Gouda heeft spoedpost en (IC-)bedden voor mensen met coronasymptomen

Nood HAP Gouda

De HuisArtsenPost (HAP) Midden-Holland heeft in Gouda een Nood HAP geopend waar mensen met luchtwegklachten – mogelijk besmet met corona – terecht kunnen voor huisartsenzorg. Deze Nood HAP bevindt zich in het Groene Hart Ziekenhuis. Daar is sinds kort ook een speciale Corona verpleegafdeling en Corona Intensive Care.

De Nood HAP is in een afgesloten deel van het gebouw van het ziekenhuis en is toegankelijk via een eigen ingang. Deze ingang bevindt zich tussen de parkeergarage P2 en de Hoofdingang van het Groene Hart Ziekenhuis. 

Eerst eigen huisarts bellen
Tijdens kantooruren bellen patiënten naar de eigen huisartsenpraktijk. De huisarts maakt een inschatting of een bezoek aan de Nood HAP nodig is. Tijdens avond- nacht- en weekenduren bellen patiënten naar de HAP Midden-Holland. De Nood HAP is dus niet via inloop toegankelijk. De huidige HAP blijft functioneren zoals normaal: huisartsenspoedzorg in de avond-, nacht- en weekenduren voor patiënten zónder luchtwegklachten. 

Regio bereidt zich voor
Het inrichten van een Nood HAP maakt onderdeel uit van de regionale opschaling van de zorg. De capaciteit van de HAP neemt hierdoor toe en ook zijn de isolatiemaatregelen op de Nood HAP eenvoudiger uitvoerbaar. Huisartsen bereiden zich zo voor op een toename van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. 

Belangrijk
Gezien de drukte is het zeer belangrijk dat patiënten de huisarts en de huisartsenpost alléén bellen als het echt nodig is. Dit om overbelasting van de huisartsenzorg te voorkomen.

Extra IC- én verpleegbedden in GHZ
Het Groene Hart Ziekenhuis beschikt sinds kort over een speciale Corona verpleegafdeling en Corona Intensive Care (zie afbeelding hierboven). Ook dit is nodig om een grote toestroom van patiënten uit de regio te kunnen opvangen.

6 extra IC-bedden
Het GHZ heeft normaal gesproken 11 IC-bedden, met het oprichten van de Corona Intensive Care zijn er 6 bedden bij gekomen. Er wordt hard gewerkt om dit aantal verder uit te breiden naar 10. Op de Corona verpleegafdeling kunnen 22 patiënten worden opgenomen.

Groepsisolatie
Wanneer het aantal coronapatiënten toeneemt, komen zij (afhankelijk van hun situatie) op een speciale Corona verpleegafdeling of op de Corona Intensive Care te liggen. Zij worden daar in groepsisolatie verpleegd. Hierdoor kan het ziekenhuis een grotere groep besmette patiënten opvangen. Beide afdelingen zijn afgesloten van de rest van het ziekenhuis. Hierdoor is er géén contact tussen patiënten die wel en niet besmet zijn. Het personeel op de Corona verpleegafdeling en de Corona Intensive Care draagt 24/7 beschermende kleding.

Geen bezoek
Omdat er een landelijk tekort dreigt aan persoonlijke beschermingsmiddelen én vanwege het besmettingsgevaar heeft het GHZ een moeilijk besluit genomen om op de Corona verpleegafdeling en de Corona Intensive Care géén bezoek toe te laten.

Toch contact
Het ziekenhuis doet er ondertussen alles aan om de coronapatiënten en hun naasten toch met elkaar in contact te brengen. Op de Corona Intensive Care geeft de verpleegkundige dagelijks per telefoon aan de contactperspoon van de patiënt uitleg over hoe het met de patiënt gaat. Als de situatie van de patiënt het toelaat kan ook hier een afspraak gemaakt worden voor contact via beeldbellen.