Tag: Sociaal contract

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fundis, gaan we het gesprek aan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. Met een groeiende groep ouderen enerzijds en tekorten op de arbeidsmarkt anderzijds, moeten we passende oplossingen vinden om de zorg voor morgen te kunnen blijven faciliteren.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten.

dag van de zorg voor morgen
Ook buiten de Dag van de Zorg voor Morgen zetten we het gesprek voort.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de Expeditie van Fundis. Wij zetten onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Vier jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Op deze Dag van de Zorg voor Morgen nodigen we heel Nederland uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg.

dag van de zorg voor morgen
Tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival in 2023.

Sinds 2019 hebben we een reis gemaakt waar we met trots op terugkijken. In 2019 organiseerden we op 30 oktober de eerste editie van het Zorg voor Morgen Festival, een groot intern evenement waar ruim tweeduizend van onze eigen zorgmedewerkers samenkwamen. In 2020 werd de Dag van de Zorg voor Morgen opgenomen in de Issuekalender. In 2021 namen we deel aan een podcastreeks met branchevereniging Actiz, om kennis te delen en de discussie aan te wakkeren. Vanaf 2022 zagen we dat veel zorgorganisaties en professionals aandacht aan deze dag besteedden. En in 2023 zet Actiz nog steeds de campagne voort op landelijk niveau, omdat we samen sterker staan.

Dag van de Zorg voor Morgen 2022.

Samen zorgen we voor morgen

De Dag van de Zorg voor Morgen is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een dag om terug te kijken op wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de toekomst van ouderenzorg. Het is een dag die ons inspireert en aanspoort om in actie te komen, om samen te werken aan een betere ouderenzorg voor morgen.

Neem ook deel aan deze belangrijke discussie! Laten we samen op weg gaan naar een toekomst waarin ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want ouder worden doen we allemaal, en alleen samen zorgen we voor morgen.

”Vereniging Reable Nederland voorkomt dat we allemaal het wiel uitvinden’

Om het zorgstelstel dat piept en kraakt toekomstbestendig te houden, zijn nieuwe oplossingen nodig. Reablement kan zo’n oplossing zijn. Erkend in Denemarken en andere landen, nog onbekend in Nederland. Vereniging Reable Nederland wil meer aandacht creëren voor het gedachtegoed van reablement.

Wat in de Deense gezondheidszorg al wettelijk verplicht is, begint ook in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen: reablement. Het is de benaming voor het zelfredzaam maken van ouderen, om daarmee de zorgvraag te verminderen. Een eerste pilot in Utrecht-West heeft het enthousiasme voor een andere benadering van de ouderenzorg verder aangewakkerd. Als netwerkorganisatie voor ouderen en chronisch zieken was Fundis nauw bij de proef betrokken.

‘We proberen een keten van oplossingen te maken, allemaal bedoeld om mensen te helpen weer zelfstandig te zijn.’

Guido Blom, directeur Fundis Holding

Een interventieteam dat je in je revalidatieperiode na een (ziekenhuis)opname helpt zelfstandig je draai weer te vinden. Of een locatie waar je kunt leren koken als je dat op je 75ste nog nooit hebt gedaan. Het zijn een paar van de concrete stappen op weg naar reablement die Fundis ná die eerste proef inmiddels heeft gezet, zegt directeur Guido Blom. Het zijn voortvarende stappen, want ook hij ziet de noodzaak. ’Het huidige stelsel is niet langer meer houdbaar. Zorg is niet altijd meer vanzelfsprekend. We kunnen beter oplossingen bedenken waardoor een oudere meer in een eigen positie komt en gelukkiger wordt. Wat iemand zelf kan doen moet hij vooral zelf blijven doen. Wat hij niet kan proberen we aan te leren. En voor wat er overblijft zoeken we een oplossing. Dat is het principe van reablement.’

In een serie van zes artikelen komen partners aan het woord die nauw betrokken zijn bij de oprichting van Vereniging Reable Nederland eerder dit jaar. Lees verder op reablenederland.nl.

In de media: Meerzicht heeft een centrale inloopplek nodig

Zoetermeer – Als het aan Marsha, Hennie, Sabrina en veel andere bewoners ligt, krijgt de wijk Meerzicht een eigen inloopplek compleet met lunchroom en verschillende ruimtes voor activiteiten, op een centrale plaats in de wijk. Zo’n plek is hard nodig om eenzaamheid in de wijk te verminderen en meer verbinding te creëren. Dit zal ook de gezondheid van mensen in de wijk verbeteren.

Vanuit de coalitie Zoetermeer2025, een samenwerkingsverband van welzijns- en zorgorganisaties, de GGD, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars, zijn verschillende personen en instanties een participatief actieonderzoek (PAO) gestart om een beweging op gang brengen naar een gezonder leven en gezonde omgeving in Meerzicht. “Er spelen verschillende zaken in onze wijk zoals eenzaamheid en armoede”, vertelt voorzitter van de bewonerscommissie Alferbos Hennie Minneboo. “Daar krijg je stress van en dat is weer slecht voor je gezondheid.”

Lees verder op Streekblad Zoetermeer.

Over Zoetermeer2025

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders in Zoetermeer. Samen hebben zij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Fundis is een van de initiatiefnemers van Zoetermeer2025, andere oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), GGZ-instellingen Parnassia Groep en Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Praten over de toekomst van zorg op 30 oktober

Op 30 oktober 2022 is het de Dag van de Zorg voor Morgen. Een landelijke dag, in het leven geroepen om extra aandacht te creëren voor de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. We roepen iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over de toekomst van zorg op 30 oktober. Dit gesprek is nodig, omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Daarmee staat de zorg voor ouderen en chronisch zieken de komende jaren voor grote uitdagingen. Dat vraagt iets van ons allemaal. We moeten praten over hoe we de zorg voor ouderen organiseren én wat we voor elkaar kunnen doen.

Uitdagingen

De helft van de Nederlanders spreekt niet met anderen over de eigen oude dag en de organisatie daarvan, zoals een geschikte woning en verzorging. ‘Dat moet anders. Ouder worden is een onderwerp waar we te weinig bij stil staan’, stelt Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging ActiZ. Terwijl praten over dit onderwerp hard nodig is; de uitdagingen op de arbeidsmarkt en de dubbele vergrijzing hangen ons boven het hoofd. En ons huidige stelsel is niet toekomstbestendig.

De ‘Dag van de Zorg voor Morgen’ op 30 oktober is een initiatief van Fundis en onderdeel van de ActiZ-campagne Praat vandaag over morgen. Met deze campagne roept ActiZ iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan over ouder worden.

Meedoen 

Help je mee om de boodschap te verspreiden? De Dag van de Zorg voor Morgen is op zondag 30 oktober en de campagne start vanaf maandag 24 oktober. Met de hashtag #ikzorgvoormorgen dagen wij iedereen uit om met elkaar en hun omgeving in gesprek te gaan. 

We roepen iedereen op om via de speciaal ontwikkelde toolkit aandacht te genereren voor de Dag van de Zorg voor Morgen. De toolkit is hieronder te downloaden en gemakkelijk te verspreiden via eigen (social media) platformen en websites. De toolkit bestaat uit korte video’s, afbeeldingen, begeleidende captions en hashtags die je naar eigen inzicht kan gebruiken. 

“Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast”

Dat is de boodschap van het Zorginstituut Nederland. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig en het aantal zorgverleners stijgt niet mee. Als we niets doen, moet over 40 jaar 1 op de 3 mensen in de zorg werken. Nu is dat nog 1 op de 7. Ondertussen stijgen de zorgkosten. Als we niets doen, kan straks niet iedereen meer zorg krijgen. 

Wake-up call

In een korte film schetst het Zorginstituut een indringend en somber beeld van hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. Een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien: het beeld biedt een vlijmscherpe wake-up call. Op dit moment lijkt het nog ver weg, maar de voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. “Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk.”

Bron: Zorginstituut Nederland

Passende zorg

Gelukkig is er ook goed nieuws: het is nog niet te laat. Als we nu slagen maken, kunnen we de uitdagingen in de zorg het hoofd bieden. Zo start het Zorginstituut met het initiatief ‘Passende zorg’. “Met passende zorg gaat niet meer alle aandacht en geld uit naar ziekte en behandeling, maar wordt de organisatie, financiering en het aanbod van zorg meer gericht op preventie, gezondheid en kwaliteit van leven. Van ‘voor elke kwaal een behandeling’, naar het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van ziekte zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek of onveiligheid. In het Regeerakkoord wordt passende zorg de norm genoemd voor alle zorg.”

Zorg voor Morgen

Ook binnen Fundis werken we al langer aan oplossingen om de uitdagingen in en rond de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. We werken onder meer met technologische innovaties, ontwikkelen nieuwe woonzorgconcepten en onderzoeken mogelijkheden in de arbeidsmarkt. Met het interne programma Zorg voor Morgen informeren en inspireren we sinds 2019 iedereen binnen het Fundis netwerk rondom de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg, en stimuleren we hen om hierover mee te denken. Want: we zijn allemaal onderdeel van de oplossing.

Werkconferentie: Anders Kijken, Anders Doen in Zoetermeer

Woensdag 23 maart 2022 namen ruim 120 professionals uit de zorg en welzijn uit Zoetermeer deel aan een online werkconferentie over preventie en chronische zorg. Met als thema ‘anders kijken, anders doen’ deelden deelnemers ervaringen en inspiratie voor een gezonde regio in Zoetermeer. Zonder uitzondering delen zij één passie: het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zoetermeer.

Anders Kijken, Anders Samenwerken

“Hoe laten we het bad leeglopen, terwijl de kraan aan staat?” Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC, vertelt over hoe we samen, over de grenzen van organisaties heen, overgewicht kunnen aanpakken. En dat is hard nodig, want maar liefst 52% van de volwassen Zoetermeerders heeft overgewicht. “Juist de verbinding tussen het sociaal en medisch domein, een netwerkaanpak, is hard nodig in het gezonder maken van mensen.”

Terugkijken

Heb je de werkconferentie gemist? Je kunt alle onderdelen terugkijken.

Zoetermeer 2025

De werkconferentie werd georganiseerd door Zoetermeer 2025: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZmet als gezamenlijke ambitie een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Meer weten? Kijk op de website van Zoetermeer 2025.

Partijen werken samen aan toekomst van ouderenzorg in Lansingerland

De gemeente Lansingerland, zorgverzekeraar DSW en zorgkantoor WSD, zorgorganisaties Laurens en Fundis en woningcorporatie 3B Wonen hebben op 10 februari een handtekening gezet onder het Convenant wonen en zorg Lansingerland 2021-2025. In het convenant staan afspraken hoe zij de komende jaren samenwerken om voldoende passende woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen voor ouderen met een zorgvraag.

Uitdagingen

Voor de regio Westland, Schieland en Delfland (WSD), waar Lansingerland onder valt, is in 2021 een regiovisie opgesteld met daarin de uitdagingen die er liggen op het gebied van wonen en zorg, nu én in de toekomst. Eén van die uitdagingen is het ontwikkelen van voldoende passende huisvesting voor ouderen met een (intensieve) zorgvraag. 

Convenant wonen en zorg

Daarom hebben zorgverzekeraar DSW en zorgkantoor WSD, de gemeente Lansingerland, zorgorganisaties Laurens en Fundis en woningcorporatie 3B Wonen het Convenant wonen en zorg ondertekend. Centraal in het convenant staat de woonzorgopgave voor ouderen uit Lansingerland voor wie zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. De partijen werken samen aan geschikte woonzorgvoorzieningen voor deze doelgroep. Bij deze woonzorgopgave worden ook belangrijke lokale partijen betrokken, zoals welzijnsorganisaties, huisartsen en andere zorgverleners. “Het is fantastisch dat we samen met de partijen werken aan de toekomst van ouderenzorg in Lansingerland,” vertelt Fundis-directeur Guido Blom. “Maar voor het leveren van echte goede zorg en ondersteuning kunnen we niet zonder de hulp van de inwoners van Lansingerland.”

Wethouder Gezondheid, Zorg en Welzijn Titia Cnossen: “In onze Woonvisie hebben wij als doel gesteld: een plek voor iedereen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de groeiende groep nog zelfstandig wonende ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Er zijn passende woonvoorzieningen nodig, zoals een verpleeghuis of een geclusterde woonvorm zoals Huize Sint Petrus. Voor deze opgave moeten de gemeente en zorg- en woonpartners de handen ineen slaan en krachten bundelen.”

Jet Bussemaker en Talitha Muusse praten over morgen

Meer vertrouwen in de zorgprofessional, minder werken vanuit protocollen. Dat is volgens Jet Bussemaker één van de oplossingen voor de toekomst van de zorg voor ouderen. De voorzitter van de Raad van Volksgezondheid praat erover in de podcast Over Morgen, samen met millennial Talitha Muusse. Wat betekent het als er straks meer ouderen dan jongeren zijn? En hoe is dat voor de verschillende generaties in Nederland? Bussemaker en Muusse concluderen: er moet worden gewerkt aan een langetermijnvisie over de toekomst van ouder worden.

Praten over ouder worden blijken Nederlanders niet snel te doen. Maar in deze podcast wel. In de eerste vijf afleveringen verkent podcasthost Jeroen Westermann de uitdagingen en oplossingen van de zorg van morgen vanuit verschillende perspectieven. Hij spreekt innovatiespecialisten, millennials, babyboomers en (zorg)bestuurders. Zijn conclusies? We moeten meer gaan samenwerken, blijven innoveren en verschillende soorten kennis en inzichten met elkaar verbinden. En jong en oud laten versterken. Daarover spreekt Westermann in de de zesde en laatste aflevering met Jet Bussemaker en Talitha Muusse.

Jet en Talitha over morgen

Als voormalig staatsecretaris van VWS en voorzitter van de Raad van Volksgezondheid (RVS) is de zorg voor Jet Bussemaker bekend terrein. Maar ook als hoogleraar aan de Universiteit Leiden houdt Bussemaker zich nog altijd bezig met de zorg van nu en straks. In de podcast Over Morgen spreekt zij hierover met Talitha Muusse. Talitha vindt dat we fundamenteler naar het vraagstuk moeten kijken: ‘De balans tussen werkenden en niet-werkenden in Nederland verandert. Dat betekent iets voor de solidariteit’. Jet is het daar roerend mee eens: ‘De grote beslissingen over de toekomst gaan over politieke termijnen heen.’

Er wordt nog te weinig gedaan met de betrokkenheid van jongeren, vinden Talitha en Jet. Volgens de RVS-voorzitter moet hier wel op lange termijn over worden nagedacht. Jet ziet een oplossing in de vorm van een missie. ‘Zo’n missie kan gaan over de organisatie van de ouderenzorg. Vanuit die missie werken meerdere partijen aan hetzelfde doel, en met kleine stapjes kom je steeds dichterbij waar je naartoe wilt’. Tijdens de podcast bedenken Jet en Talitha ‘de missie intergenerationale zorg’. Oftewel: meerdere generaties zijn medeverantwoordelijk voor de ouderenzorg. Jet licht toe: ‘Er zijn nu nog veel obstakels, waardoor het op de korte termijn niet aantrekkelijk is om voor ouderen te zorgen. Dat kan anders.’

Stimuleren van sociale netwerken

In de podcast kijkt Jet terug op de zorg van vroeger en welke maatschappelijke ontwikkelingen, ook in de politiek, de zorg hebben veranderd. Ook Talitha ziet dat veel is veranderd. “Vanuit individueel perspectief is de zorg nu beter dan 20-30 jaar geleden. Maar het gemeenschappelijke perspectief is een uitdaging.’ Bussemaker beaamt dit: ‘We leven in een netwerksamenleving’, vertelt ze, ‘maar de zorg is niet als netwerk georganiseerd.’ Volgens Jet is het stimuleren van sociale netwerken rond de cliënt een eerste stap richting een goede zorg voor morgen.

‘We leven in een netwerksamenleving, maar de zorg is niet als netwerk georganiseerd’

Een andere belangrijke stap? Meer vertrouwen in de zorgprofessional, minder werken vanuit protocollen, output of financiële prikkels. Jet vertelt over het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat bepaalt wie recht heeft op welke zorg. ‘Het is het idee dat regelmatigheid het hoogste goed is en dat iedereen hetzelfde moet krijgen.’ Zij ziet dat anders: ‘Ik denk dat we in een samenleving leven waarin mensen verschillende behoeftes en situaties hebben. We moeten toestaan dat er meer verschil in type zorg kan zijn. De professionals moeten we daarin vertrouwen.’

Mantelzorger

Ook in het privéleven van Jet Bussemaker is de zorg altijd dichtbij geweest. Haar moeder was medisch analiste, haar opa huisarts. Toen haar ouders op latere leeftijd waren, was ze langere tijd fulltime mantelzorger. Dat deed ze graag, maar zag ook hoe ingewikkeld de regelgeving kan zijn. ‘In die tijd heb ik ook de complexiteit van de zorg aan den lijve ondervonden. Eerlijk gezegd ook de complexiteit van regelgeving waar ik zelf verantwoordelijk voor was. Een simpele woonaanpassing, bleek behoorlijk ingewikkeld.’

‘Er wordt wel van mij verwacht dat ik straks voor mijn ouders zorg.’

Millenial-expert Talitha herkent het zorgen voor elkaar in de privésfeer. Binnen haar familie is het al onderwerp van gesprek. Haar moeder komt uit Peru, waar het heel normaal is dat de hele familie bij elkaar woont. Talitha: ‘Er wordt wel van mij verwacht dat ik straks voor mijn ouders zorg.’ Maar de voorwaarden om dat te kunnen doen, moeten wel goed worden georganiseerd. In Duitsland bestaan al mooie voorbeelden van hoe ouderen en jongeren samenwonen en op elkaar letten. Dat kan ook een inspiratie voor ons zijn.’

De podcast Over Morgen is een samenwerking tussen ActiZ en Fundis. Om de wereld waarin wij allemaal ouder worden goed te faciliteren moet er nog veel gebeuren. Door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken enerzijds en het tekort aan zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. Het is de missie van Fundis om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dat noemen zij: Zorg voor Morgen. Onder het motto ‘Praat vandaag over morgen’ jaagt ActiZ het gesprek in de samenleving over de toekomst van de ouderenzorg aan.

Het Ouden Huis: alternatief woonconcept voor ouderen opent 1 juli de deuren

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

Het is bijna zover: op 1 juli a.s. opent Het Ouden Huis in Bodegraven de deuren en ontvangen de eerste bewoners de sleutel tot hun nieuwe woonplek. Fundis en andere betrokkenen kregen bij de oplevering vast een kijkje in dit unieke woonconcept. Het Ouden Huis is een initiatief van Karel van Berk, Leonard Smit en zorgnetwerk Fundis.

In Het Ouden Huis hebben ouderen een eigen huurwoning waar zij zelfstandig wonen met hulp en zorg dichtbij. De zorgdragers zorgen voor een warme, gastvrije sfeer en bieden thuiszorg. Een praatje maken, samen koken of iets ondernemen met medebewoners kan gemakkelijk. Het Ouden Huis is een gezellige en veilige woonplek met aandacht en zorg.

Het Oudenhuis Guido Blom en Karel van Berk
Fundis directeur Guido Blom, oprichter Het Ouden Huis Karel van Berk

Vernieuwend woonconcept

Het Ouden Huis richt zich op mensen met lage of middeninkomens. Voor deze doelgroep is nauwelijks vernieuwend aanbod. Uniek aan Het Ouden Huis is dat mensen er alleen en met zijn tweeën kunnen wonen. Daarnaast is het geschikt voor zowel ouderen zonder zorgvraag als ook met een indicatie voor verpleeghuiszorg. Dat is wonen in de zekerheid dat je niet meer hoeft te verhuizen en er kunt blijven wonen ook al neemt de behoefte aan zorg toe.

Zelfstandig wonen dus, maar met zekerheid van zorg, hulp en gezelligheid dichtbij. In het Ouden Huis in Bodegraven zijn 22 woningen voor ouderen gerealiseerd. Daarnaast komen er ook 2-3 jongeren die een studie of leer-/werktraject volgen te wonen. Zij huren een kamer en zijn regelmatig te vinden in de gezamenlijke eetkeuken en woonkamer.

Het Ouden Huis Bodegraven
De gezamenlijke woonkeuken in Het Ouden Huis Bodegraven

Toekomstgerichte zorg

Dubbele vergrijzing, groeiende personeelstekorten, stijgende kosten en te lange wachtlijsten zorgen voor een hoge druk op de zorg. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, dient deze slimmer te worden ingericht. Hier zijn meerdere oplossingsrichtingen voor te bedenken. Fundis zorgt voor morgen; onder meer door passende woonoplossingen bieden op het snijvlak van wonen en zorg. Door het creëren van een breder aanbod en meer diversiteit. Het Ouden Huis past goed bij de visie van Fundis; goede (en betaalbare) zorg en huisvesting voor alle (kwetsbare) ouderen, nu én in de toekomst.

[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]

Ook thuis blijven wonen met een intensieve zorgvraag blijkt goed mogelijk

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

Beeld: Inge van Mill

Thuis blijven wonen als kwetsbare oudere met een intensieve zorgvraag: het is mogelijk, en het werkt ook goed. Intensieve zorg thuis blijkt per cliënt minder kostbaar dan zorg in een instelling en deze cliënten leven gemiddeld langer. Dit zijn een aantal bevindingen uit een wetenschappelijk rapport van de Vrije Universiteit in opdracht van Fundis, het CIZ en Meandergroep Zuid-Limburg.

Goed alternatief 

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een alternatief voor zorg in een instelling voor mensen die in aanmerking komen voor een opname in een instelling, maar die graag thuis willen blijven wonen. Uit een net gepubliceerd wetenschappelijk rapport van de Vrije Universiteit blijkt dat wie VPT-zorg ontvangt, gemiddeld één jaar langer leeft dan iemand die in een instelling is opgenomen (1.288 dagen tegen 922 dagen). Daarbij valt op dat de gemiddelde dagelijkse langdurige zorgkosten 58 euro lager uitpakken dan bij institutionele zorg (184 euro tegen 242 euro per dag). Het thuis blijven wonen ervaren veel cliënten daarnaast als prettig. Het stimuleert ook betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt. Zo kan het Volledig Pakket Thuis zorgen voor lagere belasting van het zorgpersoneel.

“Ik heb jaren bij een verpleeghuis gewerkt. Het grote verschil: hier kan ik in alle rust zorg bieden aan één cliënt. Zonder dat er ook nog vier bellen afgaan en een afdelingsarts iets vraagt.” – Michelle Leijendekkers, verpleegkundige Vierstroom Verpleeg Thuis. Lees het volledige interview hier.

Druk op de zorg

De ouderenzorg in Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dubbele vergrijzing, groeiende personeelstekorten, stijgende kosten en te lange wachtlijsten zorgen voor een hoge druk op de zorg. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, dient deze slimmer te worden ingericht. Hier zijn meerdere oplossingsrichtingen voor te bedenken. Samenwerking tussen zorgpersoneel en het sociale netwerk rondom de cliënt maakt het mogelijk het zorgpersoneel efficiënter in te zetten, waardoor de druk op de zorg vermindert.

Volledig Pakket Thuis

Daar komt bij dat veel ouderen graag veilig thuis blijven wonen. Vaak om dicht bij hun partner, familie of sociale netwerk te blijven. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) maakt dit mogelijk voor wie over een geschikt sociaal netwerk beschikt. VPT-zorg omvat verpleging, verzorging, ondersteuning bij de maaltijd, huishouding, alarmering en welzijn. Alarmsystemen met sensoren volgen de cliënt en het zorgpersoneel komt vier tot zes keer per dag langs. Aanvullend biedt het VPT-ondersteuning van de mantelzorger.

Om aanspraak te kunnen maken op VPT-zorg is een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg. Het CIZ onderzoekt onafhankelijk en objectief of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. De indicatie geeft de cliënt altijd zelf de keus hoe de zorg wordt ingezet: thuis of in een verpleeghuis. Het CIZ is een landelijk werkende uitvoeringsorganisatie en heeft een signalerende rol in het zorgstelsel en werkt veel samen met de Vrije Universiteit. Het CIZ vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de toekomst van het zorgstelsel en draagt met onderzoek, samenwerking in de keten of het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor onderzoeksstudenten hieraan bij.

[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]