Thuismonitoring COPD-patiënten een succes “Ik zou niet meer zonder willen”

Zoetermeer heeft steeds meer mogelijkheden om de gezondheid van COPD-patiënten ‘op afstand’ in de gaten te houden. Door middel van de thuismonitoringstool SanaCoach hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis, krijgen ze meer regie én meer inzicht in hun eigen gezondheid. 1 februari dit jaar is de één jaar durende pilot voor thuismonitoring COPD gestart. Vorige week vond de eerste, tussentijdse evaluatie plaats. Patiënten, longartsen, longverpleegkundigen en huisartsen zijn positief. COPD-patiënt meneer Ronk deed mee: “Thuismonitoring is voor mij onmisbaar geworden. Ik zou niet meer zonder willen.”

“Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt” – Monique Meijer, longverpleegkundige van het LangeLand Ziekenhuis

Thuismonitoring via app

De afdeling longgeneeskunde van het LangeLand Ziekenhuis en vijf huisartspraktijken doen mee met de pilot. Voor deze thuismonitoring maken ze gebruik van de SanaCoach COPD app. Via de app geven patiënten longmetingen en beantwoorden ze vragen. Een longverpleegkundige van het LangeLand controleert de vragenlijst en belt bij een afwijkende uitkomst. “Het invullen van de vragenlijst is heel nuttig,” vertelt de heer
Ronk. “Ik zie direct of mijn toestand stabiel is of dat het wat verslechtert. Dit kan een hoop ellende voorkomen. Daarnaast begrijp ik mijn ziekte beter omdat er veel informatie te vinden is in de SanaCoach app.”

Minder naar het ziekenhuis

Thuismonitoring zorgt ervoor dat COPD-patiënten in de toekomst minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Natuurlijk blijven er controles bij de longarts, maar de monitoring op afstand zorgt voor tussentijds contact en bijstellen van het behandelplan zonder een bezoek aan het ziekenhuis. Monique Meijer en Agnes Kulik-Koek zijn longverpleegkundigen van het LangeLand Ziekenhuis. “Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt. De zorg wordt ook laagdrempeliger, omdat patiënten via de app direct contact met ons op kunnen nemen. Hierdoor kunnen we meer gestructureerd en op vaste tijden aandacht besteden aan onze patiënten met een goede continuïteit van zorg als gevolg.” Thuismonitoring maakt de zorg veiliger én prettiger.

Verergering klachten voorkomen

Voor de vijf huisartspraktijken die deelnemen aan de pilot is de toegevoegde waarde minder groot. “COPD-patiënten die alleen bij de huisarts onder controle zijn, hebben relatief weinig klachten,” zegt Rob Schravenhoff, huisarts en kader arts astma/COPD. “Bovendien zijn de klachten die ze hebben relatief mild.” De meerwaarde van thuismonitoring zit hierbij meer in de preventie: het voorkomen dat klachten verergeren. COPD-patiënten kunnen op deze manier langer onder behandeling van de huisarts of praktijkondersteuner blijven in plaats van de medisch specialist in het ziekenhuis.

Uit de pilot blijkt wel dat het werken met de thuismonitoringstool voor huisartsen en praktijkondersteuners extra werk is. “Doordat er geen koppeling is tussen SanaCoach en het Huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom, moeten we alles in een apart systeem verwerken. Dat geeft onnodig veel werk.”

Pilot

De pilot loopt tot het einde van het jaar en de evaluatie gaat door. Daarbij wordt gekeken of de inzet van thuismonitoring effect heeft op het aantal ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp. Maken patiënten die de tool gebruiken minder gebruik van het ziekenhuis dan patiënten die de tool niet gebruiken? Ook dat is belangrijk om het totaaleffect van de inzet van thuismonitoring te bepalen.

Het LangeLand Ziekenhuis en de huisartsenpraktijken zijn de zorgverleners en de patiënten die meedoen aan de pilot zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Samen maken zij de zorg beter!

Fotograaf: Hilbert Krane

In de regio, Juiste zorg op de juiste plek, Tech