Anne ter Steege, directeur Vierstroom Hulp Thuis & Vierschoon, neemt afscheid

Per 1 juni 2022 neemt Anne ter Steege afscheid als directeur van Vierstroom Hulp Thuis en Vierschoon, beiden onderdeel van het netwerk van Fundis. Anne start dan in de rol van directeur-bestuurder bij Mozaïek Wonen.

Na ruim drieënhalf jaar met veel plezier en enthousiasme de rol van directeur van Vierstroom Hulp Thuis en Vierschoon te hebben bekleed, kwam Anne ter Steege een kans tegen die ze niet kon laten schieten.

In de afgelopen jaren heeft Anne een belangrijke bijdrage geleverd aan de thuishulporganisatie en schoonmaakdienstverlening, en daarmee voor Fundis, het zorg- en welzijnsnetwerk waar beide organisaties onderdeel van uitmaken. Anne bouwde aan de interne organisatie van Vierstroom Hulp Thuis en Vierschoon door op inspirerende en verbindende wijze leiding te geven aan de meer dan 1.600 medewerkers. Extern bouwde Anne succesvolle relaties op met stakeholders.

Anne treedt per 1 juni toe als directeur-bestuurder bij Mozaïek Wonen. De Holdingdirectie van Fundis dankt Anne voor haar toewijding en feliciteert haar van harte met haar nieuwe rol bij Mozaïek Wonen. Wie Anne ter Steege gaat opvolgen als directeur van Vierstroom Hulp Thuis en Vierschoon is nog niet bekend. In de komende periode wordt zorgvuldig gezocht naar een goede vervanging. De wisseling aan de top wijzigt niets aan de cultuur en ambities van Vierstroom Hulp Thuis en Vierschoon. Immers blijven zij de zorg onverminderd leveren aan al haar klanten.


Vierstroom Hulp Thuis

Vierstroom Hulp Thuis biedt huishoudelijke hulp in de breedste zin van het woord. Professionele medewerkers bieden ondersteuning in het huishouden en vervullen een belangrijke signalerende functie. Maar ook ondersteuning bij de maaltijden en begeleiding behoort tot de mogelijkheden.

Vierschoon

VierSchoon zorgt in 16 verzorg- en verpleeghuizen voor een schone omgeving. Daarnaast in 13 extramurale locaties, waar medewerkers van Vierschoon voornamelijk schoonmaken in de avonduren. Dit zijn kantoorpanden, huisartsenpraktijken, openbare ruimte van aanleunwoningen, consultatiebureaus en spreekkamers.

Organisaties