Tag: Tech

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fundis, gaan we het gesprek aan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. Met een groeiende groep ouderen enerzijds en tekorten op de arbeidsmarkt anderzijds, moeten we passende oplossingen vinden om de zorg voor morgen te kunnen blijven faciliteren.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten.

dag van de zorg voor morgen
Ook buiten de Dag van de Zorg voor Morgen zetten we het gesprek voort.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de Expeditie van Fundis. Wij zetten onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Vier jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Op deze Dag van de Zorg voor Morgen nodigen we heel Nederland uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg.

dag van de zorg voor morgen
Tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival in 2023.

Sinds 2019 hebben we een reis gemaakt waar we met trots op terugkijken. In 2019 organiseerden we op 30 oktober de eerste editie van het Zorg voor Morgen Festival, een groot intern evenement waar ruim tweeduizend van onze eigen zorgmedewerkers samenkwamen. In 2020 werd de Dag van de Zorg voor Morgen opgenomen in de Issuekalender. In 2021 namen we deel aan een podcastreeks met branchevereniging Actiz, om kennis te delen en de discussie aan te wakkeren. Vanaf 2022 zagen we dat veel zorgorganisaties en professionals aandacht aan deze dag besteedden. En in 2023 zet Actiz nog steeds de campagne voort op landelijk niveau, omdat we samen sterker staan.

Dag van de Zorg voor Morgen 2022.

Samen zorgen we voor morgen

De Dag van de Zorg voor Morgen is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een dag om terug te kijken op wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de toekomst van ouderenzorg. Het is een dag die ons inspireert en aanspoort om in actie te komen, om samen te werken aan een betere ouderenzorg voor morgen.

Neem ook deel aan deze belangrijke discussie! Laten we samen op weg gaan naar een toekomst waarin ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want ouder worden doen we allemaal, en alleen samen zorgen we voor morgen.

Blog: ‘De toekomst is nu: dynamiek in innovaties voor ouderenzorg’

Om de maatschappij waarin wij allemaal ouder worden goed te kunnen blijven faciliteren, moet er nog veel veranderen. De druk op de zorg is enorm en neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat is oud nieuws voor mensen binnen de (ouderen)zorg. Gelukkig komt het ook steeds vaker op het netvlies van mensen buiten de branche. Een goede ontwikkeling, want de uitdagingen van de zorg het hoofd bieden, kunnen we alleen maar samen. Patricia de Koning, Innovatiemanager bij Fundis, schreef een gastblog bij Medical Delta.

De problemen waar de (ouderen)zorg mee te kampen heeft, zijn van de hele maatschappij. We betrekken vanuit Fundis daarom een brede groep bij het vinden van oplossingen. Fundis is een netwerk van zo’n twintig zorg- en welzijnsorganisaties actief op het gebied van (kwetsbare) ouderen. Hoewel de organisaties binnen het netwerk autonoom opereren, trekken ze samen op wanneer er overstijgende vraagstukken zijn. Een belangrijke onderdeel hierbij is het doorlopend betrekken van de bijna 5.000 medewerkers binnen het Fundis-netwerk en waar mogelijk ook daarbuiten.

Beginnen bij een probleem uit het werkveld is wat ons betreft ontzettend belangrijk

Lees verder op Medical Delta.

Innovaties moeilijk te implementeren: waar loopt de zorg tegenaan?

De overheid zet voor het waarborgen van houdbare zorg in op technologie en digitalisering. Zorgorganisaties willen innoveren en ook op het gebied van de financiering van e-health is steeds meer mogelijk. Er worden pilots gedraaid en demo’s gegeven, maar ondanks de vele succesverhalen blijkt het toch lastig om nieuwe oplossingen daadwerkelijk te implementeren. Waarom is het zo moeilijk in de zorg om het bruggetje te slaan van het bedenken en testen van een innovatie naar het implementeren van een nieuwe werkwijze? Om hierachter te komen, spraken wij met Stephan Hulsbergen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Patricia de Koning en Jan Willem Alst van Fundis, een netwerk van zorgorganisaties.

Fundis’ innovatiemanagers Patricia de Koning en Jan-Willem Alst onderstrepen het belang van samenwerken en kennisuitwisseling in de zorg. “Bij Fundis geloven we echt niet dat we alle problemen in de zorg zelf kunnen oplossen, maar door samen te werken kunnen we de problemen die op ons af komen in ieder geval beter het hoofd bieden.”

Thuismonitoring COPD-patiënten een succes “Ik zou niet meer zonder willen”

Zoetermeer heeft steeds meer mogelijkheden om de gezondheid van COPD-patiënten ‘op afstand’ in de gaten te houden. Door middel van de thuismonitoringstool SanaCoach hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis, krijgen ze meer regie én meer inzicht in hun eigen gezondheid. 1 februari dit jaar is de één jaar durende pilot voor thuismonitoring COPD gestart. Vorige week vond de eerste, tussentijdse evaluatie plaats. Patiënten, longartsen, longverpleegkundigen en huisartsen zijn positief. COPD-patiënt meneer Ronk deed mee: “Thuismonitoring is voor mij onmisbaar geworden. Ik zou niet meer zonder willen.”

“Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt” – Monique Meijer, longverpleegkundige van het LangeLand Ziekenhuis

Thuismonitoring via app

De afdeling longgeneeskunde van het LangeLand Ziekenhuis en vijf huisartspraktijken doen mee met de pilot. Voor deze thuismonitoring maken ze gebruik van de SanaCoach COPD app. Via de app geven patiënten longmetingen en beantwoorden ze vragen. Een longverpleegkundige van het LangeLand controleert de vragenlijst en belt bij een afwijkende uitkomst. “Het invullen van de vragenlijst is heel nuttig,” vertelt de heer
Ronk. “Ik zie direct of mijn toestand stabiel is of dat het wat verslechtert. Dit kan een hoop ellende voorkomen. Daarnaast begrijp ik mijn ziekte beter omdat er veel informatie te vinden is in de SanaCoach app.”

Minder naar het ziekenhuis

Thuismonitoring zorgt ervoor dat COPD-patiënten in de toekomst minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Natuurlijk blijven er controles bij de longarts, maar de monitoring op afstand zorgt voor tussentijds contact en bijstellen van het behandelplan zonder een bezoek aan het ziekenhuis. Monique Meijer en Agnes Kulik-Koek zijn longverpleegkundigen van het LangeLand Ziekenhuis. “Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt. De zorg wordt ook laagdrempeliger, omdat patiënten via de app direct contact met ons op kunnen nemen. Hierdoor kunnen we meer gestructureerd en op vaste tijden aandacht besteden aan onze patiënten met een goede continuïteit van zorg als gevolg.” Thuismonitoring maakt de zorg veiliger én prettiger.

Verergering klachten voorkomen

Voor de vijf huisartspraktijken die deelnemen aan de pilot is de toegevoegde waarde minder groot. “COPD-patiënten die alleen bij de huisarts onder controle zijn, hebben relatief weinig klachten,” zegt Rob Schravenhoff, huisarts en kader arts astma/COPD. “Bovendien zijn de klachten die ze hebben relatief mild.” De meerwaarde van thuismonitoring zit hierbij meer in de preventie: het voorkomen dat klachten verergeren. COPD-patiënten kunnen op deze manier langer onder behandeling van de huisarts of praktijkondersteuner blijven in plaats van de medisch specialist in het ziekenhuis.

Uit de pilot blijkt wel dat het werken met de thuismonitoringstool voor huisartsen en praktijkondersteuners extra werk is. “Doordat er geen koppeling is tussen SanaCoach en het Huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom, moeten we alles in een apart systeem verwerken. Dat geeft onnodig veel werk.”

Pilot

De pilot loopt tot het einde van het jaar en de evaluatie gaat door. Daarbij wordt gekeken of de inzet van thuismonitoring effect heeft op het aantal ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp. Maken patiënten die de tool gebruiken minder gebruik van het ziekenhuis dan patiënten die de tool niet gebruiken? Ook dat is belangrijk om het totaaleffect van de inzet van thuismonitoring te bepalen.

Het LangeLand Ziekenhuis en de huisartsenpraktijken zijn de zorgverleners en de patiënten die meedoen aan de pilot zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Samen maken zij de zorg beter!

Fotograaf: Hilbert Krane

“Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast”

Dat is de boodschap van het Zorginstituut Nederland. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig en het aantal zorgverleners stijgt niet mee. Als we niets doen, moet over 40 jaar 1 op de 3 mensen in de zorg werken. Nu is dat nog 1 op de 7. Ondertussen stijgen de zorgkosten. Als we niets doen, kan straks niet iedereen meer zorg krijgen. 

Wake-up call

In een korte film schetst het Zorginstituut een indringend en somber beeld van hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. Een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien: het beeld biedt een vlijmscherpe wake-up call. Op dit moment lijkt het nog ver weg, maar de voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. “Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk.”

Bron: Zorginstituut Nederland

Passende zorg

Gelukkig is er ook goed nieuws: het is nog niet te laat. Als we nu slagen maken, kunnen we de uitdagingen in de zorg het hoofd bieden. Zo start het Zorginstituut met het initiatief ‘Passende zorg’. “Met passende zorg gaat niet meer alle aandacht en geld uit naar ziekte en behandeling, maar wordt de organisatie, financiering en het aanbod van zorg meer gericht op preventie, gezondheid en kwaliteit van leven. Van ‘voor elke kwaal een behandeling’, naar het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van ziekte zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek of onveiligheid. In het Regeerakkoord wordt passende zorg de norm genoemd voor alle zorg.”

Zorg voor Morgen

Ook binnen Fundis werken we al langer aan oplossingen om de uitdagingen in en rond de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. We werken onder meer met technologische innovaties, ontwikkelen nieuwe woonzorgconcepten en onderzoeken mogelijkheden in de arbeidsmarkt. Met het interne programma Zorg voor Morgen informeren en inspireren we sinds 2019 iedereen binnen het Fundis netwerk rondom de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg, en stimuleren we hen om hierover mee te denken. Want: we zijn allemaal onderdeel van de oplossing.

Interne campagne “Zorg voor Morgen” van Fundis wint Gouden Giraffe

Foto: Bullet-Ray, 2019.

Fundis heeft samen met idtv+ een bijzondere prijs van de brancheorganisatie voor Events in ontvangst mogen nemen. Aanleiding voor de winnende campagne “Zorg voor Morgen” is de toekomst van de ouderenzorg.

De (ouderen)zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit komt onder meer door de dubbele vergrijzing enerzijds en de stagnerende arbeidsmarkt anderzijds. Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. We moeten hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen daarvoor, dat is de afgelopen jaren dé missie van netwerkorganisatie Fundis. Het goede nieuws: we zijn allemaal onderdeel van de oplossing!

Samen komen we verder

Voor Fundis staat anders kijken naar toekomstbestendige ouderenzorg centraal. “Goede zorg leveren aan ouderen vandaag is niet voldoende; we moeten verder kijken. Dat is noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten” stelt Fundis bestuurder Jeroen van den Oever.

Zorg voor Morgen

Het is de uitdaging van elke aanbieder van ouderenzorg om die ook voor de dag van morgen en van overmorgen te kunnen blijven bieden. Daarom startte Fundis, een netwerk van bedrijven die zich inzetten voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, in 2019 een interne campagne rond dit thema. De aftrap was in oktober van 2019, met ruim 2.500 medewerkers in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Hierop volgde een interne campagne – online en met thema-magazines –  met daarin ook de nodige aandacht voor de (extra) druk op de zorg rond corona. Een tweede hoogtepunt was een online kerstconcert van alle medewerkers en hun familie eind 2020.

“Het allerbeste interne evenement van Nederland is het Zorg voor Morgen Festival van Fundis, georganiseerd in samenwerking met hun bureau idtv+” aldus de vakjury van de Gouden Giraffe. ”In een hele zware categorie, waarin in de laatste fase ook KLM en DPG figureerden, is deze award echt op de beste plek terecht gekomen.” Een mooi resultaat vindt ook Frank Goren van idtv+. “Wij zijn erg trots op Zorg voor Morgen en blij dat we ons steentje hebben mogen bijdragen. Deze campagne past goed bij de kernwaarden van idtv+, namelijk maatschappelijke impact maken.”

Anders kijken

Fundis is in 2019 de “Expeditie” gestart, waarvan “Zorg voor Morgen” het interne communicatieprogramma is geworden. Kansrijke oplossingen zoeken binnen zes thema’s, waaronder o.a. arbeidsmarkt, zorginnovaties, zorg in de keten en woonzorgconcepten. Onder de noemer Zorg voor Morgen vraagt Fundis doorlopend intern aandacht voor de toekomst van de zorg, maar hoopt het ook mensen buiten de organisatie te inspireren. Fundis-bestuurder Jeroen van den Oever: “Wij hopen dat niet alleen de zorgorganisaties binnen de Fundis groep blijven nadenken over dit belangrijke onderwerp, maar met ons heel Nederland.”

Nieuwe aflevering podcast Over Morgen: ‘Technologisch kan er zoveel, als je maar de verbinding weet te maken’

Fundis en Actiz praten verder over de toekomst van de ouderenzorg in nieuwe afleveringen van de podcast Over Morgen. In de eerste vier afleveringen van de podcastreeks ging Jeroen Westermann in gesprek met innovatiespecialisten, millennials, zestigers en (zorg)bestuurders over ouder worden en de zorg voor ouderen. Jeroen ging opzoek naar de uitdagingen van de zorg voor morgen en sprak met zijn gasten over mogelijke oplossingen. Zijn conclusies? Samenwerken, innoveren en verbinden, daar draait het om. Maar hoe doe je dat? Daarover gaat Jeroen in gesprek in het vervolg van de podcast Over Morgen. Aflevering 5 is nu te beluisteren.   

Praten over ouder worden blijken Nederlanders niet snel te doen. Maar in deze podcast wel. Met de podcast Over Morgen proberen we verwachtingen over ouder worden bespreekbaar te maken. Vanuit verschillende perspectieven worden inzichten geboden en oplossingen geschetst voor de zorg van morgen. Wat betekent het voor de samenleving als er straks meer ouderen, dan jongeren zijn? Waar wonen we, en met wie? En welke rol speel technologie? Daarover zijn we nog lang niet uitgepraat.

Menno en Marieke over morgen

In aflevering 5 spreken we Menno Gravemaker en Marieke Kodde over innovatie. Menno (29) is de oprichter van MoMo Medical, dat een bedsensor ontwikkelde voor het verpleeghuis. Marieke (41) werkt als business developer bij InnovationQuarter en is daar verantwoordelijk voor het begeleiden van innovatieprocessen, onder andere in de zorg. Wanneer is iets eigenlijk een innovatie? Menno en Marieke zijn het er roerend over eens: alleen als het waarde toevoegt in de praktijk, kun je iets een innovatie noemen. ‘Technologisch kan er zoveel, als je maar de verbinding weet te maken met de mensen die het gaan gebruiken. Dan merk je dat er een heleboel dingen, die we in ons dagelijks werk doen, heel goed ondersteund kunnen worden met innovatieve oplossingen.’

In de podcastaflevering vertelt Menno over zijn bedsensor en wat het zorgprofessionals, maar ook cliënten oplevert. En we horen Marieke, die ons meeneemt in de wereld van innovatie, binnen en buiten de zorg. Wat kunnen we leren van de tuinbouw? En hoe veranderde voor Menno een avond in de kroeg naar nachtdiensten in het verpleeghuis?

Achtergrond

Menno en Marieke zijn beiden alumnus van de TU Delft. Marieke volgde de opleiding Industrieel Ontwerpen, Menno studeerde Electricial Engineering. Bij de TU Delft was er niet in het bijzonder aandacht voor de ouderenzorg, maar wel voor ondernemen, vertelt Menno. ‘Dat heeft mij ondersteund om de stap te zetten en MoMo Medical op te richten’. Menno’s inspiratie voor MoMo Medical? Zijn oma. ‘Mijn oma is absoluut een inspiratiebron voor mij geweest. Ze zat al een tijdje in het verpleeghuis en heeft ook als één van de eerste de bedsensor getest.’

Voor Marieke waren de eerste afleveringen van de podcast Over Morgen een inspiratie om zelf ook na te denken over de toekomst. ‘De zorg in Nederland is al heel erg goed, de kunst is om elkaar op te blijven zoeken en verbinding te maken tussen alle kennis en kunde die we rijk zijn’. Maar het gaat ook om je eigen invulling van ouder worden. Marieke merkte dat er eigenlijk pas wordt nagedacht over ouder worden, als er een zorgvraag komt. Het zette haar aan om het gesprek over morgen met haar moeder te voeren. ‘Wat geeft mij kwaliteit van leven, hoe wil ik oud worden en wat zijn de mogelijkheden? Dat gesprek wil je aangaan met elkaar.’

Podcast Over Morgen

De nieuwste aflevering van de podcast Over Morgen en de voorgaande afleveringen zijn te beluisteren via:

In de volgende aflevering schuiven twee nieuwe gasten op het Over Morgen-bankje aan. Jeroen onderzoekt met hen hoe je jongere en oudere generaties met elkaar verbindt. Hoe zorgen we samen voor morgen? Dat hoor je in aflevering 6 van de podcast Over Morgen.

Vierde aflevering podcast Over Morgen met Jeroen van den Oever en Marien de Langen

De zorg wordt de komende jaren anders, dat staat vast. Het aantal ouderen neemt toe, maar het aantal medewerkers dat in de zorg werkt niet. Dat betekent iets voor hoe we de zorg organiseren en wat we voor elkaar doen. Met de podcast Over Morgen proberen Fundis en brancheorganisatie Actiz verwachtingen over ouder worden en zorg bespreekbaar te maken.

In de vierde (en voorlopig laatste) aflevering gaat presentator Jeroen Westermann in gesprek met Jeroen van den Oever, bestuurder bij zorgorganisatie Fundis en Marien de Langen, bestuurder van woningcorporatie Stadgenoot. Hoe kijken zij als bestuurders naar de zorg van morgen? Aan de hand van de inzichten die hij in zijn eerdere gesprekken met innovatiespecialisten, millennials en babyboomers heeft opgedaan verkent Jeroen met zijn gasten de kansen en oplossingen voor de toekomst van het ouder worden en de zorg voor ouderen. Waar wonen we? Welke rol speelt wederkerigheid? En wie moeten over dit vraagstuk meepraten? Dit en meer hoor je in aflevering 4.

Deze aflevering van de podcast Over Morgen, en de drie voorgaande afleveringen: met innovatiespecialisten, milennials en babyboomers, zijn te beluisteren via praatvandaagovermorgen.nl of via Spotify en/of Apple podcast.

Fundis en Actiz maken podcast ‘Over Morgen’

Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. De zorg wordt anders, dat staat vast. In 2040 moeten 1 op de 4 Nederlanders in de zorg werken om de huidige zorg beschikbaar te houden. Dat vraagt om anders kijken naar bijvoorbeeld arbeidsmarkt, innovatie en mantelzorg.

Om het gesprek hierover aan te jagen is op 30 oktober jl. de podcastserie Over Morgen gelanceerd. In ‘De podcast Over Morgen’ gaat Jeroen Westermann in gesprek met innovatiespecialisten, millennials, babyboomers en zorgbestuurders. Hoe willen zij zelf ouder worden? Wat kunnen ze doen of wat doen ze al voor ouderen in hun omgeving? En wat is daar volgens hen voor nodig?

Fundis innovatiemanagers Patricia de Koning en Jan Willem Alst
Fundis innovatiemanagers Patricia de Koning en Jan Willem Alst

Innovatie en technologie spelen in ieder geval een grote rol voor de toekomst van de zorg voor ouderen, stellen innovatiespecialisten Patricia de Koning en Jan Willem Alst. Zij zijn te gast in de eerste aflevering van de podcast Over Morgen. De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan snel en door de coronacrisis zien zij ook meer acceptatie van technologie, zoals beeldschermzorg.

Zorg voor morgen

Voor Fundis staat anders kijken naar toekomstbestendige ouderenzorg centraal. Als groep van bedrijven zetten we ons in om het juiste aanbod te bieden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. “Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren”, zegt Fundis-bestuurder Jeroen van den Oever.

Fundis is al enige tijd op zoek naar nieuwe, kansrijke oplossingen binnen zes thema’s, waaronder o.a. arbeidsmarkt, zorginnovaties en woonzorgconcepten. Onder de noemer Zorg voor morgen vraagt Fundis doorlopend intern aandacht voor de toekomst van de zorg, maar hoopt ook mensen buiten de organisatie te inspireren. Jeroen van den Oever: “Hiermee hopen wij dat niet alleen de zorgorganisaties binnen de Fundis groep blijven nadenken over dit onderwerp, maar met ons heel Nederland.”

De podcast Over Morgen is een co creatie van Fundis en branchevereniging Actiz. Van de vierdelige reeks komt elke vrijdag een aflevering online, telkens vanuit een ander perspectief ‘Over Morgen’.

Luister de podcast

Op praatvandaagovermorgen.nl staat een overzicht van alle afleveringen van de podcastreeks. Daar kunnen ook de in de aflevering gebruikte gesprekskaarten gedownload worden, die helpen het gesprek over morgen te voeren. De podcast Over Morgen is ook te vinden en beluisteren via Spotify en Apple podcast

30-10: Dag van de Zorg voor Morgen

De (ouderen)zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit komt (mede) door de dubbele vergrijzing, uitdagingen op de arbeidsmarkt en ons huidige stelsel. Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de expeditie van Fundis.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten. Om over toekomstige overheidsbezuinigingen als gevolg van de coronacrisis nog maar te zwijgen.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. Wij zetten daarom onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen. Dit doen wij bijvoorbeeld met de interne campagne ‘Zorg voor Morgen’

2019: op 30 & 31 oktober kwamen ruim 2000 zorgmedewerkers (Fundis) bij elkaar op het Zorg voor Morgen Festival om te praten over de Zorg van Morgen

Landelijke dag op 30-10

Wij willen op 30 oktober jaarlijks extra aandacht creëren voor de Zorg voor Morgen. Hiermee hopen wij dat niet alleen de zorgorganisaties binnen de Fundis groep blijven nadenken over dit onderwerp, maar met ons heel Nederland. We zijn dan ook blij dat de issuemakers vanaf 2020 30 oktober als de dag van de Zorg voor Morgen heeft opgenomen op hun jaaroverzicht. Dit jaar namen wij ter ere van deze dag een podcastreeks ‘Over Morgen’ op met branchevereniging Actiz lees hier meer over de podcast.

  • 1
  • 2