Zoetermeer gaat voor gezonde regio

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZ. Samen hebben zij een ambitieuze visie opgesteld om de zorg en welzijn in Zoetermeer op peil te houden. Dat is nodig omdat de vraag de komende jaren enorm gaat toenemen en de bevolking snel vergrijst, terwijl er niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers komen. Het eerste concrete project gaat maandag 15 februari starten: het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen.

Kwetsbare ouderen

Zorgverleners in de regio Zoetermeer staan de komende jaren voor een enorme uitdaging. De regio vergrijst, sneller nog dan de rest van Nederland. Steeds meer kwetsbare ouderen gaan een beroep doen op de acute zorg. En hun zorgvraag is niet altijd even duidelijk. “Het zijn kwetsbare ouderen die tussen wal en schip vallen, die niet in de hokjes van de huidige gezondheidszorg passen. Voor deze groep willen we een vangnet creëren als het thuis even niet meer gaat,” vertelt huisarts Nicole Zwaga. “En daarmee onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames voorkomen.”

Een concreet voorbeeld uit haar huisartsenpraktijk. Een van haar patiënten is 84 en woont nog zelfstandig alleen thuis in Zoetermeer. “Ik bezocht mevrouw omdat haar buurvrouw belde. Mevrouw was gevallen,” vertelt Zwaga, “Ze bleek kneuzingen in haar rug te hebben. Ze was een hele actieve mevrouw, maar dat is de laatste weken veranderd. Ze blijkt vaker te vallen en steeds minder te eten en drinken. Ik ontdek dat mevrouw een blaasontsteking heeft, waardoor ze ook licht verward is en een wankel evenwicht heeft. Vanwege het valrisico in de nacht kan ze niet thuisblijven tijdens de behandeling van de blaasontsteking, maar een ziekenhuisopname is ook niet nodig. Bovendien vraag je je als huisarts af wat de reden is dat deze voorheen zelfstandige vrouw afvalt en slechter loopt. Het gaat vaak om een combinatie van problemen en er moet verder worden onderzocht waarom de balans is verstoord. Is er sprake van een lichamelijk, leeftijdsgebonden en/of sociaal probleem? En wat is er nodig om mevrouw zo goed mogelijk met de juiste hulp thuis te laten functioneren.”

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

In Zoetermeer stelt het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO) vanaf 15 februari bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen. Het REO wordt georganiseerd door In Beweging en Goudenhart, beiden aangesloten bij het Fundisnetwerk. Chantal van der Wel en Angelique van der Drift zijn transferverpleegkundigen van In Beweging, een organisatie voor revalidatiezorg voor ouderen. Zij zijn gespecialiseerd in het regelen van zorg voor kwetsbare ouderen in thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices. “De patiënte van dokter Zwaga is bij het REO prima op haar plek. Haar zorgvraag is ernstig maar niet urgent en de huisarts heeft het vermoeden dat er meerdere oorzaken tegelijkertijd zijn. Tijdens een opname van meerdere dagen brengen we samen met de huisarts het zorgprobleem van de patiënt in kaart. Dat doen we door middel van een intensieve screening en observatie. Het doel is de kwetsbare oudere weer goed op de rit te zetten, zonder dat een ziekenhuisopname of SEH-bezoek nodig is. Met de juiste zorg en/of ondersteuning kan ze weer terug naar huis of doorstromen zodat de REO-bedden beschikbaar blijven voor nieuwe zorgvragen. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor deze cliënten.”

Flexibele REO-bedden

Vanaf 15 februari start het REO met twee flexibele bedden op de afdeling Clematishof van In Beweging (locatie verpleeghuis Vivaldi) om ervaring op te doen. De pilot start met 10 huisartsen. Tijdens kantooruren kunnen zij patiënten aanmelden. Vanaf 15 maart gaat het REO alle 75 huisartsen uit Zoetermeer ondersteunen. Verzekeraars die deze pilot voor 100 patiënten in de regio Zoetermeer financieren zijn Menzis, CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. “Naast het creëren van het juiste tijdelijke verblijf,” zegt Zwaga, “zetten we ook in op het verminderen van de instroom van kwetsbare ouderen in de spoedzorg met Advanced Care Planning en vroegsignalering. Ook gaan we de doorstroom en uitstroom naar de juiste zorg op de juiste plek verbeteren.” Het is de eerste stap in het realiseren van de regionale visie om de zorg en welzijn in het Zoetermeer ook in de toekomst te kunnen garanderen.

Vereniging voor zorgverbeteringen

Een andere belangrijke stap is dat zorgaanbieders in Zoetermeer deze maand een Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer oprichten. Met de vereniging gaan ze gezamenlijk vraagstukken rondom de gezondheidszorg in de regio oppakken en daarmee de zorg en welzijn voor inwoners verbeteren, dichtbij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Ook willen ze een betere gezondheid stimuleren en op die manier zorg en welzijn voorkomen. Oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis, ggz-instellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. De komende maanden worden ook inwoners van Zoetermeer uitgenodigd om actief deel te nemen binnen de vereniging.

In de regio