Fundis participeert in nieuw woonzorgconcept de Dienstbode in Gouda

De Dienstbode, een nieuw woonzorgconcept, start met een pilot in de Zuidrandflat in Gouda, waar 55-plussers zelfstandig wonen. Op een kleinschalige en persoonlijke wijze biedt De Dienstbode zorg aan. Fundis staat garant voor het leveren van zorg in het complex en wil het concept in Midden-Holland verder uitrollen.

Pilot

Het concept start als pilot in de Zuidrandflat in Gouda. Bewoners kiezen zelf of ze lid worden van De Dienstbode. Na een aantal maanden van introductie wordt De Dienstbode een jaar lang getest, om te zien of het concept aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Als dat zo is, volgt een langdurige samenwerking. Lees meer.

Toekomstbestendige zorg

Fundis is continu op zoek naar mogelijkheden en oplossingen om de zorg van morgen goed te kunnen faciliteren. Dat doen we bijvoorbeeld door nieuwe concepten te ontwikkelen, zoals het Amadeushuis en Amarehuis, en door bij projecten aan te sluiten, zoals Het Ouden Huis en De Dienstbode.

Guido Blom, directeur Fundis: “Met de Dienstbode geven we invulling aan onze ambitie om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Steeds meer ouderen zijn op zoek naar passende woonvormen, aangevuld met diensten en zorg. De dienstbode is dan ook een mooi aanvullend concept binnen het netwerk van Fundis”.

Meer weten over toekomstbestendige woonzorgconcepten? Lees het hier.

Organisaties, Woonzorgconcepten