Een jaar Zoetermeer 2025

zoetermeer 2025

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Die ambitie werd een jaar geleden geformuleerd door zorgaanbieders in Zoetermeer. Verenigd in de Gezondheidsregio Zoetermeer pakken zij samen verbeteringen voor de gezondheidszorg in de regio op. In een jaar tijd is er al veel gebeurd, en er staat nog veel meer op de planning.

regionaal expertisecentrum ouderen

Fotografie: Hilbert Krane

Wat tot nu toe is bereikt

Er is een hoop gebeurd het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten is de MESO-pilot, een nieuwe woonvorm waarin kwetsbare ouderen extra ondersteuning krijgen om langer thuis te blijven wonen. Ook werd het Regionaal Expertisecentrum Ouderen opgericht, dat een vangnet biedt voor kwetsbare ouderen wanneer het thuis even niet meer gaat. Daarnaast werd het Centraal Coördinatiepunt opgezet: één vast telefoonnummer dat verwijzers kunnen bellen wanneer zij een ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben. Door de centrale aanmelding krijgt de regio Zoetermeer beter inzicht in voor welke ouderen geen passend tijdelijk verblijf is en welke oplossingen ontbreken.

Het komende jaar

Er valt nog veel te verbeteren en te doen voor een gezonde regio Zoetermeer. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een regionale visie op chronische zorg en op digitalisering. Daarnaast wordt de samenwerking met de SEH en HAP geïntensiveerd.

Fundis is een van de initiatiefnemers, andere oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), GGZ-instellingen Parnassia Groep en Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

In de regio