Vanaf 1 juli spontaan bezoek welkom op woonzorglocaties

Met ingang van 1 juli gaan de toegangsdeuren van alle locaties van WelThuis en de herstelbedrijven weer open. Vanaf dan gelden de bezoektijden die ook van kracht waren vóór de corona-periode. Bezoekers hoeven geen afspraak te maken. Wel dienen zij zich bij aankomst aan te melden bij een speciale registratiezuil.

Bezoek vindt alleen plaats op de appartementen, nog niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor bewoners. Er zijn maximaal 3 bezoekers per bewoner tegelijk welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5 meter afstand gewaarborgd is binnen het appartement. Dit verschilt dus per locatie. Is er sprake van te veel bezoekers? Dan dienen deze bezoekers onderling een passende oplossing te vinden, binnen de bovengenoemde voorwaarden.

Het gebruik van mondmaskers bij niet-instrueerbare bewoners wordt gecontinueerd. WelThuis verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker.

Instructies
Mensen die langskomen voor een bezoek, zullen bij de ingang van de locatie worden ontvangen door een bezoekregisseur. Deze geeft instructies. Zo blijft het uitgangspunt om 1,5 meter afstand aan te houden tussen bewoners en medewerkers. En het maximaal aantal mensen in de lift staat aangegeven. Bij binnenkomst wordt ook een gezondheidscheck afgenomen. En u kunt zich registreren bij een zuil met daarin een iPad.

Naar restaurant of naar buiten
Restaurants op de locatie zijn toegankelijk, mits de 1,5 meterregel wordt toegepast. Een bezoek/wandeling buiten de locatie is ook mogelijk. Hierbij geldt: houdt 1,5 meter aan en vermijd drukke plaatsen.

Mee in auto
Bezoekers kunnen hun naaste zelfs voor een bezoek aan familie mee naar huis nemen. Verzoek hierbij is om dit door te geven aan de contactpersoon op de afdeling waar de cliënt verblijft. Het advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin). Na 1 juli geldt het advies om, wanneer het gezelschap niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet-chirurgisch mondmasker te dragen.

Tóch besmetting?
Als er onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus op de locatie wordt geconstateerd, wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties zal dit al snel betekenen dat de hele locatie moet worden gesloten. In geval van een besmetting op locatie, wordt in overleg met de GGD, contactonderzoek uitgevoerd.  

Ontmoetingsruimte en beeldbellen
De andere vormen van mogelijkheden tot contact die er nu zijn, zoals beeldbellen en bezoek in de ontmoetingsruimte blijven gehandhaafd. Deze verdere versoepeling van de bezoekregeling is daar geen vervanging van.