College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt zorgaanbieders in het gelijk in zaak tegen NZa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft 5 zorgorganisaties waaronder WelThuis, onderdeel van Fundis, in het gelijk gesteld in een zaak die partijen hadden aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zaak draait om de verdeling van €100 miljoen voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het College oordeelde dat de NZa de aanvragen inhoudelijk had moeten beoordelen en geen financiële drempel mocht hanteren. Het College is van oordeel dat de NZa uitsluitend had mogen toetsen of een instelling een kwaliteitsimpuls nodig had.

Uitgesloten

De organisaties die bezwaar en beroep hebben aangetekend behoren tot een groep instellingen die categoraal zijn uitgesloten van deelname aan de regeling omdat zij volgens de NZa over voldoende financiële middelen beschikken. Met de uitspraak onderschrijft het College het standpunt van de aanbieders dat de NZa in geval van toekenning van middelen deugdelijk onderzoek moet doen naar de gevolgen hiervan. De NZa kan een dergelijk onderzoek voorkomen door bijvoorbeeld extra middelen toe te kennen door middel van een algemene tariefsverhoging of soortgelijke generieke maatregelen.

Duidelijk signaal

De betrokken zorgaanbieders WelThuis, Stichting Zorggroep Charim, Stichting Inovum, Noorderbreedte, Zorgstroom en brancheorganisatie ActiZ zijn blij met de uitspraak van het College. Volgens hen geeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven hiermee een duidelijk signaal af dat de overheid bij het toekennen van incidentele middelen zorgvuldiger te werk moet gaan.

Tegen de vonnissen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven staat geen hoger beroep open.

Meer informatie

Nieuwsbericht Zorgvisie
Uitspraak CBb inzake afwijzingsbesluiten
Uitspraak CBb inzake toewijzingsbesluiten
Eerder verschenen nieuwsbericht van ActiZ