Eerste succesvolle gegevensuitwisseling met patiënten in Asten en Zoetermeer

In Asten en Zoetermeer zijn voor het eerst echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt uitgewisseld op de MedMij-manier. Minister Bruins was hier op donderdag 19 december getuige van. Een groep geselecteerde patiënten kan medicatiegegevens van hun apotheek ophalen in een PGO.

Voor het eerst hebben patiënten eigen data opgehaald in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat betekent een doorbraak in het streven om online op een veilige manier gezondheidsgegevens te kunnen delen met patiënten. De gegevensuitwisseling is onderdeel van de zogenoemde ‘gecontroleerde livegangen’ van MedMij. Op verschillende plekken in Nederland wordt in een gecontroleerde setting het MedMij Afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht.

Eerste gegevensuitwisseling MedMij in aanwezigheid van minister Bruins.

Zoetermeer, Asten en Utrecht
Bij de livegangen worden medicatiegegevens uitgewisseld van een apotheek naar geselecteerde groepen patiënten. In Zoetermeer vindt de uitwisseling plaats met PGO Ivido, in Asten is de PGO van ZorgKluis betrokken. En in januari 2020 zullen in de regio Utrecht gegevens worden opgehaald via Zorgdoc.

ICT-systemen zorgaanbieders
Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen, moeten niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Daartoe wordt LSP+ gebruikt, een applicatie van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, die als ‘Dienstverlener Zorgaanbieder’ bij dit initiatief is betrokken. Om er zeker van te zijn dat alles werkt conform het afsprakenstelsel én er sprake is van veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling, wordt LSP+ voorlopig alleen in een gecontroleerde setting gebruikt.

‘Mijlpaal’
Stichting MedMij-voorzitter Ronald Gorter is trots op de doorbraak. “Dit is een mijlpaal in het MedMij-traject. Hier is jarenlang keihard aan gewerkt. Mooi om daar resultaat van te zien. We hebben bewust gekozen om eerst in een betrekkelijk kleine, gecontroleerde setting live te gaan; veilig en betrouwbaar uitwisselen. Ik hoop dat we hiermee de basis leggen voor een grotere uitrol en implementatie in 2020.”

Goede communicatie met de patiënt is essentieel voor adequate zorgverlening door de apotheek

KNMP verheugd
Ook Aris Prins, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is verheugd met de ontwikkelingen. “Goede communicatie met de patiënt is essentieel voor adequate zorgverlening door de apotheek”, aldus Prins. “De pilots zullen de komende maanden informatie opleveren over de manier waarop een PGO ondersteunt bij de gegevensuitwisseling tussen patiënt en apotheker.”