Fundis partner in langer thuis-concept voor nieuwbouw Gouda

Inclusieve wijk

Samen met andere organisaties maakt Fundis in Gouda werk van een nieuwbouwwijk voor een extra brede doelgroep. De beoogde wijk Westergouwe wordt gebouwd volgens de uitgangspunten van het landelijke innovatieprogramma ‘Langer thuis – de Inclusieve wijk’. Op maandag 9 september ondertekenden de partners hun gezamenlijke ambities.

Er glooit een aantrekkelijk perspectief voor aanstaande bewoners van Westergouwe in Gouda. De wijk in aanbouw volgt bewust de ideeën van het landelijke innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk. Dat wil zeggen: een leefbare, diverse wijk waarin iedereen zich thuis voelt. Een omgeving die inspireert, verbindt en uitnodigt tot ontmoetingen. Vanuit een breed partnerschap denkt Fundis mee.

Waarom Westergouwe?
In Westergouwe komen uiteindelijk ruim 10.000 mensen te wonen. De wijk wordt ongeveer net zo groot als Goverwelle. Keuzes in de inrichting van de openbare ruimte hebben invloed op de sociale kant van de wijk. Zijn er plekken in de buurt waar je elkaar kunt ontmoeten, zijn de voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk? Is er een gevarieerd woningaanbod? Omdat de wijk nog in opbouw is, is dit het moment om te leren van goede voorbeelden in het land en deze kennis te benutten voor Westergouwe.

Samenwerkende organisaties
Gouda is met de nieuwbouwwijk Westergouwe na een selectieprocedure toegelaten tot het innovatieprogramma. Onder de naam Gebiedscoalitie Westergouwe werken verschillende organisaties samen aan de inclusieve wijk. Deze organisaties zijn: Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Kwadraad, Fundis, Zorgpartners Midden-Holland, de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (GAB), de bouwcombinatie Volker Wessels en Heijmans, Gezondheidscentrum Westergouwe, Kwintes en de gemeente Gouda.

Landelijk innovatieprogramma
Het landelijke innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk wordt begeleid door Platform 31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het G40 stedennetwerk. In totaal zijn er 24 gemeenten aangesloten. Het programma loopt tot eind 2020.