Preventiecoalitie maakt gezond leven makkelijk(er) in Zoetermeer

Gezond leven lijkt heel vanzelfsprekend, maar kan lastig zijn. Als gezond leven makkelijker wordt gemaakt, lukt dit beter, en kunnen chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten minder vaak of minder zwaar voorkomen. Aandacht voor een gezonde leefstijl heeft bovendien ook een positieve invloed op het leven van mensen zelf. Organisaties in Zoetermeer werken daarom samen in een Preventiecoalitie om met inwoners te werken aan een gezonder leven en een gezonde omgeving.

Gezond leven niet vanzelfsprekend

Een grote groep Zoetermeerders leeft in armoede of heeft zware schulden. Zij hebben vaker gezondheidsproblemen en voelen zich minder gezond. “Als je geen werk hebt of geldproblemen, is gezond eten en gezond gedrag niet je prioriteit,” zegt huisarts en leefstijlarts Joriet Schneider. “Ervaren mensen stress en roken ze daarom? Slapen ze onvoldoende vanwege zorgen en gebruiken ze daarom te veel alcohol? Het is belangrijk te weten wat de oorzaak van hun ongezonde leefstijl is,” zegt Schneider.

Samenwerken aan gezonde omgeving en keuzes

‘’Om die oorzaken op te lossen, gaat de Preventiecoalitie breed samenwerken. In de eerste plaats met inwoners, huisartsen en wijkverpleegkundigen, maar daarnaast ook met onderwijzers, winkeliers, schuldhulpverleners en vele anderen,” licht Ingeborg ter Laak, Wethouder Zorg toe. ‘’Alleen samen maken we Zoetermeer echt gezonder. Dit betekent dat we succesvolle initiatieven uit de wijken zichtbaar maken en met elkaar verbinden. Met inwoners zorgen we ervoor dat de gezonde keus de makkelijkste keus wordt. Een mooi voorbeeld is het verbeteren van motorische ontwikkeling van kinderen in de wijk Meerzicht,” zegt Ter Laak. “Daar is in samenwerking met basisscholen vanuit de gemeente een scan gedaan naar de motoriek. Aan de hand van die scan wordt de gymles maar ook allerlei naschoolse activiteiten en de speelomgeving aangepast. Zo gaat het verbeteren van de motoriek bij kinderen als vanzelf. We hebben veel meer goede voorbeelden, voor alle leeftijden, om gezond leven leuk en gemakkelijk te maken.’’

Denken in gezondheid

“Er komt steeds meer aandacht voor gezondheid,” vult Jurgen Verbeeck aan. Verbeeck is bestuurder en psychiater bij Parnassia Groep en voorzitter kerngroep preventie bij Zoetermeer 2025. “Bestuurders, zorgprofessionals én inwoners zijn vaak nog gefocust op ziekte en zorg. In plaats daarvan moeten we meer denken in het voorkomen dat we ziek worden en juist stimuleren dat we gezond blijven. Die omslag gaan we met dit programma bereiken.”

De Preventiecoalitie in Zoetermeer is een initiatief van de gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder Fundis, en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de coalitie een subsidie gekregen. De Preventiecoalitie is onderdeel van het programma Zoetermeer 2025. Meer informatie? Kijk op www.zoetermeer2025.nl