De verzorgingsstaat is op z’n retour

Jeroen van den Oever over verzorgingsstaat

Fundis-directeur Jeroen van den Oever benadrukt in Zorgvisie dat aanbieders van ouderenzorg als eersten moeten anticiperen op het “slinkende systeem van collectieve voorzieningen”. Van den Oever ziet mogelijkheden, mits de inzet (uiteindelijk) vanuit meerdere kanten komt.

Lees hier de blog op Zorgvisie.nl

In zijn blog in Zorgvisie wijst Van den Oever erop dat de verzorgingsstaat voor kwetsbare ouderen in 10 jaar tijd met zo’n 20 procent zal verschralen. Hij pleit daarom voor een andere benadering door aanbieders van zorg: “Investeren in nieuwe technologie, het werven, binden en scholen van meer zorgwerkers, het slimmer organiseren van zorg samen met ziekenhuizen en huisartsen, en het in gesprek gaan met ouderen en hun netwerk over hoe de zorg anders kan.”

Volgens de Fundis-bestuurder is het ernst, omdat de verschraling van de ouderenzorg niet ophoudt. De financiering van de verzorgingsstaat is niet vol te houden, omdat het aantal kwetsbare ouderen fors toeneemt. Zorgmedewerkers worden gemiddeld steeds ouder, terwijl de aanwas van nieuwe medewerkers achterblijft. Van den Oever: “De portie verzorgingsstaat per kwetsbare oudere wordt minder en minder. Als onze welvaartstaat het al zou kunnen betalen, we zullen de handen aan het bed dan meer en meer gaan missen.”

Van den Oever vindt dat aanbieders van ouderenzorg als eersten de verantwoordelijkheid hebben om zich bezig te houden met de vraag of het verzorgingsarrangement voor kwetsbare ouderen efficiënter kan. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat enkel inspanningen vanuit de branche niet genoeg zullen zijn. “Het vraagstuk (…) raakt ons vroeger of later allemaal.”