Steeds meer gemeenten formuleren woonzorgvisie ouderen

Een groeiend aantal gemeenten houdt in hun woonvisie rekening met woonvoorzieningen voor ouderen. Ging het in januari 2020 om slechts 10 tot 15 procent van de gemeenten, inmiddels beschikt 40 procent van de Nederlandse gemeentebesturen over een woon(zorg)visie waarin de gevolgen van vergrijzing worden meegenomen.

De afgelopen tijd groeide de kritiek op het overheidsbeleid ten aanzien van woonruimte voor ouderen. Zo maande de Taskforce Wonen en Zorg in januari tot actie: ‘Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.’

Vrijblijvendheid moet eraf
Kort daarvoor had een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos al gewaarschuwd, dat gemeenten plannen moeten opstellen voor meer geschikte woningen voor ouderen. Er gebeurt nu veel te weinig, de vrijblijvendheid moet eraf, concludeerde de commissie.

‘Opgave is groot’
Hoewel het nu de goede kant uitgaat, beschikken 212 van de 355 gemeenten nog altijd niet over woonzorgvisie voor ouderen. In een Kamerbrief schrijven ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Stientje van Veldhoven van Wonen: ‘De opgave is groot en de urgentie is nog niet in elke gemeente doorgedrongen.’

Prestatieafspraken
Het kabinet wil dat alle gemeenten in 2021 prestatieafspraken hebben gemaakt met woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorgaanbieders over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Voor die tijd moeten de gemeenten onderzoeken wat concreet hun opgave is op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen. En de conclusies daarvan vertalen in een woonzorgvisie.

Woonzorgconcepten