ANBO en ActiZ: ‘Aanpassen huizen ouderen kost 13 miljard’

90 tot 95 procent van de ouderen woont zelfstandig thuis

Er is ongeveer 13 miljard euro nodig om de woningnood voor ouderen op te vangen. Dat stellen de ouderenbond ANBO en ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, op basis van onderzoek.

Lees hier het oorspronkelijke bericht van ANBO en ActiZ.

De 2 organisaties wijzen erop dat 90 tot 95 procent van de ouderen zelfstandig thuis woont. Maar voor een deel wonen de senioren in huizen die niet levensloopbestendig zijn. Ook ligt een deel van de huizen ver weg van voorzieningen die ouderen op loopafstand nodig hebben, zoals bushalte, supermarkt en huisarts.

Aanpassen of verhuizen
Om huizen aan te passen van ouderen die al in de buurt van voorzieningen wonen, is volgens ANBO en ActiZ er landelijk 7,5 miljard euro nodig. Er is nog eens zo’n 6 miljard extra nodig voor het geschikt maken van woningen voor mensen die willen verhuizen naar een plek in de buurt van voorzieningen.

Oproep aan gemeenten
Nederland heeft te maken een groeiend tekort van tienduizenden seniorenwoningen en 15.000 verpleeghuisplekken, terwijl het aantal ouderen fors toeneemt, waarschuwen beide organisaties. Omdat gemeenten niet goed zijn voorbereid, ‘komen steeds meer ouderen in de problemen’, zo stellen ANBO en ActiZ. Gezamenlijk roepen zij daarom gemeenten op om snel nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen te ontwikkelen.

Verschillen per gemeente
ANBO en ActiZ laten ook zien hoe hun onderzoeksresultaten per gemeente verschillen. Daaruit blijkt dat bijvoorbeeld de gemeente Gouda in 2020 te maken krijgt met 13.300 65-plussers. Dat aantal groeit in 2040 tot 20.800 senioren. Voor toekomstbestendig wonen zou in Gouda een investering nodig zijn van 30 miljoen euro voor de aanpassing van woningen en nog eens 27 miljoen euro om verhuizingen mogelijk te maken.

Achtergronden

  • Er zijn nu 920.000 alleenstaande ouderen, in 2040 zijn dat er 1,7 miljoen.
  • 90-95% van alle ouderen woont zelfstandig thuis, deels in woningen die niet levensloopbestendig zijn en ver van voorzieningen die ouderen op loopafstand nodig hebben.
  • Het kost landelijk 7,5 miljard euro om woningen die nu in de buurt van voorzieningen liggen, aan te passen zodat mensen er goed oud kunnen worden.
  • Het kost 6 miljard euro om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken waar meer voorzieningen zijn.

(bron: ANBO/ActiZ)