PREZO-keurmerk voor afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis

De afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis, onderdeel van het Fundis netwerk, heeft het PREZO-keurmerk gekregen. Met dit keurmerk toont de specialistische afdeling aan, conform branche specifieke eisen, verantwoorde, waardevolle zorg en ondersteuning te bieden. WelThuis is hiermee een verantwoord ondernemer die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. 

PREZO

PREZO staat voor PREstatie ZOrg. PREZO Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft zorgprofessionals handvatten hoe het kán.

Complimenten

Tijdens het traject is naar voren gekomen dat de specialistische afdeling Jonge Mensen met Dementie van WelThuis haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het resultaat mag er zijn, de auditoren waren lovend: “een dikke 10”, “een compliment met een grote C”, “veel rust, veel pret, lekker naar buiten”, “verwanten waren heel blij”, “op alles 100% gescoord”, “Veel op papier, goed te lezen”.

De diagnose dementie zet levens op zijn kop, maar het leven houdt niet op. De persoonlijke beleving en de kwaliteit van leven is bepalend, met het ziektebeeld wordt rekening gehouden. Dit geldt voor de bewoners, uiteraard, maar ook voor partners, gezinsleden en andere direct betrokkenen. Vanuit die benadering werken we samen aan een zorg-, begeleidings- en activiteitenaanbod dat naadloos aansluit op individuele wensen en mogelijkheden en zich mee ontwikkelt met de stadia die onze bewoners doorlopen. Eerst de mens en dan de diagnose.” Aldus Miranda Schouten.

WelThuis

WelThuis beheert woonzorgcentra waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken een thuis vinden. Elk huis heeft een eigen signatuur; zo vindt de cliënt altijd een passende omgeving. WelThuis biedt daarbij 24 uur per dag verpleeghuiszorg. Meer over WelThuis.

Organisaties, Woonzorgconcepten