Tag: Organisaties

In het Fundis Huis wordt vanaf 2025 samengewerkt aan duurzame ouderenzorg

Beeld: HofmanDujardin

In de spoorzone van Gouda wordt een van de duurzaamste kantoorpanden van Nederland gebouwd. Het voormalige kantoor van zorg- en welzijnsnetwerk Fundis in Gouda paste niet meer bij de visie van de organisatie op hybride werken en duurzaamheid. Omdat het pand ook niet meer te redden was, wordt op dezelfde locatie een volledig nieuw gebouw gerealiseerd. Deze week is op de bouwlocatie een symbolische “eerste paal” van dit Fundis Huis geslagen.

Met de blik op de toekomst staan samenwerking en duurzaamheid in dit nieuwe Fundis Huis hoog in het vaandel. Als opdrachtgever en toekomstig gebruiker, hebben we met de bouw van het pand een hoger doel voor ogen dan alleen maar een werkplek bieden voor de eigen medewerkers: verbinding en samenwerking tussen mensen, afdelingen en bedrijven stimuleren, met toekomstbestendige ouderenzorg in het vizier.

Door kansrijke oplossingen te zoeken, kunnen we de uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd bieden.
Dat is de missie van Fundis. Maar de toekomst van ouderenzorg vraagt iets van ons allemaal – ook als je niet in de zorg werkt. Samenwerking en verbinding zijn daarbij van het grootste belang. In het nieuwe pand, waar ook mensen en bedrijven van buitenaf van harte welkom zullen zijn om de samenwerking op te zoeken, kan dat straks nóg beter.

“De creatie van het nieuwe Fundis Huis wordt een volgende stap in het versterken van de samenwerking binnen de ouderenzorg. In dit huis krijgt innovatiekracht een inspirerend onderdak.”

Jeroen van den Oever, voorzitter holdingdirectie Fundis

Een split level indeling in het Fundis Huis zorgt ervoor dat de bedrijven en verdiepingen op een natuurlijke manier met elkaar in contact staan. Het gemeenschappelijke hart van het pand is straks uitermate geschikt voor ontmoeten, samen werken en samenwerken.

De kwartiermakers van het te bouwen Fundis Huis sloegen symbolisch de eerste paal aan de Antwerpseweg in Gouda

Een houten huis

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel in de ontwikkeling van het nieuwe kantoorpand aan de Antwerpseweg, zowel in de bouw van het pand als de inrichting. In plaats van versleten en verouderde spullen weg te gooien, heeft bijna alles een nieuwe bestemming gekregen. Zo zijn onder andere meubels, verlichtingsarmaturen en vloerafwerkingen waar mogelijk hergebruikt, vanuit het perspectief van een circulaire inrichting.

“Het nieuwe Fundis Huis is het eerste project dat we in lijn met onze visie hebben ontwikkeld. We leren zo de waardevolle lessen voor een succesvolle uitrol van onze visie.”

Fundis Vastgoed gaat in de komende jaren de vastgoedportefeuille van Fundis verduurzamen.

Het Fundis Huis wordt bijna volledig van hout gebouwd. De houten constructie zal ook aan de binnenkant van het pand goed zichtbaar zijn. Hout is een stuk duurzamer dan beton en staal. Bouwen met hout heeft zelfs een positief effect op de uitstoot van CO2; het Fundis Huis wordt zelfs CO2-negatief. Daarnaast draagt een houten gebouw aan het fysieke en mentale welzijn van mensen die in het pand werken.

“Wij geloven dat onze keuzes van vandaag een fundamentele invloed hebben op de manier hoe wij – en onze kinderen – in de toekomst wonen, werken en leven. De leefsituatie op aarde verslechtert en de grondstoffen raken op. Ons streven is eraan bij te dragen dat de aarde ook voor de toekomstige generatie leefbaar blijft. Daarom passen wij bewust duurzame oplossingen toe bij onze projecten.”

De Vries en Verburg, aannemer.

Naar verwachting wordt het Fundis Huis in 2025 opgeleverd en in gebruik genomen.

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fundis, gaan we het gesprek aan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. Met een groeiende groep ouderen enerzijds en tekorten op de arbeidsmarkt anderzijds, moeten we passende oplossingen vinden om de zorg voor morgen te kunnen blijven faciliteren.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten.

dag van de zorg voor morgen
Ook buiten de Dag van de Zorg voor Morgen zetten we het gesprek voort.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de Expeditie van Fundis. Wij zetten onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Vier jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Op deze Dag van de Zorg voor Morgen nodigen we heel Nederland uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg.

dag van de zorg voor morgen
Tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival in 2023.

Sinds 2019 hebben we een reis gemaakt waar we met trots op terugkijken. In 2019 organiseerden we op 30 oktober de eerste editie van het Zorg voor Morgen Festival, een groot intern evenement waar ruim tweeduizend van onze eigen zorgmedewerkers samenkwamen. In 2020 werd de Dag van de Zorg voor Morgen opgenomen in de Issuekalender. In 2021 namen we deel aan een podcastreeks met branchevereniging Actiz, om kennis te delen en de discussie aan te wakkeren. Vanaf 2022 zagen we dat veel zorgorganisaties en professionals aandacht aan deze dag besteedden. En in 2023 zet Actiz nog steeds de campagne voort op landelijk niveau, omdat we samen sterker staan.

Dag van de Zorg voor Morgen 2022.

Samen zorgen we voor morgen

De Dag van de Zorg voor Morgen is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een dag om terug te kijken op wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de toekomst van ouderenzorg. Het is een dag die ons inspireert en aanspoort om in actie te komen, om samen te werken aan een betere ouderenzorg voor morgen.

Neem ook deel aan deze belangrijke discussie! Laten we samen op weg gaan naar een toekomst waarin ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want ouder worden doen we allemaal, en alleen samen zorgen we voor morgen.

Het Ouden Huis en Fundis bestendigen hun samenwerking op nog meer plekken

Zo uniek als in Bodegraven kan er straks in veel meer gemeenten worden gewoond. Het Ouden Huis en Fundis bestendigen hun samenwerking voor nieuwe locaties. En dat biedt uitkomst voor ouderen met een (toenemende) zorgvraag die op zoek zijn naar een prettige, veilige en gezellige woonomgeving.

Vernieuwend woonconcept

Het Ouden Huis richt zich op mensen met lage of middeninkomens. Voor deze doelgroep is nauwelijks vernieuwend aanbod. Het succes in Bodegraven, waar Het Ouden Huis haar deuren opende medio 2021, biedt perspectief om meerdere locaties te realiseren de komende jaren, in verschillende gemeenten. Ook in de nieuwe locaties van Het Ouden Huis hebben ouderen straks een eigen huurwoning waar zij zelfstandig wonen met hulp en zorg dichtbij. Uniek aan Het Ouden Huis is dat mensen er alleen en met zijn tweeën kunnen wonen, ook als de behoefte aan zorg naar verwachting toe zal nemen.

Sociaal contract

Een ander bijzonder kenmerk van Het Ouden Huis is het verbinden van generaties door naast de woonplekken voor ouderen ook woonruimte te bieden aan jongeren of studenten. Zij gaan een verbinding aan met de locatie en committeren zich aan een aantal uur inzet op de locatie bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten in de gezamenlijke woonkamer. Eerder vertelde een bewoner van Het Ouden Huis Bodegraven en student geneeskunde Anne (19) hier in het kader van een interne campagne van Fundis meer over aan Eric Corton, bekijk hier de video.

Meerdere locaties

De opzet van Het Ouden Huis, een initiatief van Karel van Berk, Leonard Smit, past goed bij de visie van Fundis. Fundis en Het Ouden Huis bestendigen daarom hun samenwerking die begon met de locatie in Bodegraven. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, dient deze slimmer te worden ingericht. Hier zijn meerdere oplossingsrichtingen voor te bedenken. Het Ouden Huis met goede (en betaalbare) zorg en huisvesting voor alle (kwetsbare) ouderen, nu én in de toekomst, is daar een belangrijk voorbeeld van. Er zijn plannen in ontwikkeling voor locaties in Gouda, Montfoort en Haastrecht.

Zelf een keer kijken in Het Ouden Huis? Op 30 september is er een open middag in Bodegraven, klik hier voor meer informatie en inschrijven. 

Blog: ‘De toekomst is nu: dynamiek in innovaties voor ouderenzorg’

Om de maatschappij waarin wij allemaal ouder worden goed te kunnen blijven faciliteren, moet er nog veel veranderen. De druk op de zorg is enorm en neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat is oud nieuws voor mensen binnen de (ouderen)zorg. Gelukkig komt het ook steeds vaker op het netvlies van mensen buiten de branche. Een goede ontwikkeling, want de uitdagingen van de zorg het hoofd bieden, kunnen we alleen maar samen. Patricia de Koning, Innovatiemanager bij Fundis, schreef een gastblog bij Medical Delta.

De problemen waar de (ouderen)zorg mee te kampen heeft, zijn van de hele maatschappij. We betrekken vanuit Fundis daarom een brede groep bij het vinden van oplossingen. Fundis is een netwerk van zo’n twintig zorg- en welzijnsorganisaties actief op het gebied van (kwetsbare) ouderen. Hoewel de organisaties binnen het netwerk autonoom opereren, trekken ze samen op wanneer er overstijgende vraagstukken zijn. Een belangrijke onderdeel hierbij is het doorlopend betrekken van de bijna 5.000 medewerkers binnen het Fundis-netwerk en waar mogelijk ook daarbuiten.

Beginnen bij een probleem uit het werkveld is wat ons betreft ontzettend belangrijk

Lees verder op Medical Delta.

Werkbezoek Koning en Minister bij de State: arbeidsparticipatie beleven in de praktijk

Rotterdam, 22 februari 2023  – Wederom hoog bezoek voor de State Hillegersberg. Werd het pand eerder al geopend door minister Helder van Langdurige zorg en sport, kwam nu Zijne Majesteit de Koning op uitnodiging van Minister Schouten langs voor een werkbezoek.

Woensdag 22 februari heeft Koning Willem-Alexander samen met minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten een bezoek aan de State Hillegersberg gebracht. De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris om aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk. Tijdens dit bezoek stond het programma Simpel Switchen centraal, onderdeel van de Participatieketen in Rotterdam. Hanneke Hofman, bestuurder Transmitt revalidatie, een van de Fundis organisaties binnen de State, had de eer de Koning en minister rond te leiden door het prachtige pand aan de Van Beethovenlaan in Hillegersberg.

“Het is een eer, maar ook een bevestiging. Wij doen hier in de State prachtige dingen en we doen ze vooral samen met alle partijen binnen het pand. De samenwerking met Pameijer is er een met een gouden randje wat mij betreft.” – Hanneke Hofman

Meekijken in de praktijk

Hanneke leidde het bezoek samen met Robert Kaim, oud-deelnemer van ‘Pameijer Werkt’, rond. Robert maakte de switch* van dagbesteding naar een werkervaringsplaats en heeft intussen een betaalde baan bij een architectenbureau in Rotterdam. Hij voelt zich daar als een vis in het water en vertelt: “Niemand had gedacht dat ik ooit een betaalde baan zou krijgen.” Robert is autistisch en hoort en ziet slecht. Maar dat belemmert hem niet. Hij vertelde het bezoek graag hoe hij zo ver is gekomen en wat er voor nodig was om de overstap te maken.

Tijdens de rondleiding was er ook tijd voor een spelletje en een goed gesprek in een van de huiskamers van Transmitt revalidatie. De revalidanten, medewerkers van Pameijer en Transmitt revalidatie konden goed vertellen over de samenwerking in deze huiskamer. Zorgverlener Grace da Silva vindt het goed dat er vandaag aandacht is voor Pameijer:

“De samenwerking is zo fijn, voor ons en voor de revalidanten. Die merken vaak niet eens dat er naast ons mensen van Pameijer aan het werk zijn, die zien ons allemaal als collega’s. En zo hoort het ook. Zij zijn een belangrijke aanvulling op handjes in de zorg en ze kunnen vooral onderdeel zijn van de samenleving. Dat is zo belangrijk.”

Foto: In de huiskamer van Transmitt revalidatie vertelt een revalidant over haar verblijf en prettige ervaring met de medewerkers van Transmitt revalidatie en Pameijer

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de tuin van de State o.l.v. de groenvoorzieningsmedewerkers van Pameijer en een rondetafelgesprek met beleidsmakers, gemeenten en werkgevers die het Simpel Switchen programma mogelijk maken.

Foto: de Koning en Minister worden ontvangen in de tuin van de State door de medewerkers van Pameijer die zorg dragen voor de groenvoorziening

Over het programma Simpel Switchen

Simpel Switchen is in 2019 opgericht samen met ervaringsdeskundigen en uitvoeringspartners, zoals organisatie Pameijer. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ondersteund en begeleid in de overgang van uitkering, dagbesteding, beschut werk of banenafspraken naar regulier werk. Hierbij worden financiële onzekerheden zoveel mogelijk weggenomen. En het is ook mogelijk om weer terug te schakelen indien de overgang naar regulier werk toch anders uitpakt. Binnen de State werken de cliënten van Pameijer binnen verschillende afdelingen, zoals in de Brasserie en de huiskamers van Transmitt en Welthuis.

*lees het hele verhaal van Robert op de website van Pameijer.

Praten over de toekomst van zorg op 30 oktober

Op 30 oktober 2022 is het de Dag van de Zorg voor Morgen. Een landelijke dag, in het leven geroepen om extra aandacht te creëren voor de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. We roepen iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over de toekomst van zorg op 30 oktober. Dit gesprek is nodig, omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Daarmee staat de zorg voor ouderen en chronisch zieken de komende jaren voor grote uitdagingen. Dat vraagt iets van ons allemaal. We moeten praten over hoe we de zorg voor ouderen organiseren én wat we voor elkaar kunnen doen.

Uitdagingen

De helft van de Nederlanders spreekt niet met anderen over de eigen oude dag en de organisatie daarvan, zoals een geschikte woning en verzorging. ‘Dat moet anders. Ouder worden is een onderwerp waar we te weinig bij stil staan’, stelt Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging ActiZ. Terwijl praten over dit onderwerp hard nodig is; de uitdagingen op de arbeidsmarkt en de dubbele vergrijzing hangen ons boven het hoofd. En ons huidige stelsel is niet toekomstbestendig.

De ‘Dag van de Zorg voor Morgen’ op 30 oktober is een initiatief van Fundis en onderdeel van de ActiZ-campagne Praat vandaag over morgen. Met deze campagne roept ActiZ iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan over ouder worden.

Meedoen 

Help je mee om de boodschap te verspreiden? De Dag van de Zorg voor Morgen is op zondag 30 oktober en de campagne start vanaf maandag 24 oktober. Met de hashtag #ikzorgvoormorgen dagen wij iedereen uit om met elkaar en hun omgeving in gesprek te gaan. 

We roepen iedereen op om via de speciaal ontwikkelde toolkit aandacht te genereren voor de Dag van de Zorg voor Morgen. De toolkit is hieronder te downloaden en gemakkelijk te verspreiden via eigen (social media) platformen en websites. De toolkit bestaat uit korte video’s, afbeeldingen, begeleidende captions en hashtags die je naar eigen inzicht kan gebruiken. 

Amadeushuis bereikt op twee locaties ‘hoogste punt’

In 2023 worden er twee nieuwe locaties van het Amadeushuis geopend. In Alphen aan de Rijn, op een prachtige locatie midden in het centrum, openen de deuren in februari en in mei volgt de locatie in Waarder.

Eerder dit jaar gaf wethouder Kees Oskam het startsignaal voor de bouw van het Amadeushuis in Waarder. Aan de Molendijk wordt, op de plek van het voormalige Kerverland, een woonzorgcomplex met 31 wooneenheden en een gezamenlijke huiskamer gebouwd. In Alphen komen er 27 studio’s, waaronder ook studio’s voor echtparen, waar mensen met dementie hun leven zoveel mogelijk voort kunnen zetten als zij gewend zijn. De studio’s variëren in omvang. Voor beide locaties is onlangs het hoogste punt bereikt en dit is vanzelfsprekend feestelijk gevierd met de direct betrokkenen.

Meer locaties

Amadeushuis Alphen aan de Rijn en Waarder zijn de tweede en derde locatie in een beoogde reeks van vijf locaties die Fundis wil laten bouwen in Zuid-Holland. In juni 2021 opende Amadeushuis Bergambacht zijn deuren, de locatie telt inmiddels 30 bewoners.

Over het Amadeushuis

Het Amadeushuis biedt een woonplek met ondersteuning voor mensen een dementieel ziektebeeld (en hun partners), waar bewoners zo veel mogelijk op hun eigen manier hun leven kunnen voortzetten. Zo mogen bewoners hun eigen spullen meenemen en gebruiken, en een eigen inrichting geven aan hun studio. Muziek als centraal thema voegt zinvolle akkoorden toe. Voorkeursmuziek kan namelijk bijzondere herinneringen oproepen en helpen om lekker te ontspannen. Een Amadeushuis is veel meer dan een fijne plek om te wonen. Het voelt als thuis.

Kosten en eventuele vergoedingen?

De verpleging, verzorging, begeleiding en hulp bij het huishouden worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is afhankelijk van de locatie. Bewoners betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Woon- en servicekosten zijn voor eigen rekening.

Meer weten? Kijk dan op www.amadeushuis.nl

Indonesische zorgverleners aan de slag in Zoetermeer

Zorgorganisaties VariantZorg en WelThuis krijgen er per oktober 2022 gezamenlijk vijftien Indonesische collega’s bij. De inzet van de studenten verpleegkunde in Zoetermeer is één van de vele initiatieven binnen de twee organisaties en het onderliggende Fundis-netwerk om oplossingen te vinden voor het groeiende arbeidsmarkttekort in de VVT en hiermee de werkdruk onder de huidige collega’s te verlagen.

Samenwerking

De zorgverleners komen in dienst bij flexorganisatie VariantZorg en gaan werken bij de zeven woonzorglocaties van WelThuis in Zoetermeer. Waar de Nederlandse zorg schreeuwt om verpleegkundigen en verzorgenden, zijn er in Indonesië juist meer goed opgeleide zorgmedewerkers dan banen. Het gaat om jonge mensen die enorm gemotiveerd zijn om onze zorgteams in de ouderenzorg te komen versterken.

Voorbereiding

De nieuwe collega’s krijgen via opleidingsorganisatie Yomema een gedegen opleiding in het land van herkomst. Denk hierbij aan Nederlandse les en informatie over de Nederlandse cultuur en de ouderenzorg in Nederland. Eenmaal in Nederland lopen ze 16 uur per week stage en werken daarnaast 16 uur per week. De overige tijd besteden ze aan hun studie. Naarmate de tijd verstrijkt, worden de stage- en studie-uren minder en de werkende uren meer.

Bijdrage aan Nederlandse zorg

De Indonesische zorgverleners komen naar Nederland via een studentenvisum en het is de bedoeling dat ze na ongeveer vier á vijf jaar met veel werkervaring terugkeren naar Indonesië. Ze nemen hun expertise mee terug naar hun moederland en hebben tegelijkertijd een enorme bijdrage geleverd aan de Nederlandse zorg. Een eerder kleinschalig initiatief met de inzet van vier Filipijnse zorgprofessionals is een succes gebleken. Het zijn enorm gewaardeerde, professionele en fijne collega’s die hier met veel plezier wonen en werken. Deze positieve ervaring zorgt ervoor dat WelThuis en VariantZorg, beiden onderdeel van het netwerk van Fundis, verder gaan met de inzet van internationale zorgstudenten.

Zorgvisie: ‘Personeelstekort dwingt IZA-partijen tot radicaal andere spelregels’

In een interview met Zorgvisie bespreekt Jeroen van den Oever, directievoorzitter Fundis en bestuurslid Actiz, de toekomst van de zorg en het Integraal Zorgakkoord. ‘De zorg loopt nu al vast, terwijl het ergste nog moet komen.’

De schaarste aan personeel dwingt zorgaanbieders tot intensief samenwerken in plaats van concurreren. Dat lukt alleen als de overheid belemmeringen wegneemt rond mededinging, privacy en btw-tarieven. Jeroen van den Oever, onderhandelaar bij het integraal zorgakkoord (IZA) roept alle partijen, inclusief VWS, op ‘voldoende doortastend te zijn om te doen wat nodig is.’

Lees verder in Zorgsisie: het vakblad voor beleid en management in de zorg.

PREZO-keurmerk voor afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis

De afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis, onderdeel van het Fundis netwerk, heeft het PREZO-keurmerk gekregen. Met dit keurmerk toont de specialistische afdeling aan, conform branche specifieke eisen, verantwoorde, waardevolle zorg en ondersteuning te bieden. WelThuis is hiermee een verantwoord ondernemer die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. 

PREZO

PREZO staat voor PREstatie ZOrg. PREZO Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft zorgprofessionals handvatten hoe het kán.

Complimenten

Tijdens het traject is naar voren gekomen dat de specialistische afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het resultaat mag er zijn, de auditoren waren lovend: “een dikke 10”, “een compliment met een grote C”, “veel rust, veel pret, lekker naar buiten”, “verwanten waren heel blij”, “op alles 100% gescoord”, “Veel op papier, goed te lezen”.

De diagnose dementie zet levens op zijn kop, maar het leven houdt niet op. De persoonlijke beleving en de kwaliteit van leven is bepalend, met het ziektebeeld wordt rekening gehouden. Dit geldt voor de bewoners, uiteraard, maar ook voor partners, gezinsleden en andere direct betrokkenen. Vanuit die benadering werken we samen aan een zorg-, begeleidings- en activiteitenaanbod dat naadloos aansluit op individuele wensen en mogelijkheden en zich mee ontwikkelt met de stadia die onze bewoners doorlopen. Eerst de mens en dan de diagnose.” Aldus Miranda Schouten.

WelThuis

WelThuis beheert woonzorgcentra waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken een thuis vinden. Elk huis heeft een eigen signatuur; zo vindt de cliënt altijd een passende omgeving. WelThuis biedt daarbij 24 uur per dag verpleeghuiszorg. Meer over WelThuis.