Blinkers maakt thuiszorg weer makkelijk

Een vergrijzend Nederland tegenover een groeiend tekort aan zorgverleners. Iedereen ziet het gebeuren, maar wie doet er wat aan? Het op 1 juli 2021 gelanceerde Blinkers, de opvolger van PrivaZorg, maakt het voor uitgetreden zorgverleners aantrekkelijk om hun beroep als zelfstandige weer op te pakken. Thuiszorg, goed voor de cliënt én voor de zorgverlener.

De cliënt centraal, daar komt de filosofie van de meeste organisaties voor thuiszorg doorgaans op neer. Klantgericht en dienstbaar, daar zijn ook René Baljon, directeur van Blinkers, en Jeroen van den Oever, directeur van de netwerkorganisatie Fundis, natuurlijk helemaal niet tegen. Maar tegelijkertijd zien ze elk jaar zo’n 15.000 verpleegkundigen, verzorgenden en thuishulpen het vak verlaten. Hun conclusie: wil je de beste thuiszorg leveren, dan moet je die niet alleen voor je cliënten maar ook voor je zorgverleners aantrekkelijk maken.

Fundis is een netwerk van 22 organisaties die samen zorg verlenen aan zo’n 120.000 ouderen en chronisch zieken. “Het dilemma van de vergrijzing en de enorme behoefte aan zorgverleners trekken we ons al langer aan”, zegt Van den Oever. “Elk jaar verlaat 5 procent van de 300.000 ervaren en gediplomeerde zorgverleners het vak. Omdat ze een andere baan krijgen buiten de zorg of vroeg met pensioen gaan, maar vaak ook omdat de omstandigheden bij thuiszorgorganisaties voor hen niet optimaal zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo nodig meer vast in een wijkteam hoeven te werken, of omdat ze eigenlijk minder of flexibeler zouden willen werken. Toen kwam PrivaZorg in beeld.”

Vraag en aanbod

Op 1 oktober 2020 fuseerde PrivaZorg bestuurlijk met Fundis. René Baljon werd aangesteld als directeur en stelde zich samen met Fundis ten doel om de organisatie een flinke opfrisbeurt te geven. Baljon, gepokt en gemazeld als voormalig directeur van onder meer het Oogzorgnetwerk in Rotterdam en de organisatie voor zorg-op-afstand NAAST, ziet het potentieel. “PrivaZorg opereerde al landelijk en is gegrondvest op samenwerking met zelfstandigen. Flexibiliteit zit al in onze genen, maar iedereen vraagt zich af hoe je dat kunt managen. Hoe stem je vraag en aanbod zo op elkaar af dat het ook echt werkt?”

Het antwoord is een digitaal platform dat zo slim is ingericht dat de zorgvraag van cliënten effectief aansluit op de praktische mogelijkheden van zorgverleners om zorgopdrachten op te pakken en uit te voeren. “Zorgverleners kunnen straks via een app zien welke zorgopdrachten er uitstaan voor het soort werk waarvoor zij zijn gekwalificeerd, en per zorgopdracht beslissen of die ze uitkomt”, vertelt Baljon. “Gemak staat voorop. Dus geen ingewikkelde administratie om je uren te registreren en betaald te krijgen. Sterker: nul uren voor je urenadministratie.” Het platform voor de zorg is een gezamenlijke innovatie met Roamler Care.

Werken wanneer je wilt

En dus flexibel werken, van het soort dat een thuiszorgorganisatie met alleen vaste contracten niet voor elkaar krijgt. “Bij Blinkers kun je een beetje minder werken als je het druk hebt met andere dingen, en een beetje meer als je bijvoorbeeld wel wat extra geld kunt gebruiken”, zegt Baljon. “Al zou je maar een half uur per week werken, dan ben je bij ons nog van harte welkom.” Dat betekent dat werken voor Blinkers voor een vele mensen aantrekkelijk kan zijn. Voor mensen die er wel wat bij willen werken naast hun vaste baan of als ze gepensioneerd zijn. Maar ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die wel een paar uurtjes willen maken.

Ook de cliënt heeft optimale bewegingsvrijheid. “Stel, je wordt elke dag op een vaste tijd in bed geholpen, maar je wilt nu langer opblijven voor het EK Voetbal. Dan maakt die vraag deel uit van de opdracht, en vinden wij er de zorgverlener bij.”

Om die belofte te kunnen waarmaken, moet je wel over een behoorlijke pool van zorgverleners beschikken. “Daarom is Blinkers een landelijke organisatie”, zegt Van den Oever. “Het is een formule waar je schaalgrootte voor nodig hebt, maar die wel helemaal past bij deze tijd. De gevestigde thuiszorgorganisaties waren ooit heer en meester in hun eigen regio. Nu is het niet meer de kunst om aan cliënten te komen, maar aan zorgverleners. Om zulke voorwaarden te scheppen, dat ze zich aangetrokken voelen om hun mooie vak weer op te pakken.”

Instaan voor kwaliteit

Want zorgverleners die al gediplomeerd en ervaren zijn en daardoor vrijwel direct inzetbaar zijn, dat is toch wel de doelgroep. Maar hoe staat Blinkers dan in voor de kwaliteit van de zorgverlening? “In de eerste plaats door een zorgvuldige on-boarding”, zegt Baljon, “waarbij we goed nagaan of iemand over alle benodigde kwalificaties en diploma’s beschikt. Zo krijgt iemand met de kennis en ervaring van een thuishulp geen verpleegkundige taken aangeboden. Werken onder je niveau, als je dat zou willen, kan dan weer wel. Bijvoorbeeld een verzorgende kan best een schoonmaakklus oppakken. Alles natuurlijk tegen de tarieven die daarvoor staan.”

De sleutel in de kwaliteitsbewaking zijn de regieverpleegkundigen. “Die zijn wél in vaste dienst bij Blinkers”, zegt Baljon. “Ze werken vanuit een van de vijf regionale locaties van Blinkers en zijn steun en toeverlaat voor de zelfstandige zorgverleners.” Dat is niet alleen belangrijk voor de cliënt, maar ook voor de zorgverzekeraars, zegt Van den Oever: “Zij zijn de financiers van de zorg en zij moeten er dus van verzekerd zijn dat de zorg doelmatig en verantwoord is. En dat ook de zaken eromheen goed zijn geregeld, bijvoorbeeld dat het Elektronisch Cliënten Dossier digitaal veilig is en de privacy van de cliënt is gewaarborgd. Daar staat Blinkers voor in.”

Oplossing

Niet dat zorgverzekeraars er niet aan moeten wennen. “Iedereen in de zorgwereld moet eraan wennen”, erkent Van den Oever, “maar iedereen weet ook dat het een deel van de oplossing is om de gevolgen van de vergrijzing het hoofd te bieden. De positie van Blinkers is veelbelovend: we hebben nu zo’n 2.500 cliënten, zo’n 200 mensen in vaste dienst en een pool van circa 800 zelfstandige zorgverleners die stevig groeit. Werken wanneer je dat wilt en hoe je dat wilt, spreekt vele professionals echt aan.”

En de cliënt? Ook die blijft de rompslomp bespaard. Hij of zij regelt bij Blinkers even gemakkelijk thuiszorg als bij gevestigde zorgorganisaties en kan in de toekomst eveneens gebruikmaken van het platform. Blinkers weet de weg in de wereld van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de particuliere inkoop van zorg, en neemt de cliënt graag bij de hand. “Gemak, daar draait het om”, zegt Baljon. “We blijven werken aan ideeën om het voor zorgverleners en cliënten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Altijd vooruitgaan om de zorg nog verder te verbeteren, dat vind ik een mooie opdracht, ook voor de maatschappij.”

Personeel & arbeidsmarkt