurzame warmtevoorziening zorgt voor een gezonde leefomgeving.

Partners Bospark

In samenwerking met Bouwinvest, Fundis en Ruimtemaken heeft Bébouw Midreth de aanbesteding voor de ontwikkeling aan de Bosparkweg gewonnen. Het Bouwinvest Healthcare Fundzal als beoogd institutionele belegger de woningen aankopen en verhuren. De zorg in Bospark, van huishoudelijke tot intensieve zorg, wordt aangeboden door Fundis. Ruimtemaken is betrokken als conceptontwikkelaar en De Wijde Blik verzorgt het communicatie- en participatietraject. Het gebouw is een ontwerp van Heren 5 Architecten. Delva Landscapes is betrokken als landschapsarchitect.

Planning

Nu de intentieovereenkomsten zijn ondertekend, kunnen Bébouw Midreth en haar partners starten met de verdere uitwerking van het plan. Rekening houdend met de voorbereidingen en procedures zal naar verwachting in het voorjaar 2023 de eerste paal de grond in gaan. Bospark zal dan naar verwachting in 2025 klaar zijn voor de toekomstige bewoners.

Meer informatie

Het laatste nieuws over deze ontwikkeling is terug te vinden op www.bosparkalphen.nl. Binnenkort komt hierop meer informatie over Bospark. U kunt zich wel alvast inschrijven als geïnteresseerde.  

“Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast”

Dat is de boodschap van het Zorginstituut Nederland. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig en het aantal zorgverleners stijgt niet mee. Als we niets doen, moet over 40 jaar 1 op de 3 mensen in de zorg werken. Nu is dat nog 1 op de 7. Ondertussen stijgen de zorgkosten. Als we niets doen, kan straks niet iedereen meer zorg krijgen. 

Wake-up call

In een korte film schetst het Zorginstituut een indringend en somber beeld van hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. Een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien: het beeld biedt een vlijmscherpe wake-up call. Op dit moment lijkt het nog ver weg, maar de voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. “Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk.”

Bron: Zorginstituut Nederland

Passende zorg

Gelukkig is er ook goed nieuws: het is nog niet te laat. Als we nu slagen maken, kunnen we de uitdagingen in de zorg het hoofd bieden. Zo start het Zorginstituut met het initiatief ‘Passende zorg’. “Met passende zorg gaat niet meer alle aandacht en geld uit naar ziekte en behandeling, maar wordt de organisatie, financiering en het aanbod van zorg meer gericht op preventie, gezondheid en kwaliteit van leven. Van ‘voor elke kwaal een behandeling’, naar het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van ziekte zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek of onveiligheid. In het Regeerakkoord wordt passende zorg de norm genoemd voor alle zorg.”

Zorg voor Morgen

Ook binnen Fundis werken we al langer aan oplossingen om de uitdagingen in en rond de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. We werken onder meer met technologische innovaties, ontwikkelen nieuwe woonzorgconcepten en onderzoeken mogelijkheden in de arbeidsmarkt. Met het interne programma Zorg voor Morgen informeren en inspireren we sinds 2019 iedereen binnen het Fundis netwerk rondom de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg, en stimuleren we hen om hierover mee te denken. Want: we zijn allemaal onderdeel van de oplossing.

PREZO-keurmerk voor afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis

De afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis, onderdeel van het Fundis netwerk, heeft het PREZO-keurmerk gekregen. Met dit keurmerk toont de specialistische afdeling aan, conform branche specifieke eisen, verantwoorde, waardevolle zorg en ondersteuning te bieden. WelThuis is hiermee een verantwoord ondernemer die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. 

PREZO

PREZO staat voor PREstatie ZOrg. PREZO Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft zorgprofessionals handvatten hoe het kán.

Complimenten

Tijdens het traject is naar voren gekomen dat de specialistische afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het resultaat mag er zijn, de auditoren waren lovend: “een dikke 10”, “een compliment met een grote C”, “veel rust, veel pret, lekker naar buiten”, “verwanten waren heel blij”, “op alles 100% gescoord”, “Veel op papier, goed te lezen”.

De diagnose dementie zet levens op zijn kop, maar het leven houdt niet op. De persoonlijke beleving en de kwaliteit van leven is bepalend, met het ziektebeeld wordt rekening gehouden. Dit geldt voor de bewoners, uiteraard, maar ook voor partners, gezinsleden en andere direct betrokkenen. Vanuit die benadering werken we samen aan een zorg-, begeleidings- en activiteitenaanbod dat naadloos aansluit op individuele wensen en mogelijkheden en zich mee ontwikkelt met de stadia die onze bewoners doorlopen. Eerst de mens en dan de diagnose.” Aldus Miranda Schouten.

WelThuis

WelThuis beheert woonzorgcentra waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken een thuis vinden. Elk huis heeft een eigen signatuur; zo vindt de cliënt altijd een passende omgeving. WelThuis biedt daarbij 24 uur per dag verpleeghuiszorg. Meer over WelThuis.

120 nieuwe huurwoningen voor ouderen in Alphen aan den Rijn

Aan de Bosparkweg in Alphen aan den Rijn komen 120 huurwoningen voor ouderen met en zonder zorgvraag. Het uitgangspunt: in het woonzorgcomplex Bospark kunnen bewoners zo lang mogelijk op één plek blijven wonen, ook als er een (zware) zorgvraag ontstaat. De zorg in het complex wordt geleverd door Fundis. Naar verwachting zijn de woningen in 2025 klaar.

Plan Bospark

Het plan voor Bospark is ontwikkeld door Bébouw Midreth in samenwerking met zorg- en welzijnsnetwerk Fundis, vastgoedbeheerder Bouwinvest en Ruimtemaken. Het gebouw is een ontwerp van Heren 5 architecten. Delva Landscapes is betrokken als landschapsarchitect. W/E adviseurs adviseert op het gebied van duurzaamheid.

In de 120 nieuwe huurwoningen van woonzorgcomplex Bospark in Alphen aan den Rijn komen ouderen te wonen met of zonder zorgvraag. De bewoners van het woonzorgcomplex  ontvangen zorg passend voor de eigen situatie, van huishoudelijke hulp tot intensieve verpleging. Deze zorg wordt aangeboden door Fundis. Zo kunnen bewoners van Bospark zo lang mogelijk op één plek blijven wonen, ook als er een (zware) zorgvraag ontstaat.

Ontmoeting

In het woonzorgcomplex worden ‘leefstraten’ en gemeenschappelijke ruimtes gerealiseerd, zoals een kookstudio, huiskamer, bibliotheek, fietsenmaker, multifunctioneel gezamenlijk dakterras en een binnentuin. Toekomstige bewoners en de buurt ontvangen een uitnodiging om mee te denken over de exacte invulling van de collectieve ruimtes.  Zo worden ontmoeting, gemeenschapszin en maatschappelijke betrokkenheid bevorderd in het woonzorgcomplex Bospark.

Duurzaam

Woonzorgcomplex Bospark wordt een duurzaam gebouw met een zo klein mogelijke milieu-footprint. Het gebouw is zuinig in energiegebruik, door o.a. zonnepanelen en duurzame warmtevoorziening. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare materialen. Want ook zo zorgen we voor morgen.

Geïnteresseerd?

Houd de website van Fundis en de projectwebsite in de gaten voor het laatste nieuws over woonzorgcomplex Bospark.

Partijen werken samen aan toekomst van ouderenzorg in Lansingerland

De gemeente Lansingerland, zorgverzekeraar DSW en zorgkantoor WSD, zorgorganisaties Laurens en Fundis en woningcorporatie 3B Wonen hebben op 10 februari een handtekening gezet onder het Convenant wonen en zorg Lansingerland 2021-2025. In het convenant staan afspraken hoe zij de komende jaren samenwerken om voldoende passende woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen voor ouderen met een zorgvraag.

Uitdagingen

Voor de regio Westland, Schieland en Delfland (WSD), waar Lansingerland onder valt, is in 2021 een regiovisie opgesteld met daarin de uitdagingen die er liggen op het gebied van wonen en zorg, nu én in de toekomst. Eén van die uitdagingen is het ontwikkelen van voldoende passende huisvesting voor ouderen met een (intensieve) zorgvraag. 

Convenant wonen en zorg

Daarom hebben zorgverzekeraar DSW en zorgkantoor WSD, de gemeente Lansingerland, zorgorganisaties Laurens en Fundis en woningcorporatie 3B Wonen het Convenant wonen en zorg ondertekend. Centraal in het convenant staat de woonzorgopgave voor ouderen uit Lansingerland voor wie zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. De partijen werken samen aan geschikte woonzorgvoorzieningen voor deze doelgroep. Bij deze woonzorgopgave worden ook belangrijke lokale partijen betrokken, zoals welzijnsorganisaties, huisartsen en andere zorgverleners. “Het is fantastisch dat we samen met de partijen werken aan de toekomst van ouderenzorg in Lansingerland,” vertelt Fundis-directeur Guido Blom. “Maar voor het leveren van echte goede zorg en ondersteuning kunnen we niet zonder de hulp van de inwoners van Lansingerland.”

Wethouder Gezondheid, Zorg en Welzijn Titia Cnossen: “In onze Woonvisie hebben wij als doel gesteld: een plek voor iedereen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de groeiende groep nog zelfstandig wonende ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Er zijn passende woonvoorzieningen nodig, zoals een verpleeghuis of een geclusterde woonvorm zoals Huize Sint Petrus. Voor deze opgave moeten de gemeente en zorg- en woonpartners de handen ineen slaan en krachten bundelen.”

Dunavast start bouw Amadeushuis Alphen aan den Rijn

In aanwezigheid van wethouder Gerard van As, is het formele startsein gegeven voor de start bouw van het woon-zorgcomplex Amadeushuis in Alphen aan den Rijn. Het complex omvat 27 woon-zorgeenheden voor bewoners met een (zware) zorgindicatie.

Het nieuwe zorgcomplex telt meerdere bouwlagen en heeft een netto vloeroppervlak van ruim 1.700 m². Op de begane grond worden binnenhofjes en tuinen aangelegd. Goudriaan Jongerius is inmiddels gestart met de bouwwerkzaamheden van het Amadeushuis, met een verwachte oplevering binnen het vierde kwartaal van 2022. Bloemen Architecten is als architect aan het project verbonden.  

Fundis zal deze locatie langjarig huren ten behoeve van de zorgformule Amadeushuis. Elke onderneming van Fundis is actief op een specifiek terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Door de samenwerkingen binnen het Fundis netwerk, door uitbreiding en door intensieve samenwerking met externe partners, speelt Fundis flexibel in op de Nederlandse zorgvraag.