Geef ouderen wat ze is beloofd

Geef ouderen wat ze is beloofd

In een alarmerend opiniestuk in de NRC, de Volkskrant en Medisch Contact dringen 3 influencers uit de zorg aan op snelle kabinetsmaatregelen om de ouderenzorg te verbeteren. D66-Kamerlid Vera Bergkamp, auteur over ouderenzorg Henk Geene en Fundis-directievoorzitter Jeroen van den Oever waarschuwen voor een aanstaande crisis in de ouderenzorg. Zij richten zich hierbij direct tot de minister.

Lees het volledige stuk in NRC

Crisis afwenden
‘Het systeem raakt verstopt en het is tijd dat de minister dit erkent’, zo stellen Bergkamp, Geene en Van den Oever. De schrijvers vinden dat de minister van Volksgezondheid tot actie moet overgaan om een naderende crisis in de ouderenzorg af te wenden: ‘Als je merkt dat het beleid in de praktijk niet zo uitpakt als je voor ogen had, dan moet je het lef hebben dat te erkennen, om vervolgens met verbeteringen te komen. Dat geldt voor ons, maar ook voor de minister.’

Kansen op verbetering
In hun betoog wijzen de schrijvers ook op verbeterkansen voor de ouderenzorg. Zo moeten er meer verpleeghuisplekken komen. Maar ook meer geclusterde woonvormen, waar ouderen hun netwerk, ondersteuning en zorg dichtbij hebben. Nieuwe zorgvormen zoals het Volledig Pakket Thuis (waarmee extra kwetsbare mensen thuis kunnen blijven wonen) verdienen meer bekendheid. En onnodige ziekenhuisbezoeken van ouderen moeten effectiever worden afgewend. Ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers verdienen meer steun en aandacht.

Al eerder zorgen
Zowel Bergkamp, Geene, als Van den Oever hebben al eerder zorgen geuit over problemen in de ouderenzorg. Ouderen moeten langer wachten op een plek in een verpleeghuis of op wijkverpleging. Te veel ouderen wonen thuis zonder de juiste ondersteuning of voorzieningen. Intussen blijft de vergrijzing tot 2040 oplopen, het aantal zorgprofessionals neemt af en de gemiddelde leeftijd van mantelzorgers is op dit moment al 70 jaar.

Over Bergkamp, Geene en Van den Oever
Vera Bergkamp is al bijna 7 jaar actief als Tweede Kamerlid voor D66 en richt zich onder meer op langdurige zorg. Henk Geene is voormalig crisismanager in de zorg, psycholoog en auteur van 2 boeken over ouderenzorg. Jeroen van den Oever is directievoorzitter van Fundis, bovendien is hij bestuurslid voor branchevereniging voor zorgondernemers ActiZ.