Fundis investeert via innovatiefonds FundIQare in slimme bedsensor

Fundis investeert via het innovatiefonds FundIQare in het jonge Delftse bedrijf Momo Medical. De start-up heeft een technologische oplossing ontwikkeld ter voorkoming van doorligwonden (decubitus ulcera) bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Dankzij slimme sensoren en met behulp van geavanceerde algoritmes wordt het liggedrag van een cliënt nauwkeurig in kaart gebracht en op een heldere manier teruggekoppeld aan zorgprofessionals. Een ingenieuze technologische oplossing die lichamelijk ongemak bij cliënten voorkomt en zorgmedewerkers ondersteunt.

Sensoren 

De technologie bestaat uit een compacte combinatie van sensoren die flexibel in bedden ingezet kan worden. Onder het matras wordt een sensorplaat aangebracht die in verbinding staat met een bedieningsunit. Met een intuïtieve visualisatie krijgen zorgmedewerkers continu inzicht in de lighouding en bewegingen van een cliënt gebaseerd op geavanceerde algoritmes. Afhankelijk van de toestand van de cliënt geeft de sensor een seintje aan de zorgmedewerker of en wanneer een cliënt gedraaid moet worden. De techniek van Momo Medical wordt sinds begin 2018 getest in het Reinier de Graaf Gasthuis en Pieter van Foreest verpleeginstellingen. “Uit de pilots blijkt dat het ontwerp goed aansluit op de klinische praktijk en op de wensen van zorgverleners en patiënten”, aldus Ide Swager, mede-oprichter van Momo Medical.

Serieus probleem

“De belangrijkste overweging van Fundis om geld vanuit FundIQare te investeren in Momo Medical is dat het een oplossing biedt voor een serieus probleem dat veel voorkomt onder onze doelgroep. Doorligwonden zijn pijnlijk, moeilijk te behandelen en de wonden genezen langzaam. Dit is zeer belastend voor cliënten. Bovendien is de verzorging erg intensief. De bedsensor voorkomt veel lichamelijk ongemak bij cliënten, ondersteunt zorgmedewerkers en is tijd- en kostenbesparend. Bovendien is investeren in technologie met het toenemend tekort aan zorgmedewerkers van groot belang. Binnen Fundis zijn diverse zorgaanbieders zeer geïnteresseerd in het toepassen van deze ingenieuze technologie.”, aldus Jacqueline van Wijngaarden namens FundIQare en in het dagelijks leven Financieel directeur van Fundis.

Ide Swager en Menno Gravemaker (midden) omringd door vertegenwoordigers van InnovationQuarter, Noaber Foundation en Fundis

Over Momo Medical

Momo Medical, opgericht in 2017 en gevestigd in de YES!Delft incubator, is een initiatief van de jonge Delftse ondernemers Ide Swager en Menno Gravemaker. FundIQare wil Momo Medical met de financiële injectie ondersteunen in het uitbreiden van de productiecapaciteit en de opschaling van het bedrijf. Ook krijgt de start-up de mogelijkheid om de techniek verder te ontwikkelen in een living lab omgeving.

Over FundIQare

Innovatiefonds FundIQare is een samenwerkingsverband van investeerders – Fundis, regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland InnovationQuarter en de Noaber Foundation (via investeringsarm Noaber Ventures). De initiatiefnemers richten zich op zorginnovaties die de kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en/of mantelzorgers verbeteren.