Zo kan het later ook: Het Ouden Huis biedt alternatief woonconcept voor zelfstandige ouderen

GOUDA – 23 december 2020

Naar verwachting zal medio 2021 Het Ouden Huis haar deuren openen in Bodegraven. Het Ouden Huis is een initiatief van Karel van Berk en zorgnetwerk Fundis uit Gouda.

De initiatiefnemers van Het Ouden Huis willen een alternatief bieden dat past bij zelfstandige ouderen en bij deze tijd. “Met Het Ouden Huis hoop ik vooral de eenzaamheid onder ouderen op te heffen. Ik had mijn moeder een Ouden Huis gegund: wel zelfstandig wonen maar aandacht en warme zorg dichtbij. Van vertrouwde mensen en tot het laatste moment” stelt Karel van Berk, één van de oprichters.

Comfortabel en betaalbaar wonen; voor oud èn jong!
In Het Ouden Huis wonen straks ongeveer 40 ouderen, in zo’n 30 normale huurwoningen. Er is een gemeenschappelijke eetkeuken en zitkamer. De locatie wordt geleid door een inwonende verpleegkundige. Zelfstandig wonen dus maar met zekerheid van hulp en gezelligheid dichtbij. Ook wonen er in Het Ouden Huis twee of drie jongeren die een studie of leer- werktraject volgen. Zij huren een kamer en zijn regelmatig te vinden in de eetkeuken en zitkamer.

Het Ouden Huis richt zich op mensen met lage of middeninkomens. Voor deze doelgroep is nauwelijks vernieuwend aanbod. Uniek aan Het Ouden Huis is dat mensen er alleen en met zijn tweeën kunnen wonen en dat je er terecht kunt zowel zonder zorgvraag als ook met een indicatie voor verpleeghuiszorg. Dat is wonen in de zekerheid dat je niet meer hoeft te verhuizen en er kunt blijven wonen ook al neemt de behoefte aan zorg toe.

Meer locaties nodig
De eerste locatie komt in Bodegraven. Deze is in aanbouw en wordt in komende zomer opgeleverd. Er zullen de komende jaren meer locaties bijkomen. De vraag naar dit soort woonvormen neemt alleen maar toe voorspelt Jeroen van den Oever, bestuurder van Fundis: “de ouderenzorg staat de komende jaren in toenemende mate onder grote druk. We staan voor grote uitdagingen omdat er te weinig gebouwd wordt en een tekort aan personeel dreigt. Andere vormen van wonen zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing hierin”. Fundis, een groep van ruim 20 organisaties die zich richten op de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, richt zich al langere tijd op dit vraagstuk onder de titel van “de Zorg van Morgen”. Luister hier de podcast Over Morgen (co-creatie Fundis/Actiz) voor meer inzichten rond dit onderwerp.

Samen kunnen we meer
Van Berk, bedenker van Het Ouden Huis, ziet in Fundis een waardevolle vernieuwende partner met kennis en ervaring in de zorg die de formule van Het Ouden Huis goed kan helpen neerzetten. De ambitie van Het Ouden Huis past goed bij de visie van Fundis; goede (en betaalbare) zorg en huisvesting voor alle (kwetsbare) ouderen, nu èn in de toekomst. De voorziening is ook een mooie aanvulling op het portfolio van Fundis dat op het gebied van wonen met zorg met WelThuis, 17 locaties woonzorglocaties, een grote speler is in Zoetermeer, Gouda, Woerden en omstreken.

In de regio, Juiste zorg op de juiste plek, Organisaties, Woonzorgconcepten