Fundis verkoopt de State Hillegersberg aan Cofinimmo

Fundis heeft het pand de State Hillegersberg (voorheen Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam) verkocht aan de Belgische vastgoedvennootschap Cofinimmo. Reden voor de verkoop van het pand is dat Fundis zich wil concentreren op het aanbieden van producten en diensten aan chronisch zieken en kwetsbare ouderen en niet op het bezit van vastgoed. Partijen gaan in samenspraak met elkaar ver/nieuwbouwplannen realiseren voor deze locatie.

Duurzaam

Beoogd is een duurzaam gebouw waarbij gelet wordt op hergebruik van materialen, wel of niet gasloos en waar mogelijk alternatieven voor het opwekken van energie toegepast worden. Fundis continueert haar huidige zorgactiviteiten in de State Hillegersberg. Cofinimmo financiert de renovatie en (her)opbouw van het pand. Architect Thomas Rau is verantwoordelijk voor het ontwerp. RAU heeft diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de zorg doorgang blijft vinden. Tijdens de werkzaamheden doen partijen er alles aan om de overlast voor bewoners, gasten, revalidanten en omwonenden tot een minimum te beperken.

Activiteiten

De State Hillegersberg is een locatie van Fundis waar geriatrische revalidatie, eerstelijnsverblijf en langdurige zorg wordt aangeboden aan inwoners van Rotterdam en omgeving. De bedrijven Transmitt revalidatie, Zorgpension, Goudenhart en WelThuis zijn er actief.

Renovatie en nieuwbouw

Impressie nieuwbouw

De locatie bestaat momenteel uit 2 gebouwdelen. Het oudste deel van het pand wordt gesloopt tot op het zogenaamde constructieve geraamte. In dit deel komen 1-kamerappartementen met eigen sanitair voor revalidanten en voor gasten van het Zorgpension. Het jongere gebouw wordt volledig gesloopt en herbouwd. In dit gebouw worden 2-kamerappartementen met eigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd voor bewoners die langdurige zorg nodig hebben. Ook wordt een aantal gemeenschappelijke buurtkamers met een ontmoetingsfunctie en een brasserie gerealiseerd.

Planning

Naar verwachting is eind 2020 een volledig vernieuwd en getransformeerd pand gerealiseerd. Na oplevering zijn 27 Zorgpension plaatsen, 60 plaatsen voor Transmitt revalidatie en 48 plaatsen langdurige zorg voor bewoners van WelThuis beschikbaar.