Fundis benoemt Marco Walhout tot lid Raad van Commissarissen

Per 1 april 2022 is Marco Walhout toegetreden tot de Raad van Commissarissen van zorg- en welzijnsnetwerk Fundis.

Marco Walhout (1969) heeft als accountant en toezichthouder veel ervaring in het financieel toezicht in de zorg. Momenteel is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie en betrokken bij de Governance Helpdesk/NVTZ-Academie. Daarnaast bekleedt hij meerdere professionele rollen in de zorgsector. Zo is hij momenteel voorzitter van de werkgroep Zorginstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en was hij eerder voorzitter van de sectorcommissie Coziek van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants.

“Terwijl de verzorgingsstaat transformeert in een participatiesamenleving, neemt Fundis op een geheel eigen manier haar verantwoordelijkheid,” vertelt Walhout. “Toezicht houden in zo’n innoverende omgeving is uitdagend.”

Marco Walhout volgt Mart Bekkers op, die per 1 juni zal aftreden.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Fundis bestaat na het vertrek van Mart Bekkers en het toetreden van Marco Walhout voorts uit Renate Westerlaken (voorzitter), Alice Stäbler, Fons Jurgens en Ad Warnar.

Renate Westerlaken, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is verheugd met deze benoeming: “De RvC van Fundis is verheugd dat Marco Walhout met zijn financiële expertise van de zorgsector deel gaat uit maken van onze Raad.”

Organisaties