Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht

zoetermeer 2025

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders in Zoetermeer. Samen hebben zij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. Met de vereniging gaan ze gezamenlijk verbeteringen voor de gezondheidszorg in de regio oppakken. De manier waarop ze dat doen, met financiers en burgers, is uniek in Nederland.

Fundis is een van de initiatiefnemers, andere oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), GGZ-instellingen Parnassia Groep en Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Eerste concrete stap: centrum acute zorg

De vereniging levert zelf geen zorg of welzijn. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke zorg- en welzijnsaanbieders. De eerste stap die de initiatiefnemers voor ogen hebben, is het gezamenlijk organiseren van alle acute zorg in de stad. Dit voorjaar start het centrum voor acute zorg voor kwetsbare ouderen met één loket voor alle verwijzingen en de opvang van kwetsbare ouderen in een speciaal daarvoor ingericht Regionaal Expertisecentrum voor Ouderen (REO).

In de regio