Positieve resultaten Volledig Pakket Thuis

Vierstroom Zorg Thuis

Ouderen die een Volledig Pakket Thuis ontvangen leven gemiddeld een jaar langer. Ook kost die zorg minder dan zorg in een instelling. Dat blijkt uit een nog te publiceren wetenschappelijk rapport van de Vrije Universiteit in opdracht van het CIZ, Meandergroep Zuid-Limburg en Fundis.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Veel ouderen willen graag op een veilige en gezonde manier thuis blijven wonen. Het VPT heeft als ambitie om alles wat een cliënt in het verpleeghuis zou krijgen, ook thuis aan te bieden. Het Volledig Pakket Thuis wordt onder meer aangeboden door Vierstroom, onderdeel van het Fundisnetwerk.

Uit het nog te publiceren rapport van de Vrije Universiteit blijkt dat wie een Volledig Pakket Thuis ontvangt, gemiddeld één jaar langer leeft dan iemand die in een instelling is opgenomen (1.288 dagen tegen 922 dagen). Ook zijn de gemiddelde dagelijkse kosten van VPT-zorg 58 euro lager dan bij institutionele zorg (184  euro tegen 242 euro per dag).

Jeroen van den Oever, directeur van Fundis en Jack Jansen, bestuursvoorzitter van Meander Groep Zuid-Limburg tonen in dit artikel van Zorgvisie hoe hoge kosten, personeelstekorten en wachtlijsten bij verpleeghuizen kunnen worden aangepakt.

Zorg voor Morgen

De komende jaren hebben we in Nederland een moeilijke puzzel te leggen om de zorg van morgen goed te faciliteren. Dubbele vergrijzing, groeiende personeelstekorten, stijgende kosten en te lange wachtlijsten zorgen voor een hoge druk op de zorg. De zorg dient slimmer te worden ingericht. Voor Fundis staat anders kijken naar toekomstbestendige ouderenzorg centraal. Want: Fundis zorgt voor morgen. Meer weten? Volg ons op LinkedIn.

Juiste zorg op de juiste plek, Personeel & arbeidsmarkt, Sociaal contract