Palet Welzijn

Palet Welzijn biedt een kleurrijk palet van activiteiten, diensten en ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen en mantelzorgers. De organisatie is in de wijken aanwezig en biedt ondersteuning om de belasting van mantelzorgers in balans te houden en isolement van kwetsbare burgers te voorkomen.

Zelfredzaamheid

Palet Welzijn ondersteunt kwetsbare mensen om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Dit doet Palet Welzijn door mensen vanuit hun eigen kracht en op hun eigen wijze deel te laten nemen aan de samenleving. Mensen staan daarbij nooit alleen, maar altijd in een netwerk van buren, familie, vrienden, vrijwilligers en soms ook professionals. Palet Welzijn stimuleert deze kleurrijkheid in kracht en is daarom zichtbaar in de wijk aanwezig om met name kwetsbare ouderen en mantelzorgers te ondersteunen.

Samenwerking

Palet Welzijn werkt nauw samen met vitale ouderen, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Participatie zorgt ervoor dat mensen weer deel uitmaken van de maatschappij en er toe doen. Zo draagt Palet Welzijn bij aan een nieuw sociaal contract. Dat is nodig, want met de dubbele vergrijzing enerzijds en toenemend tekort aan zorgmedewerkers staan we voor grote uitdagingen. Palet Welzijn werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties en gemeenten. Palet Welzijn is actief in Midden-Holland: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zoetermeer.

Ontwikkelingen

Er zijn diverse maatschappelijke ontwikkelingen gaande. Niet meer centraal, maar lokaal en wijkgericht organiseren staat centraal. Opereren uitgaande van de eigen kracht en het netwerk van familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers. Hierbij is de rol van welzijn cruciaal in het preventieve veld en bij de verbinding tussen informele en formele zorg. Doordat ouderen langer zelfstandig thuis wonen neemt de eenzaamheid en het sociaal isolement van veel ouderen toe, evenals de complexiteit van de hulpvragen. Door deze ontwikkelingen is de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker en zijn aanpassingen in de rol die professionals spelen noodzakelijk.
Vanuit eigen kracht regie houden over je leven, ook als er problemen zijn.

Petra Pronk, directeur Palet Welzijn

Contact met Palet Welzijn

0800 935 945 6
info@paletwelzijn.nl
www.paletwelzijn.nl

Palet Welzijn in de media

Thuis onder begeleiding schilderen of kaarten maken

Hart van Waddinxveen, april 2022

Diverse vrijwilligers zijn afgelopen week weer op pad gegaan om bij ouderen thuis een ochtend of een middag samen creatief bezig te zijn…

Nieuwe Morgen met mevrouw Lasschuyt 

Fundis, september 2020

Mevrouw Lasschuyt bedankt vrijwilliger Jos omdat hij haar altijd mee op stap neemt met De Ouderenbus in Zoetermeer. Vandaag gaan ze naar Scheveniningen…