Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Fundis bestaat uit 5 leden. De leden houden toezicht op Stichting Fundis en daarmee indirect op alle onderliggende ondernemingen van Fundis. De raad is zo samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders gewaarborgd is.

Uitgangspunten

Het toezicht van de Raad van Commissarissen richt zich op de maatschappelijke rol en betekenis van Stichting Fundis. Uitgangspunten voor het toezicht van de raad zijn het monitoren van:

  • actuele maatschappelijke ontwikkelingen;
  • de invloed van deze ontwikkelingen op de (toekomstige) zorgbehoefte en zorgvraag van inwoners van de regio waar Fundis actief is;
  • de manier waarop Fundis (pro)actief inspeelt op de wensen en behoeften van inwoners in haar werkgebied.

Visie

In het visiedocument van de Raad van Commissarissen is te lezen op welke manier de commissarissen vorm en inhoud geven aan de wijze waarop zij toezicht houden.

Governancecode Zorg

De Raad van Commissarissen van Fundis heeft, conform de Governancecode Zorg een richtlijn onkostendeclaraties opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen ziet ook toe op naleving van deze richtlijn.

Leden

Renate Westerlaken

Renate Westerlaken

VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN EN VOORZITTER REMUNERATIECOMMISSIE

Directeur-bestuurder van Ronald McDonald Kinderfonds. Voorzitter Raad van Toezicht Kunst Centraal Midden Nederland.

Fons Jurgens

Fons Jurgens

LID AUDITCOMMISSIE KWALITEIT EN RESOURCES

Voorzitter Raad van Bestuur van de Efteling. Bekleedt diverse nevenfuncties in/bij leisure- en brancheorganisaties.

Alice Stäbler

Alice Stäbler

LID REMUNERATIECOMMISSIE EN LID AUDITCOMMISSIE KWALITEIT EN RESOURCES

Partner bij Hessels Langeveld. Bekleedde diverse leidinggevende functies op het gebied van HR, bedrijfsvoering en zorg.

Ad Warnar

Ad Warnar

LID AUDITCOMMISSIE KWALITEIT EN AUDITCOMMISSIE ARBEIDSMARKT

Algemeen Directeur bij Vereniging Samen Voor Betere Zorg te Haarlem. Bekleedt meerdere toezichthoudende functies in de zorgsector.

Marco Walhout

Marco Walhout

LID AUDITCOMMISSIE FINANCIËN

Lid van de Raad van Commissarissen van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie. Voorzitter werkgroep Zorginstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.