Havenue maakt werk van ambities

Het lukt zorgconcept Havenue vooralsnog goed om invulling te geven aan idee├źn en ambities voor betere ouderenzorg in Rotterdam. Het samenwerkingsverband waar ook Fundis onderdeel van is, meldt vooruitgang langs verschillende initiatieven. Een korte update:

Wat gebeurt er zoal rondom Havenue? 4 recente ontwikkelingen:

1 Huisartsen weten Havenue te vinden
8 huisartsenpraktijken hebben ruim 50 ouderen in een kwetsbare situatie doorverwezen naar de subacute zorg van Havenue op de Havenpolikliniek. Ook heeft het multidisciplinaire team van de subacute zorg een eerste huisbezoek gedaan.

2 Aandacht voor vroegsignalering
Havenue staat in de startblokken om samen met huisartsen het multidisciplinair overleg vroegsignalering kwetsbare ouderen bij de eerste praktijken te implementeren.

3 Start scholing Positieve Gezondheid
Begin volgend jaar zijn de eerste professionals uit de Rotterdamse zorg en welzijn geschoold in Positieve Gezondheid.

4 E-health de wijk in
Afgelopen september opende Havenue de zorginnovatiewinkel Zorg van Nu Rotterdam op de derde verdieping van de Havenpolikliniek. Vanuit deze tijdelijke projectlocatie vinden slimme digitale oplossingen hun weg naar ouderen, mantelzorgers, welzijnsmedewerkers, zorgprofessionals en vrijwilligers in de wijken.

Over Havenue
In 2017 besloten 4 Rotterdamse ziekenhuizen om de poliklinische zorg van het voormalige Havenziekenhuis te continueren. Zij werkten een toekomstbestendig zorgconcept uit om Rotterdammers prettig ouder te laten worden en langer thuis te laten wonen; Havenue. Fundis sloot hierbij aan, net als 4 andere ouderenzorgorganisaties, huisartsen en welzijnspartijen.

Het doel van Havenue is om ouderen langer thuis te houden door eerder en sneller in te grijpen bij achteruitgang op het verpleegkundige en/of sociale domein. Dat voorkomt onnodige SEH-bezoeken en opnames in ziekenhuizen of zorginstellingen. Zo wordt de gang naar het ziekenhuis alleen gemaakt als dat medisch gezien noodzakelijk is.