In Beweging

Geriatrische revalidatiezorg voor mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en na een periode in het ziekenhuis langer de tijd nodig hebben om te herstellen en revalideren. In beweging zorgt er samen met het ziekenhuis voor dat de overstap goed verloopt.

Persoonlijk revalidatieplan

Soms is het niet meer nodig om in het ziekenhuis te blijven, maar kan een cliënt nog niet naar huis omdat degene nog moet revalideren. In Beweging stelt samen met de cliënt een persoonlijk revalidatieplan op met als doel terugkeer naar huis. Aan de hand van het plan en onder begeleiding van ervaren en goed opgeleide professionals, werkt de cliënt actief aan zijn of haar herstel binnen een van de locaties van In Beweging. De verschillende behandelingen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Verblijf

In de tussentijd wordt het verblijf van de cliënt zo aangenaam mogelijk gemaakt: een comfortabele kamer, lekker eten, ruime bezoektijden, etc. Cliënten kunnen maximaal drie tot zes maanden verblijven om te revalideren. Gemiddeld verblijven revalidanten 36-38 dagen bij In beweging. In samenspraak met de Specialist Ouderengeneeskunde wordt bepaald hoe lang cliënten revalideren. Zodra het einde van de revalidatieperiode in zicht is, krijgt de cliënt advies over eventuele noodzakelijke woningaanpassingen en over mogelijke vervolgbehandelingen.

Locaties

In beweging begeleidt en ondersteunt cliënten die voor hun revalidatie tijdelijk verblijven in de locaties Vivaldi in Zoetermeer, Madelief in het Langelandziekenhuis in Zoetermeer en De Molenhoeve in Bergambacht.
Samen werken aan herstel.

Lenny Althof, directeur In Beweging

Contact met In Beweging

Vivaldi – Zoetermeer: 088 0408000
De Molenhoeve – Bergambacht: 088 0408006
revalidatie@in-beweging.org 
www.in-beweging.org 

Onderdeel van het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO)

Het Regionaal Expertisecentrum Ouderen in Zoetermeer (REO) biedt een vangnet voor kwetsbare ouderen wanneer het thuis even niet meer gaat. Het verricht triage, screening en observatie bij kwetsbare patiënten en geeft advies aan verwijzers over passende zorg en ondersteuning voor de desbetreffende patiënt.

REO