Innovatienetwerk Grey Valley stopt in huidige vorm

grey valley

Sinds begin 2020 verkeert Nederland in een moeilijke, onzekere tijd. Voor innovatienetwerk Grey Valley, dat o.a. werkplekken verhuurt en bijeenkomsten rond organiseert, staat de exploitatie een lange tijd onder grote druk. Na diverse pogingen hier oplossingen voor te vinden, is geconstateerd dat deze er niet meer zijn. Daarom is besloten te stoppen met Grey Valley in de huidige vorm.

Grey Valley

In een land waarvan de bevolking in rap tempo vergrijst is behoefte aan innovatieve oplossingen. Om ouder worden makkelijker, fijner, prettiger te maken. Maar ook om de zorg voor ouderen slimmer te organiseren. Vanuit deze gedachte is in 2018 begonnen aan Grey Valley. Een fysieke plek op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer waar age- an healthtech gerelateerde startups konden werken en elkaar ontmoeten.

De onderneming stopt, samenwerking blijft

Begin 2020 veranderde deze werkelijkheid. Kantoorruimte en werkplekken verhuren, het organiseren van fysieke bijeenkomsten was ten tijde van corona in één klap onmogelijk. Na diverse pogingen om hier oplossingen voor te vinden, is geconstateerd dat deze er niet meer zijn. Derhalve is het besluit genomen om te stoppen met Grey Valley in de huidige vorm.

De onderneming stopt, maar het gedachtegoed leeft voort. De samenwerking en gedeelde ambitie op het gebied van het toekomstbestendig(er) maken van ouderenzorg tussen Fundis en partners van Grey Valley blijft daarom onveranderd.

Organisaties