Het Ouden Huis

In Het Ouden Huis wonen ouderen zelfstandig in een eigen huurwoning, met hulp en zorg dichtbij. Het Ouden Huis biedt een geschikte woonplek voor zowel ouderen zonder zorgvraag als ook met een indicatie voor verpleeghuiszorg. Zo kunnen bewoners er blijven wonen, ook al neemt de behoefte aan zorg toe.

Wonen met zorg nabij

Het Ouden Huis in Bodegraven bestaat uit 24 zelfstandige, sociale, een-, twee- en driekamer huurappartementen met een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. De woningen zijn voor mensen met (verpleeg)huiszorg en zonder zorg. Zo woont er een mix van ouderen. Daarnaast is er woonruimte voor drie studenten. De leidinggevende is aanspreekpunt en coördineert de 24 uurszorg – die varieert van thuiszorg tot aan terminale zorg. 

Het Ouden Huis richt zich op mensen met lage of middeninkomens. Voor deze doelgroep is nauwelijks vernieuwend aanbod. Uniek aan Het Ouden Huis is dat mensen er alleen en met zijn tweeën kunnen wonen. 

Toekomstgerichte zorg

Ouderen zonder zorgvraag als ook met een indicatie voor verpleeghuiszorg kunnen terecht in Het Ouden Huis. Bewoners kunnen er de rest van hun leven blijven wonen, ook als de zorgvraag toeneemt. 

Het Ouden Huis draagt bij aan een breder aanbod en meer diversiteit op het gebied van woonzorgconcepten: goede (en betaalbare) zorg en huisvesting voor alle (kwetsbare) ouderen, nu én in de toekomst.

Het Ouden Huis Bodegraven Rijnleven is een initiatief van Karel van Berk, Leonard Smit en Fundis.

Jong en oud

In Het Ouden Huis wonen ook 2 of 3 jongeren. Zij wonen in Het Ouden Huis en doen vrijwilligerswerk zoals het bereiden van het eten of maken een wandeling met een bewoner. Door oude en jonge generaties samen te brengen, ontstaat er een nieuwe energie. Er is veel eenzaamheid onder ouderen, maar onder studenten ook. In deze woonsituatie is het sociale contact gegarandeerd en dat biedt voordelen voor iedereen.
Zelfstandig wonen met zorg dichtbij.

Karel van Berk, directeur Het Ouden Huis

Contact met Het Ouden Huis

www.hetoudenhuis.nl