Fundis onderstreept het belang van diversiteit en inclusie

Donderdag 11 oktober 2018 heeft Fundis samen met 4 andere zorgorganisaties het Manifest Diversiteit & inclusie binnen de zorg in Midden-Holland ondertekend.

Jeroen van den Oever tekende het Manifest namens alle Fundis bedrijven. Met de ondertekening beloven zorginstellingen in Gouda en regio Midden-Holland oog te hebben voor en aandacht te besteden aan diversiteit onder medewerkers en cliënten. Naast Fundis tekenden Kwadraad, Zorgpartners Midden-Holland, Groene Hart Ziekenhuis, Gemiva-SVG en de Stichting Roze Zaterdag Gouda, tevens initiatiefnemer van het Manifest.

Veilig klimaat

Diversiteit gaat over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Diversiteit is terug te vinden op allerlei vlakken als seksuele voorkeur, genderidentiteit, religie, culturele achtergrond, opleiding, etc. Inclusie gaat over gedrag, waarden en spelregels. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, wordt een veilig klimaat gecreëerd waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Zichzelf zijn

Fundis vindt een veilige (werk)omgeving voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers van alle Fundis bedrijven heel belangrijk. Een omgeving waar iedereen zichzelf mag zijn, zich gesteund- en op zijn gemak voelt. Zonder diversiteit kunnen de bedrijven hun strategische doelen niet waarmaken. Daarom hebben wij hier aandacht voor. Dankzij onze verschillen begrijpen wij onze verschillende cliënten, bewoners, revalidanten en gasten beter. Diversiteit en inclusie zijn om die reden dan ook een belangrijke voorwaarde om echt zorg op maat te kunnen bieden.