Geriatrisch Expertise Centrum regio Woerden: pilot van start

De afgelopen jaren is gewerkt aan het initiatief om een geriatrisch expertisecentrum op te zetten in de regio Woerden. Achter de schermen is een hoop vooruitgang geboekt. Zo is de pilot van start!

Geriatrisch expertisecentrum initiatief van ZorgSamen

In 2019 startte het samenwerkingsverband van Careyn, Fundis, Hagro (huisartsen) Woerden en het St. Antonius Ziekenhuis onder de naam ZorgSamen. Inmiddels zijn ook RegiozorgNU en Altrecht aangesloten. Andere lokale zorgaanbieders en de gemeente Woerden zijn eveneens nauw betrokken. We bundelen kennis, ervaring en middelen om te komen tot passende zorg voor regio Woerden. Het geriatrisch expertisecentrum is een van de verbetertrajecten van ZorgSamen.

Gezamenlijke ambitie

De gezamenlijke ambitie is: multidisciplinaire, specialistische zorg voor ouderen die steeds langer thuis wonen. Daarbij horen ook verbeterde ervaren kwaliteit van leven, verbeterde ervaren kwaliteit van zorg en lagere zorgkosten.

De cliëntreis

Mevrouw De Vries (83) vindt het fijn dat ze nog zelfstandig thuis woont. Alleen heeft ze de laatste tijd steeds meer last van verschillende klachten. Haar huisarts is hiervan op de hoogte en vermoedt complexe, meervoudige problematiek. Daarom wordt mevrouw De Vries thuis bezocht door een specialist ouderengeneeskunde en een geriatrisch verpleegkundige die een uitgebreid geriatrisch onderzoek doen met als doel inzicht en overzicht te creëren en een passend plan voor begeleiding en behandeling op te stellen. Dit behandelplan wordt in een MDO besproken en samen met het lokale zorgnetwerk uitgevoerd. Ook haar dochter, die mantelzorg verleent, heeft hierbij een cruciale rol. Zo kan mevrouw De Vries thuis blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Pilot van start

Half februari is gestart met de pilot, in samenwerking met een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist. “We zijn begonnen met een klein aantal cliënten in één huisartsenpraktijk. De komende periode wordt het aantal huisartsen en cliënten verder opgeschaald,” vertelt Ingrid Janssen, projectleider.

“In deze eerste fase toetsen we de cliëntreis. Ook bekijken we wat nodig is op het gebied van toegang tot informatie, financiering en samenwerkings-afspraken.” In de voorbereidende fase is een basisontwerp voor de cliëntreis opgesteld. “We hebben kennis opgehaald vanuit vergelijkbare, succesvolle initiatieven en op basis daarvan de aanpak aangescherpt. De aanpak is aangesloten op landelijke richtlijnen zoals het WOZO (Wonen Ondersteuning Zorg voor Ouderen), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en kaders vanuit passende zorg: langer thuis, zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.”

In de regio, Juiste zorg op de juiste plek