Goudenhart

Goudenhart biedt specialistische multidisciplinaire behandeling, revalidatie en advies voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in verpleeghuissetting, kortdurende revalidatie en poliklinische behandeling.
Goudenhart
De behandelaren van Goudenhart zijn specialisten op het gebied van de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen, revalidanten en cliënten met een chronische ziekte. Goudenhart biedt multidisciplinaire behandeling, revalidatie en advies aan deze doelgroepen.

Vakkennis

Zowel klinische als poliklinische behandeling is bij Goudenhart mogelijk. Cliënten kunnen thuis behandeld worden of in één van de woonzorglocaties van WelThuis in Zoetermeer of in de regio Midden-Holland. Behandeling vindt altijd plaats op basis van een persoonlijk behandelplan.

Behandelmogelijkheden

Goudenhart heeft ruim honderd behandelaren. Ieder met zijn eigen specifieke vakkennis en ruime ervaring. Door intensieve samenwerking tussen alle behandelaren is Goudenhart in staat om cliënten optimaal te behandelen. Goudenhart heeft specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, basisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en een maatschappelijk werker in dienst.

Samenwerkingspartners

Goudenhart is een zelfstandige behandeldienst en verleent haar diensten aan Welthuis, In-Beweging, Transmitt Revalidatie en Zorgpension Fundis. Daarnaast behandelt Goudenhart cliënten binnen de eigen polikliniek.

Telerevalidatie

Goudenhart is een pilot gestart met telerevalidatie: zelfstandig revalideren met behulp van een tablet. Het grootste pluspunt: zelfstandigheid van de cliënt. Met de telerevalidatie-app kunnen cliënten zelf hun huiswerkoefeningen doen waar en wanneer zij dat willen terwijl de zorgverleners hun vooruitgang zorgvuldig kunnen bijhouden en sturen. Benieuwd hoe de zorgverleners en cliënten het ervaren? Bekijk de video.
Een optimale behandeling waarbij onze kernwaarden persoonlijk, innovatief en professioneel centraal staan.

Hanneke Hofman – van Hooijdonk, directeur Goudenhart

Contact met Goudenhart

Vivaldi – Medisch: 088 0234780 – Paramedisch: 088 0234781
De State – 088 0234782

info@goudenhart.nu
www.goudenhart.nu

Onderdeel van het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO)

Het Regionaal Expertisecentrum Ouderen in Zoetermeer (REO) biedt een vangnet voor kwetsbare ouderen wanneer het thuis even niet meer gaat. Het verricht triage, screening en observatie bij kwetsbare patiënten en geeft advies aan verwijzers over passende zorg en ondersteuning voor de desbetreffende patiënt.
REO