Tag: Personeel & arbeidsmarkt

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fundis, gaan we het gesprek aan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. Met een groeiende groep ouderen enerzijds en tekorten op de arbeidsmarkt anderzijds, moeten we passende oplossingen vinden om de zorg voor morgen te kunnen blijven faciliteren.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten.

dag van de zorg voor morgen
Ook buiten de Dag van de Zorg voor Morgen zetten we het gesprek voort.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de Expeditie van Fundis. Wij zetten onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Vier jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Op deze Dag van de Zorg voor Morgen nodigen we heel Nederland uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg.

dag van de zorg voor morgen
Tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival in 2023.

Sinds 2019 hebben we een reis gemaakt waar we met trots op terugkijken. In 2019 organiseerden we op 30 oktober de eerste editie van het Zorg voor Morgen Festival, een groot intern evenement waar ruim tweeduizend van onze eigen zorgmedewerkers samenkwamen. In 2020 werd de Dag van de Zorg voor Morgen opgenomen in de Issuekalender. In 2021 namen we deel aan een podcastreeks met branchevereniging Actiz, om kennis te delen en de discussie aan te wakkeren. Vanaf 2022 zagen we dat veel zorgorganisaties en professionals aandacht aan deze dag besteedden. En in 2023 zet Actiz nog steeds de campagne voort op landelijk niveau, omdat we samen sterker staan.

Dag van de Zorg voor Morgen 2022.

Samen zorgen we voor morgen

De Dag van de Zorg voor Morgen is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een dag om terug te kijken op wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de toekomst van ouderenzorg. Het is een dag die ons inspireert en aanspoort om in actie te komen, om samen te werken aan een betere ouderenzorg voor morgen.

Neem ook deel aan deze belangrijke discussie! Laten we samen op weg gaan naar een toekomst waarin ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want ouder worden doen we allemaal, en alleen samen zorgen we voor morgen.

Blog: ‘De toekomst is nu: dynamiek in innovaties voor ouderenzorg’

Om de maatschappij waarin wij allemaal ouder worden goed te kunnen blijven faciliteren, moet er nog veel veranderen. De druk op de zorg is enorm en neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat is oud nieuws voor mensen binnen de (ouderen)zorg. Gelukkig komt het ook steeds vaker op het netvlies van mensen buiten de branche. Een goede ontwikkeling, want de uitdagingen van de zorg het hoofd bieden, kunnen we alleen maar samen. Patricia de Koning, Innovatiemanager bij Fundis, schreef een gastblog bij Medical Delta.

De problemen waar de (ouderen)zorg mee te kampen heeft, zijn van de hele maatschappij. We betrekken vanuit Fundis daarom een brede groep bij het vinden van oplossingen. Fundis is een netwerk van zo’n twintig zorg- en welzijnsorganisaties actief op het gebied van (kwetsbare) ouderen. Hoewel de organisaties binnen het netwerk autonoom opereren, trekken ze samen op wanneer er overstijgende vraagstukken zijn. Een belangrijke onderdeel hierbij is het doorlopend betrekken van de bijna 5.000 medewerkers binnen het Fundis-netwerk en waar mogelijk ook daarbuiten.

Beginnen bij een probleem uit het werkveld is wat ons betreft ontzettend belangrijk

Lees verder op Medical Delta.

Praten over de toekomst van zorg op 30 oktober

Op 30 oktober 2022 is het de Dag van de Zorg voor Morgen. Een landelijke dag, in het leven geroepen om extra aandacht te creëren voor de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. We roepen iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over de toekomst van zorg op 30 oktober. Dit gesprek is nodig, omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Daarmee staat de zorg voor ouderen en chronisch zieken de komende jaren voor grote uitdagingen. Dat vraagt iets van ons allemaal. We moeten praten over hoe we de zorg voor ouderen organiseren én wat we voor elkaar kunnen doen.

Uitdagingen

De helft van de Nederlanders spreekt niet met anderen over de eigen oude dag en de organisatie daarvan, zoals een geschikte woning en verzorging. ‘Dat moet anders. Ouder worden is een onderwerp waar we te weinig bij stil staan’, stelt Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging ActiZ. Terwijl praten over dit onderwerp hard nodig is; de uitdagingen op de arbeidsmarkt en de dubbele vergrijzing hangen ons boven het hoofd. En ons huidige stelsel is niet toekomstbestendig.

De ‘Dag van de Zorg voor Morgen’ op 30 oktober is een initiatief van Fundis en onderdeel van de ActiZ-campagne Praat vandaag over morgen. Met deze campagne roept ActiZ iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan over ouder worden.

Meedoen 

Help je mee om de boodschap te verspreiden? De Dag van de Zorg voor Morgen is op zondag 30 oktober en de campagne start vanaf maandag 24 oktober. Met de hashtag #ikzorgvoormorgen dagen wij iedereen uit om met elkaar en hun omgeving in gesprek te gaan. 

We roepen iedereen op om via de speciaal ontwikkelde toolkit aandacht te genereren voor de Dag van de Zorg voor Morgen. De toolkit is hieronder te downloaden en gemakkelijk te verspreiden via eigen (social media) platformen en websites. De toolkit bestaat uit korte video’s, afbeeldingen, begeleidende captions en hashtags die je naar eigen inzicht kan gebruiken. 

Podcast Zorgen voor Later: Zorg voor Morgen

De tekorten in de zorg- en welzijnssector blijven de komende jaren toenemen. Tijd dus om het anders aan te pakken, maar hoe? Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie de juiste mensen aantrekt? En, niet onbelangrijk, hoe raak je deze mensen niet kwijt? In de podcastserie Zorgen voor Later gaat ZWconnect op zoek naar inspirerende voorbeelden van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, die op innovatieve wijze werken aan instroom of behoud van personeel. In de tweede aflevering komt het programma Zorg voor Morgen van Fundis aan bod.

Zorg voor Morgen

In 2019 startte Fundis met de interne campagne ‘Zorg voor Morgen’. Aan de hand van zes thema’s worden medewerkers betrokken bij de toekomst van de zorg, met als doel om personeel te behouden en de kennis over innovaties onder medewerkers te vergroten. Het leverde ons een Gouden Giraffe op en een zelf geïntroduceerde dag: de Dag van de Zorg voor Morgen.

Patricia de Koning, programmamanager Zorg voor Morgen, gaat in gesprek met Jim Gardien over de inhoud van het programma. Je kunt de tweede aflevering van de podcast hieronder beluisteren. Daarnaast is de aflevering ook te vinden op Spotify en YouTube.

Indonesische zorgverleners aan de slag in Zoetermeer

Zorgorganisaties VariantZorg en WelThuis krijgen er per oktober 2022 gezamenlijk vijftien Indonesische collega’s bij. De inzet van de studenten verpleegkunde in Zoetermeer is één van de vele initiatieven binnen de twee organisaties en het onderliggende Fundis-netwerk om oplossingen te vinden voor het groeiende arbeidsmarkttekort in de VVT en hiermee de werkdruk onder de huidige collega’s te verlagen.

Samenwerking

De zorgverleners komen in dienst bij flexorganisatie VariantZorg en gaan werken bij de zeven woonzorglocaties van WelThuis in Zoetermeer. Waar de Nederlandse zorg schreeuwt om verpleegkundigen en verzorgenden, zijn er in Indonesië juist meer goed opgeleide zorgmedewerkers dan banen. Het gaat om jonge mensen die enorm gemotiveerd zijn om onze zorgteams in de ouderenzorg te komen versterken.

Voorbereiding

De nieuwe collega’s krijgen via opleidingsorganisatie Yomema een gedegen opleiding in het land van herkomst. Denk hierbij aan Nederlandse les en informatie over de Nederlandse cultuur en de ouderenzorg in Nederland. Eenmaal in Nederland lopen ze 16 uur per week stage en werken daarnaast 16 uur per week. De overige tijd besteden ze aan hun studie. Naarmate de tijd verstrijkt, worden de stage- en studie-uren minder en de werkende uren meer.

Bijdrage aan Nederlandse zorg

De Indonesische zorgverleners komen naar Nederland via een studentenvisum en het is de bedoeling dat ze na ongeveer vier á vijf jaar met veel werkervaring terugkeren naar Indonesië. Ze nemen hun expertise mee terug naar hun moederland en hebben tegelijkertijd een enorme bijdrage geleverd aan de Nederlandse zorg. Een eerder kleinschalig initiatief met de inzet van vier Filipijnse zorgprofessionals is een succes gebleken. Het zijn enorm gewaardeerde, professionele en fijne collega’s die hier met veel plezier wonen en werken. Deze positieve ervaring zorgt ervoor dat WelThuis en VariantZorg, beiden onderdeel van het netwerk van Fundis, verder gaan met de inzet van internationale zorgstudenten.

“Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast”

Dat is de boodschap van het Zorginstituut Nederland. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig en het aantal zorgverleners stijgt niet mee. Als we niets doen, moet over 40 jaar 1 op de 3 mensen in de zorg werken. Nu is dat nog 1 op de 7. Ondertussen stijgen de zorgkosten. Als we niets doen, kan straks niet iedereen meer zorg krijgen. 

Wake-up call

In een korte film schetst het Zorginstituut een indringend en somber beeld van hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. Een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien: het beeld biedt een vlijmscherpe wake-up call. Op dit moment lijkt het nog ver weg, maar de voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. “Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk.”

Bron: Zorginstituut Nederland

Passende zorg

Gelukkig is er ook goed nieuws: het is nog niet te laat. Als we nu slagen maken, kunnen we de uitdagingen in de zorg het hoofd bieden. Zo start het Zorginstituut met het initiatief ‘Passende zorg’. “Met passende zorg gaat niet meer alle aandacht en geld uit naar ziekte en behandeling, maar wordt de organisatie, financiering en het aanbod van zorg meer gericht op preventie, gezondheid en kwaliteit van leven. Van ‘voor elke kwaal een behandeling’, naar het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van ziekte zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek of onveiligheid. In het Regeerakkoord wordt passende zorg de norm genoemd voor alle zorg.”

Zorg voor Morgen

Ook binnen Fundis werken we al langer aan oplossingen om de uitdagingen in en rond de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. We werken onder meer met technologische innovaties, ontwikkelen nieuwe woonzorgconcepten en onderzoeken mogelijkheden in de arbeidsmarkt. Met het interne programma Zorg voor Morgen informeren en inspireren we sinds 2019 iedereen binnen het Fundis netwerk rondom de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg, en stimuleren we hen om hierover mee te denken. Want: we zijn allemaal onderdeel van de oplossing.

Werkconferentie: Anders Kijken, Anders Doen in Zoetermeer

Woensdag 23 maart 2022 namen ruim 120 professionals uit de zorg en welzijn uit Zoetermeer deel aan een online werkconferentie over preventie en chronische zorg. Met als thema ‘anders kijken, anders doen’ deelden deelnemers ervaringen en inspiratie voor een gezonde regio in Zoetermeer. Zonder uitzondering delen zij één passie: het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zoetermeer.

Anders Kijken, Anders Samenwerken

“Hoe laten we het bad leeglopen, terwijl de kraan aan staat?” Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC, vertelt over hoe we samen, over de grenzen van organisaties heen, overgewicht kunnen aanpakken. En dat is hard nodig, want maar liefst 52% van de volwassen Zoetermeerders heeft overgewicht. “Juist de verbinding tussen het sociaal en medisch domein, een netwerkaanpak, is hard nodig in het gezonder maken van mensen.”

Terugkijken

Heb je de werkconferentie gemist? Je kunt alle onderdelen terugkijken.

Zoetermeer 2025

De werkconferentie werd georganiseerd door Zoetermeer 2025: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZmet als gezamenlijke ambitie een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Meer weten? Kijk op de website van Zoetermeer 2025.

Zorg- en welzijnsnetwerk Fundis borgt positieve veranderingen uit coronaperiode

Corona heeft een enorme impact op de zorg. Maar ook na corona zal de druk op de zorg in Nederland enorm zijn en alleen maar verder toenemen. Gedurende de coronaperiode zijn initiatieven gestart die kansen bieden voor de toekomst. Nu is hét moment om de meest in het oog springende kansen te verankeren. Morgens bracht de belangrijkste leerpunten uit de coronaperiode van zorg- en welzijnsnetwerk Fundis in kaart.

Generale repetitie

Zorg- en welzijnsnetwerk Fundis is continu op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen om de zorg voor morgen goed te kunnen blijven faciliteren. Dat is nodig, want met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. De coronacrisis is als het ware een generale repetitie voor wat ons te wachten staat. De leerpunten uit de coronaperiode zijn daarom belangrijk om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Leerpunten

Gezamenlijk hebben de directeuren van de 22 bedrijven uit zorg- en welzijnsnetwerk de belangrijkste leerpunten uit de coronaperiode geïnventariseerd. Deze zijn samengevat in zes leerpunten. Voor ieder leerpunt is een compact en effectief plan van aanpak gemaakt, bestaande uit (sub)doelen en van actiepunten. Hiermee bepalen alle Fundis-bedrijven zelf welke acties zij implementeren in hun reguliere proces. Door de veranderingen op deze manier te verankeren, wordt gezorgd voor bestendiging.


Toelichting leerpunten

Fysiek en/of digitaal werken
Het besef is in de organisatie breed gedeeld dat digitaal (samen)werken op veel vlakken winst oplevert waarbij ook continu aandacht zal moeten zijn voor de balans privé / werk.

Zorginnovaties en andere vormen van zorg
Niet altijd kon alle zorg worden geboden. Een deel van de oplossing ligt in technologische innovaties, een ander deel in het doorontwikkelen van de veranderde client relatie.

Interne samenwerking en communicatie
De afgelopen twee jaren leerden dat meer over disciplines heen en met grotere betrokkenheid van medewerkers kan worden georganiseerd.

Druk op de arbeidsmarkt
De urgentie die al langer werd gevoeld kreeg een extra dimensie onder andere door meer aandacht voor vitaliteit van eigen medewerkers, inzet van mensen zonder zorgachtergrond en inzichten op het gebied van taakherschikking.

Interne verandering en leiderschap
Het management leerde in de afgelopen twee jaren zaken los te laten en meer nog dan voorheen vanuit een basis van vertrouwen de werkvloer te faciliteren.

Keten- en regionale samenwerking
Ketensamenwerking maakte in korte tijd veel mogelijk en legde de onderlinge relaties bloot. Om samenwerking te bestendigen wordt per regio de gezamenlijke visie en doelen bepaald en samenwerkingsintentie vastgesteld.

30 oktober: Dag van de Zorg voor Morgen

Op 30 oktober is het de Dag van de Zorg voor Morgen. Een landelijke dag, in het leven geroepen om extra aandacht te creëren voor de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg.

De (ouderen)zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit komt (mede) door de dubbele vergrijzing, uitdagingen op de arbeidsmarkt en ons huidige stelsel. Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te kunnen blijven faciliteren. Het goede nieuws is: we zijn allemaal onderdeel van de oplossing!

Zorg voor Morgen

Landelijke dag

Binnen het Fundis netwerk zijn we continu op zoek naar kansrijke oplossingen. En dat doen we niet alleen. Samen met zorgverleners, mantelzorgers, bedrijven en gemeentes kijken we op een andere manier naar (ouderen)zorg. Daarom zijn we blij dat 30 oktober landelijk benoemd is tot de Dag van de Zorg voor Morgen: om extra aandacht te creëren voor de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg. Zodat niet alleen binnen het Fundis netwerk, maar met ons heel Nederland nadenkt over dit thema.

Anders kijken

Met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. Het is de missie van Fundis om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Anders kijken naar toekomstgerichte (ouderen)zorg staat daarbij centraal.

Zo willen we medewerkers aantrekken en behouden door te zorgen voor een goede instroom, doorstroom en uitstroom. Bijvoorbeeld door middel van het nieuwe Blinkers: een digitaal platform dat zo slim is ingericht dat de zorgvraag van cliënten effectief aansluit op de praktische mogelijkheden van zorgverleners om zorgopdrachten op te pakken en uit te voeren. 

Meer weten over de uitdagingen en oplossingen rondom personeel en arbeidsmarkt? Lees het hier.

Podcast Over Morgen

Meer inspiratie rondom de Zorg voor Morgen? Dit jaar namen wij een podcastreeks ‘Over Morgen’ op met branchevereniging Actiz. Luister en lees hier meer over de podcast.

Blinkers maakt thuiszorg weer makkelijk

Een vergrijzend Nederland tegenover een groeiend tekort aan zorgverleners. Iedereen ziet het gebeuren, maar wie doet er wat aan? Het op 1 juli 2021 gelanceerde Blinkers, de opvolger van PrivaZorg, maakt het voor uitgetreden zorgverleners aantrekkelijk om hun beroep als zelfstandige weer op te pakken. Thuiszorg, goed voor de cliënt én voor de zorgverlener.

De cliënt centraal, daar komt de filosofie van de meeste organisaties voor thuiszorg doorgaans op neer. Klantgericht en dienstbaar, daar zijn ook René Baljon, directeur van Blinkers, en Jeroen van den Oever, directeur van de netwerkorganisatie Fundis, natuurlijk helemaal niet tegen. Maar tegelijkertijd zien ze elk jaar zo’n 15.000 verpleegkundigen, verzorgenden en thuishulpen het vak verlaten. Hun conclusie: wil je de beste thuiszorg leveren, dan moet je die niet alleen voor je cliënten maar ook voor je zorgverleners aantrekkelijk maken.

Fundis is een netwerk van 22 organisaties die samen zorg verlenen aan zo’n 120.000 ouderen en chronisch zieken. “Het dilemma van de vergrijzing en de enorme behoefte aan zorgverleners trekken we ons al langer aan”, zegt Van den Oever. “Elk jaar verlaat 5 procent van de 300.000 ervaren en gediplomeerde zorgverleners het vak. Omdat ze een andere baan krijgen buiten de zorg of vroeg met pensioen gaan, maar vaak ook omdat de omstandigheden bij thuiszorgorganisaties voor hen niet optimaal zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo nodig meer vast in een wijkteam hoeven te werken, of omdat ze eigenlijk minder of flexibeler zouden willen werken. Toen kwam PrivaZorg in beeld.”

Vraag en aanbod

Op 1 oktober 2020 fuseerde PrivaZorg bestuurlijk met Fundis. René Baljon werd aangesteld als directeur en stelde zich samen met Fundis ten doel om de organisatie een flinke opfrisbeurt te geven. Baljon, gepokt en gemazeld als voormalig directeur van onder meer het Oogzorgnetwerk in Rotterdam en de organisatie voor zorg-op-afstand NAAST, ziet het potentieel. “PrivaZorg opereerde al landelijk en is gegrondvest op samenwerking met zelfstandigen. Flexibiliteit zit al in onze genen, maar iedereen vraagt zich af hoe je dat kunt managen. Hoe stem je vraag en aanbod zo op elkaar af dat het ook echt werkt?”

Het antwoord is een digitaal platform dat zo slim is ingericht dat de zorgvraag van cliënten effectief aansluit op de praktische mogelijkheden van zorgverleners om zorgopdrachten op te pakken en uit te voeren. “Zorgverleners kunnen straks via een app zien welke zorgopdrachten er uitstaan voor het soort werk waarvoor zij zijn gekwalificeerd, en per zorgopdracht beslissen of die ze uitkomt”, vertelt Baljon. “Gemak staat voorop. Dus geen ingewikkelde administratie om je uren te registreren en betaald te krijgen. Sterker: nul uren voor je urenadministratie.” Het platform voor de zorg is een gezamenlijke innovatie met Roamler Care.

Werken wanneer je wilt

En dus flexibel werken, van het soort dat een thuiszorgorganisatie met alleen vaste contracten niet voor elkaar krijgt. “Bij Blinkers kun je een beetje minder werken als je het druk hebt met andere dingen, en een beetje meer als je bijvoorbeeld wel wat extra geld kunt gebruiken”, zegt Baljon. “Al zou je maar een half uur per week werken, dan ben je bij ons nog van harte welkom.” Dat betekent dat werken voor Blinkers voor een vele mensen aantrekkelijk kan zijn. Voor mensen die er wel wat bij willen werken naast hun vaste baan of als ze gepensioneerd zijn. Maar ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die wel een paar uurtjes willen maken.

Ook de cliënt heeft optimale bewegingsvrijheid. “Stel, je wordt elke dag op een vaste tijd in bed geholpen, maar je wilt nu langer opblijven voor het EK Voetbal. Dan maakt die vraag deel uit van de opdracht, en vinden wij er de zorgverlener bij.”

Om die belofte te kunnen waarmaken, moet je wel over een behoorlijke pool van zorgverleners beschikken. “Daarom is Blinkers een landelijke organisatie”, zegt Van den Oever. “Het is een formule waar je schaalgrootte voor nodig hebt, maar die wel helemaal past bij deze tijd. De gevestigde thuiszorgorganisaties waren ooit heer en meester in hun eigen regio. Nu is het niet meer de kunst om aan cliënten te komen, maar aan zorgverleners. Om zulke voorwaarden te scheppen, dat ze zich aangetrokken voelen om hun mooie vak weer op te pakken.”

Instaan voor kwaliteit

Want zorgverleners die al gediplomeerd en ervaren zijn en daardoor vrijwel direct inzetbaar zijn, dat is toch wel de doelgroep. Maar hoe staat Blinkers dan in voor de kwaliteit van de zorgverlening? “In de eerste plaats door een zorgvuldige on-boarding”, zegt Baljon, “waarbij we goed nagaan of iemand over alle benodigde kwalificaties en diploma’s beschikt. Zo krijgt iemand met de kennis en ervaring van een thuishulp geen verpleegkundige taken aangeboden. Werken onder je niveau, als je dat zou willen, kan dan weer wel. Bijvoorbeeld een verzorgende kan best een schoonmaakklus oppakken. Alles natuurlijk tegen de tarieven die daarvoor staan.”

De sleutel in de kwaliteitsbewaking zijn de regieverpleegkundigen. “Die zijn wél in vaste dienst bij Blinkers”, zegt Baljon. “Ze werken vanuit een van de vijf regionale locaties van Blinkers en zijn steun en toeverlaat voor de zelfstandige zorgverleners.” Dat is niet alleen belangrijk voor de cliënt, maar ook voor de zorgverzekeraars, zegt Van den Oever: “Zij zijn de financiers van de zorg en zij moeten er dus van verzekerd zijn dat de zorg doelmatig en verantwoord is. En dat ook de zaken eromheen goed zijn geregeld, bijvoorbeeld dat het Elektronisch Cliënten Dossier digitaal veilig is en de privacy van de cliënt is gewaarborgd. Daar staat Blinkers voor in.”

Oplossing

Niet dat zorgverzekeraars er niet aan moeten wennen. “Iedereen in de zorgwereld moet eraan wennen”, erkent Van den Oever, “maar iedereen weet ook dat het een deel van de oplossing is om de gevolgen van de vergrijzing het hoofd te bieden. De positie van Blinkers is veelbelovend: we hebben nu zo’n 2.500 cliënten, zo’n 200 mensen in vaste dienst en een pool van circa 800 zelfstandige zorgverleners die stevig groeit. Werken wanneer je dat wilt en hoe je dat wilt, spreekt vele professionals echt aan.”

En de cliënt? Ook die blijft de rompslomp bespaard. Hij of zij regelt bij Blinkers even gemakkelijk thuiszorg als bij gevestigde zorgorganisaties en kan in de toekomst eveneens gebruikmaken van het platform. Blinkers weet de weg in de wereld van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de particuliere inkoop van zorg, en neemt de cliënt graag bij de hand. “Gemak, daar draait het om”, zegt Baljon. “We blijven werken aan ideeën om het voor zorgverleners en cliënten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Altijd vooruitgaan om de zorg nog verder te verbeteren, dat vind ik een mooie opdracht, ook voor de maatschappij.”