Niet meer van het kastje naar de muur: Regionaal Transferpunt (RTP) bespaart verwijzers veel tijd

Beeld: Gedeelde Zorg Midden-Holland

Sinds 1 mei jl. kunnen huisartsen en medisch specialisten werkzaam op de Spoedeisende Hulp 24 uur per dag terecht bij het Regionaal Transferpunt (RTP) Midden-Holland voor het doorverwijzen van patiënten in acute situaties. De Gezondheidsregio Zoetermeer kent sinds 2021 eenzelfde centraal meldpunt.

Met de dubbele vergrijzing enerzijds en het afnemend aantal zorgverleners anderzijds staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Daarnaast kiezen veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De (ouderen)zorg staat onder druk. We zijn continu op zoek naar kansrijke oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Centraal meldpunt

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is een centraal meldpunt voor verwijzers. Inmiddels zijn in de regio’s Zoetermeer en Midden-Holland zogeheten Regionaal Transferpunten opgezet. De verwijzer, zoals de huisarts of medisch specialist van de Spoedeisende Hulp, belt naar een algemeen nummer. De transferverpleegkundige van het Regionaal Transferpunt heeft zicht op de beschikbare beddencapaciteit in de regio.

Dat bespaart de verwijzer een hoop tijd: zelf verschillende instellingen bellen en de situatie steeds opnieuw uitleggen, zoals dit voorheen ging, is niet meer van toepassing. Die tijd kan de arts veel beter besteden aan de zorg van patiënten. Door direct de juiste zorg op de juiste plek te bieden, voorkomen we dat kwetsbare ouderen van het kastje naar de muur gestuurd worden – en daarmee onnodige SEH-/ziekenhuisopnames.

Sinds 1 mei 2023 in Midden-Holland

De vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland is op 1 januari 2022 opgericht en werkt onder de noemer Gedeelde Zorg aan drie programma’s (Acute zorg, Chronische zorg en Gegevensuitwisseling) om de zorg voor de inwoners van de regio Midden-Holland toegankelijk te houden. Het Regionaal Transferpunt is van start gegaan op 1 mei jl. en is onderdeel van het programma Acute Zorg.

Sinds 2021 in Zoetermeer

De Gezondheidsregio Zoetermeer startte in 2021 al met een pilot-Regionaal Transferpunt. Onder de naam Zoetermeer2025 werken zorgaanbieders, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars samen aan een gezonde regio Zoetermeer voor 2025. Het Regionaal Transferpunt is één van vele initiatieven.

In de regio, Juiste zorg op de juiste plek