Pilot Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO)

regionaal expertisecentrum ouderen

Het Regionaal Expertisecentrum Ouderen in Zoetermeer (REO) biedt een vangnet voor kwetsbare ouderen wanneer het thuis even niet meer gaat. Het verricht triage, screening en observatie bij kwetsbare patiënten en geeft advies aan verwijzers over passende zorg en ondersteuning voor de desbetreffende patiënt. De zorg aan REO-bedden wordt georganiseerd door In Beweging en het Goudenhart, beiden aangesloten bij het Fundisnetwerk.

Samen de juiste zorg leveren

De allereerste patiënt van het Regionaal Expertisecentrum Ouderen, mevrouw Veldweg, werd opgenomen nadat zij een periode verward en gedesoriënteerd was, een urineweginfectie bij haar geconstateerd was en ze een aantal keer was gevallen. Haar huisarts, vroeg een opname aan voor een bed in het Regionaal Expertisecentrum Ouderen.

Tijdens een opname van meerdere dagen wordt het zorgprobleem van de patiënt in kaart gebracht. De specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie delen hun analyses en geven adviezen. Na uitgebreide screening en observatie bleek dat mevrouw Veldwijk gerichte antibiotica nodig had en ook een aanpassing van de hartmedicatie.

Inmiddels is mevrouw Veldweg weer thuis. “Ze is goed hersteld,” vertelt dokter Blaauw. “Het REO heeft, in overleg met mevrouw en haar kinderen, thuiszorg ingeschakeld voor hulp bij het wassen, medicijnen innemen en aan- en uitkleden. Daarnaast is een zorgleefplan opgesteld waar mijn collega praktijkverpleegkundige en ik, samen met mevrouw Veldweg, mee aan de slag kunnen.”

Centrale coördinatie

Naast de beschikbaarheid van REO-bedden is het Centraal Coördinatiepunt ook een middel om de spoedzorg voor (kwetsbare) ouderen in Zoetermeer te verbeteren. Het Centraal Coördinatiepunt, bestaande uit een team van transferverpleegkundigen en een specialist ouderengeneeskunde, helpt huisartsen bij triage, advies en plaatsing van (kwetsbare) oudere patiënten bij wie het thuis even niet meer gaat. Door de centrale aanmelding krijgt de regio Zoetermeer beter inzicht in voor welke ouderen geen passend tijdelijk verblijf is en welke oplossingen ontbreken.

Lees het hele verhaal over de opname van mevrouw Veldweg in het Regionaal Expertisecentrum Ouderen hier.

Verzekeraars die de REO-pilot voor 100 patiënten in de regio Zoetermeer financieren zijn Menzis, CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

De naam van de patiënt, mevrouw Veldweg, is om privacy redenen gefingeerd. De patiënt op de foto is niet de patiënt uit het artikel. Fotografie: Hilbert Krane

Juiste zorg op de juiste plek, Sociaal contract