Partijen werken samen aan toekomst van ouderenzorg in Lansingerland

Convenant Wonen en Zorg Lansingerland

De gemeente Lansingerland, zorgverzekeraar DSW en zorgkantoor WSD, zorgorganisaties Laurens en Fundis en woningcorporatie 3B Wonen hebben op 10 februari een handtekening gezet onder het Convenant wonen en zorg Lansingerland 2021-2025. In het convenant staan afspraken hoe zij de komende jaren samenwerken om voldoende passende woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen voor ouderen met een zorgvraag.

Uitdagingen

Voor de regio Westland, Schieland en Delfland (WSD), waar Lansingerland onder valt, is in 2021 een regiovisie opgesteld met daarin de uitdagingen die er liggen op het gebied van wonen en zorg, nu én in de toekomst. Eén van die uitdagingen is het ontwikkelen van voldoende passende huisvesting voor ouderen met een (intensieve) zorgvraag. 

Convenant wonen en zorg

Daarom hebben zorgverzekeraar DSW en zorgkantoor WSD, de gemeente Lansingerland, zorgorganisaties Laurens en Fundis en woningcorporatie 3B Wonen het Convenant wonen en zorg ondertekend. Centraal in het convenant staat de woonzorgopgave voor ouderen uit Lansingerland voor wie zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. De partijen werken samen aan geschikte woonzorgvoorzieningen voor deze doelgroep. Bij deze woonzorgopgave worden ook belangrijke lokale partijen betrokken, zoals welzijnsorganisaties, huisartsen en andere zorgverleners. “Het is fantastisch dat we samen met de partijen werken aan de toekomst van ouderenzorg in Lansingerland,” vertelt Fundis-directeur Guido Blom. “Maar voor het leveren van echte goede zorg en ondersteuning kunnen we niet zonder de hulp van de inwoners van Lansingerland.”

Wethouder Gezondheid, Zorg en Welzijn Titia Cnossen: “In onze Woonvisie hebben wij als doel gesteld: een plek voor iedereen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de groeiende groep nog zelfstandig wonende ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Er zijn passende woonvoorzieningen nodig, zoals een verpleeghuis of een geclusterde woonvorm zoals Huize Sint Petrus. Voor deze opgave moeten de gemeente en zorg- en woonpartners de handen ineen slaan en krachten bundelen.”

Sociaal contract, Woonzorgconcepten