Verruiming bezoekregeling woonzorglocaties per 15 juni

Verruiming bezoekregeling

Waarschijnlijk wordt vanaf 15 juni de bezoekregeling voor verpleeghuizen landelijk verder aangepast. Per eind mei konden verpleeghuizen onder voorwaarden al bezoek toelaten, mits ze daar klaar voor waren. Per 15 juni kan die regeling mogelijk verder worden verruimd; fase 2. WelThuis, onderdeel van Fundis, is blij met dit bericht.

Bezoek mogen ontvangen op de eigen kamer is een veelgehoorde wens van bewoners van WelThuis-locaties. Ondanks alternatieven als beeldbellen en babbelwanden, is het gemis van contact met dierbaren en naasten groot, merken medewerkers van WelThuis. De boodschap over mogelijk verdere verruiming van de bezoekregeling is dan ook zeer welkom.

Een voorbeeld van een versoepeling kan zijn dat bewoners in plaats van één vaste bezoeker per week, 2 vaste bezoekers per week mag ontvangen. Of dat de bezoekfrequentie omhoog gaat. In de huidige situatie, ook wel fase 1 genoemd, mag WelThuis één vaste bezoeker per bewoner toelaten.

Buiten wandelen
Voorwaarde om over te kunnen naar fase 2 is dat locaties in fase 1 al minstens 2 weken open zijn voor bezoek. Maandag 8 juni zijn de laatste 5 locaties van WelThuis opengesteld voor bezoek. De eerste bevindingen over fase 1 van de versoepeling waren overwegend positief. Het merendeel van de bezoekers kiest ervoor om buiten een wandeling te maken.

Alle locaties van WelThuis bereiden zich op dit moment voor op het zo veilig mogelijk kunnen ontvangen van (meer) bezoekers. Onderdeel van die voorbereiding is een versnelde evaluatie en een raadpleging. Nieuwe vooruitzichten en vraagstukken worden via een enquête voorgelegd aan familieleden van bewoners. Ook wordt de mogelijke versoepeling besproken met medewerkers, Cliëntenraden en de Ondernemingsraad.

Maatwerk
Omdat per locatie de doelgroep en omstandigheden verschillen, kan dit kan bij de ene woonzorglocatie sneller dan bij een andere. Ook vraagt de voorbereiding om maatwerk. Zo moet met elke bewoner/vertegenwoordiger afgesproken worden, in welke vorm bezoek gewenst is. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand, of – onder strikte voorwaarden – een bezoek op het bewonersappartement door een vaste bezoeker. Zo’n ‘strikte voorwaarde’ is bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden; aanraken en omhelzen is dus nog niet mogelijk. Vanzelfsprekend is er geen bezoek mogelijk in geval van coronagerelateerde klachten.

Contactpersonen krijgen bericht
Contactpersonen worden geïnformeerd zodra er op hun locatie mogelijkheid is tot bezoek. Naasten worden verzocht om niet zelf te bellen met de locaties. Dit om grote drukte rond het beantwoorden van deze telefoontjes te voorkomen. WelThuis is verheugd over eventuele versoepeling van de bezoekvoorwaarden, maar blijft wijzen op goede alternatieve contactmogelijkheden die de afgelopen periode zijn opgezet. Deze blijven ook de komende tijd beschikbaar.