Portfoliomanager (24-32 uur)

Fundis is een netwerk van circa 20 zorgorganisaties. Elke organisatie is actief op een specifiek terrein binnen zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Door samen te werken speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende zorgvraag. Fundis doet dit op ondernemende en innovatieve wijze. Fundis Holding is portfolio-eigenaar en beheerder van de Fundis groep. Fundis had in 2023 een omzet van € 236 miljoen en 2604 Fte aan medewerkers.

De (ouderen)zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit komt (mede) door de dubbele vergrijzing, uitdagingen op de arbeidsmarkt en het huidige zorgstelsel. Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. Fundis wil deze uitdagingen het hoofd bieden en daarvoor heeft ze een strategische koers uitgestippeld: de Expeditie, Fundis Zorgt voor Morgen. In deze strategie zijn zes thema’s bepaald: personeel & arbeidsmarkt, nieuwe toepassingen in zorgtechnologie, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid (het grijze goud), de juiste zorg op de juiste plek, woonzorgconcepten en het gebruik van data om zorgkwaliteit te verhogen en bedrijfsvoering te optimaliseren. Fundis is hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen.

Alle merken binnen Fundis zijn autonoom: onafhankelijk, uniek en actief binnen een eigen deelmarkt. Focusgebieden zijn de regio’s Zoetermeer, Midden-Holland en West Utrecht. Samen beslaan deze merken alle facetten binnen ouderenzorg en -welzijn.

*Merken binnen Fundis zijn: Amadeushuis, A-Vastgoed Zorg, Fundis Services (intern merk), Fundis Vastgoed (intern merk), Fundis Zorgpension, Goudenhart, Het Ouden Huis, In Beweging, Palet Welzijn, PlusZorg, Transmitt revalidatie, VariantZorg, Veilig Thuis Verpleegkundig Team, Vierstroom Hulp Thuis, Vierschoon, Vierstroom Ledenservice, Vierstroom Verpleeg Thuis, Vierstroom Zorg Thuis, WelThuis en ZorgBrug. Daarnaast participeert Fundis in diverse (regio)samenwerkingen.

Vanwege het vertrek van de huidige portfoliomanager bij Fundis Holding zijn wij op zoek naar een portfoliomanager /strategisch adviseur die creatief is, conceptueel sterk en ergens voor durft te staan. 

De functie

De portfoliomanager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vertalen en beheren van de portfoliostrategie van Fundis en de daaraan gekoppelde product-markt combinaties. Tevens geeft de portfoliomanager leiding aan projecten binnen Fundis Holding. De rol van portfoliomanager kent o.a. de volgende taken maar kan daarnaast ook naar eigen inzicht vormgegeven worden. De portfoliomanager /strategisch adviseur:

  • Scant en analyseert de ontwikkelingen in de markt (chronisch zieken en kwetsbare ouderen), vertaalt dit naar bestaande en nieuwe producten en/of dienstverlening.
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de holdingdirectie met betrekking tot de strategie en ontwikkeling van bestaande en nieuwe producten en diensten.
  • Vertaalt de strategische doelstellingen naar een projectenportfolio en brengt samen met de holdingdirectie de gewenste prioritering aan.
  • Vertaalt de kansen naar concrete bedrijfsplannen.
  • Onderhoudt actief contacten met relevante interne en externe stakeholders.
  • Informeert stakeholders over de overall portfolioperformance.
  • Stelt op basis van interne en externe analyses en onderzoeken beleidsnotities en beleidsdocumenten op.
  • Ziet toe op de realisatie en implementatie van de toebedeelde activiteiten binnen de daarvoor geldende richtlijnen, normen en standaarden.
  • Signaleert en agendeert vroegtijdig risico’s en issues op portfolioniveau.
  • Heeft oog voor subsidie-gerelateerde budgetten.

 Je bent inhoudelijk goed op de hoogte, houdt relevante ontwikkelingen bij en schrijft duidelijke en stevige adviezen. Je houdt alle in- en externe ontwikkelingen scherp en met inhoudelijke focus in de gaten. Op die manier ben je complementair aan de Holdingdirectie.

De portfoliomanager rapporteert aan de Holdingdirectie. De portfoliomanager werkt intensief samen met de directiesecretaris.

Het aantrekkelijke van deze rol is dat je de kans krijgt om op strategisch niveau heel nauw samen te werken met de (driehoofdige) directie in een innovatieve zorgorganisatie die groeit en in ontwikkeling is.

Het profiel

We zoeken speciaal naar visionaire kandidaten met strategisch inzicht die de koers van Fundis toekomstbestendig wil maken. Je hebt een afgeronde WO-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde of BMG. Je hebt minimaal 3 – 5 jaar ervaring in een adviserende en/ of projectmanagement functie en aantoonbare affiniteit met werken in de zorg of het sociale domein. Daarnaast heb je kennis van en ervaring met veranderkunde in een organisatie. Je hebt een goede pen, werkt zeer zelfstandig, kunt balanceren tussen alle diverse gremia en je beweegt je makkelijk op ieder niveau. Ervaring in een complexe organisatie is een pre.
 
Je snapt wat het betekent om te werken in een organisatie waar de politieke context, de maatschappelijke opgave en een enorme groei een grote rol speelt. Je hebt een groot aanpassingsvermogen en bewaart het overzicht. Je bent innovatief en hebt een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen in het zorglandschap. Je weet deze te vertalen naar nieuwe producten en deze onder de aandacht te brengen bij de Holdingdirectie. Je onderscheidt hoofd- en bijzaken, kunt structuur aanbrengen. Plannen en organiseren is je tweede natuur. Je bent bekend met projectmanagementmethodieken en past deze met de juiste ‘dosering’ toe.
 
Bij deze organisatie hoort een daadkrachtig en energiek type dat desgevraagd niet schroomt om het voortouw te nemen. In deze rol kun je met gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen positie nemen en de directie attenderen op relevante signalen. Je gaat soepel om met eventuele belangentegenstellingen en zoekt naar win-win situaties. Je bent daarnaast een serieuze gesprekspartner en vertegenwoordiger van Fundis naar stakeholders, zowel intern als extern. Een autonome, stevige, ambitieuze professional met gevoel voor marketing en commercie die past in een continu veranderende omgeving. In het bijzonder kijken we naar de volgende persoonskenmerken; proactieve houding, organisatietalent, analytisch sterk, ondernemend vermogen, creatief, alertheid, accuratesse, collegialiteit, het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen en resultaten op te leveren.
 
Wil je graag werken in een innovatieve organisatie waar geen dag hetzelfde is? Ben je op zoek naar een brede functie met ontzettend leuke uitdagingen? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

Het betreft een functie voor 24-32 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde ervaring tot maximaal € 6.583,78 = bruto per maand op basis van 36 uur (schaal FWG 65 cao VVT). Je start met een tijdelijk contract. De intentie is om een vast dienstverband aan te bieden.

Naast een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur), ontvang je een goede pensioenvoorziening en een uitstekende reiskostenvergoeding. Je krijgt een laptop en smartphone om je werk overal te kunnen doen. Deels thuis werken behoort tot de mogelijkheden. De sluitingsdatum voor deze procedure is 21 april 2024.

De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl en telefonisch op nummer 06 28 88 76 23.