PlusZorg

Als kleinschalige en persoonlijke zorgorganisatie biedt PlusZorg palliatief terminale (nacht)zorg, 12-24-uurs zorg en begeleiding bij (beginnende) dementie in de thuissituatie.
PlusZorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg in de terminale fase is zorg die nodig is wanneer iemand op korte termijn zal overlijden. Het is de bedoeling dat de cliënt dermate wordt verzorgd zodat hij/zij deze laatste fase zo waardig mogelijk ervaart. Het verminderen van pijn, fysieke ongemakken en het zorgen voor hygiëne staat centraal. De professionals van PlusZorg komen zowel bij mensen thuis als in de Hospices in de regio en doen wat nodig is om iemand waardig te kunnen laten sterven. Naast de nodige zorg en verpleging biedet PlusZorg ook steun en begeleiding aan mantelzorgers en naasten. Ook bied PlusZorg 12- en 24 uurs zorg. Wanneer continue zorg, verpleging of begeleiding nodig is, maar opname (nog) niet mogelijk is. Bijvoorbeeld in de laatste levensfase of bij gevorderde dementie.

Begeleiding bij dementie

PlusZorg is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met (beginnende) dementie in de thuissituatie. PlusZorg levert belevingsgerichte begeleiding om de dagelijkse gang van zaken thuis op orde te houden, zoals structuur/dagritme in de thuissituatie aanbrengen, eten koken en/of aanwezig zijn bij de maaltijd en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding.

Nieuwe Morgen

Naast de nodige zorg en verpleging bieden de professionals van PlusZorg ook steun en begeleiding aan mantelzorgers en naasten. Bij zo’n ingrijpende gebeurtenis is het belangrijk dat ook zij worden ontzorgd en daar kunnen zijn waar nodig is.

Toen de echtgenoot van mevrouw Van den Berg ongeneeslijk ziek bleek, had het echtpaar had een rots in de branding nodig. Verzorgende IG Wilko van Zeele toonde zijn waarde.

Persoonlijke zorg en begeleiding, altijd dichtbij.

Thirza Olden, directeur PlusZorg

Contact met PlusZorg

088 426 06 00
info@pluszorg.nl
www.pluszorg.nl