ActiZ: Nieuwe aanbieders frustreren de zorg

Nieuwe partijen frustreren zorg

ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever (tevens directievoorzitter Fundis) wijst in Zorgvisie op voortekenen van een crisissituatie. De wijkverpleging en eerstelijnsbedden bereiken de grenzen van hun capaciteit. Ziekenhuizen raken overvol. Maar met name niet-gecontracteerde zorgaanbieders negeren hun verantwoordelijkheid. “Bijna misdadig”, vindt Van den Oever. ActiZ wil strenger toetredingsbeleid voor nieuwe zorgaanbieders.

De instroom van spoedeisende hulp in ziekenhuizen is in 2 jaar tijd verdrievoudigd. Wijkverpleging en eerstelijnsverpleegbedden (voor kwetsbare mensen/ouderen zonder medische indicatie voor een ziekenhuisopname of geriatrische revalidatie) helpen om die instroom te ontlasten. Maar ook dat slibt dicht, constateert ActiZ.

Niet mee in urgentie
Recente cijfers uit de monitor acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit wijzen uit dat het gebruik van eerstelijnsverpleegbedden (ELV) in 2018 met bijna 60 procent is gestegen ten opzichte van 2015. En door personeelstekorten zitten ELV en wijkverpleging aan de grens van hun capaciteit. Volgens Van den Oever bewegen niet-gecontracteerde zorgaanbieders echter niet mee in die urgentie.

Kleine partijtjes
Onderzoek van het onderzoeksbureau van Zorgverzekeraars Nederland (Vektis) toont aan dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders per client bijna 3 keer zoveel tijd besteden als gecontracteerde partijen. Van den Oever reageert in Zorgvisie: “Kleine partijtjes springen in het gat en produceren maar raak. De enorme verspilling van capaciteit is bijna misdadig in tijden van personeelskrapte.” ActiZ roept daarom op tot een strenger toetredingsbeleid voor nieuwe zorgaanbieders.

Lees hier het volledige artikel ‘Zorg glijdt af naar crisissituatie’ in Zorgvisie (let op: Premium-abonnement voor nodig)