Vierstroom en Lelie trekken samen op voor thuiswonende oudere

Vierstroom en Lelie zoeken samenwerking

Zorgaanbieders Vierstroom Zorg Thuis en Lelie zorggroep gaan samenwerken in het gebruik van innovatieve hulpmiddelen in de wijkverpleging. Dankzij de samenwerking en het bundelen van data, kennis en ervaring wordt expertise opgebouwd en weten zorgprofessionals welke hulpmiddelen onder welke omstandigheden het meest effectief zijn en bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van cliënten.

Slimme rollators, heupairbags, sensoren op de koelkast: dankzij deze innovaties in de thuiszorg kunnen mensen langer thuis blijven wonen en zelfstandiger functioneren. De 98-jarige mevrouw Minderman is dankzij het gebruik van een slimme robotrollator stabieler in haar functioneren. Sinds het gebruik van de nieuwe toepassing is ze niet meer gevallen. Daardoor is ze minder angstig en heeft een flink deel van haar zelfstandigheid en mobiliteit herwonnen.

‘De slimme hulpmiddelen verhogen de kwaliteit van zorg en veiligheid’

Meer tijd en kwaliteit
Zorgverzekeraars zijn enthousiast en steunen dit project. En ook zorgprofessionals zijn zeer te spreken over de middelen die het mogelijk maken om de situatie van de cliënt extra te monitoren. ‘Het is belangrijk dat de juiste middelen op de juiste manier worden ingezet, en dat zorgmedewerkers goed voorbereid zijn op hun begeleidende en coachende rol voor hun cliënten’, zegt projectleider en wijkverpleegkundige Iris van Son. ‘De slimme hulpmiddelen komen niet alleen de kwaliteit van zorg ten goede. Ze verhogen ook de veiligheid en maken dat cliënten door hun verhoogde zelfstandigheid minder een beroep hoeven doen op professionele zorgverleners. Zo is er meer tijd voor andere cliënten en leveren we een bijdrage aan de tekorten op de arbeidsmarkt.’

Veelbelovende resultaten pilot
In 2019 zijn de samenwerkende partijen al kleinschalig gestart met de pilot en de resultaten zijn veelbelovend. Cliënten ervaren veel profijt van de hulpmiddelen uit de zogenaamde ‘Virtuele Thuiszorg’ en het blijkt dat deze middelen een besparing tot wel 8 uur zorg per cliënt per maand kunnen opleveren naast de gezondheidswinsten. Met deze 8 uur kan weer een cliënt van de wachtlijst worden gehaald.

Compleet pakket innovaties
Vierstroom Zorg Thuis en Lelie zorggroep hebben in samenwerking met MobileCare en zorgverzekeraar CZ een compleet pakket innovaties samengesteld. In het totaalpakket zit onder andere slimme meetapparatuur waarmee cliënten zelf zaken als bloeddruk of bloedsuiker kunnen meten en waarbij de resultaten direct naar de betrokken arts of zorgorganisatie gaan. Maar ook sensoren die registreren of het goed gaat met de cliënt, een slimme rollator en app’s ter ondersteuning van mantelzorgers, voor het bevorderen van het welzijn of waarmee sloten geopend kunnen worden.

Inmiddels zijn ook zorgverzekeraars VGZ, Zilveren Kruis,  Menzis, Zorg en Zekerheid en DSW betrokken en is welzijns- en zorgorganisatie Surplus aangesloten.

Organisaties