Aafje en Fundis gaan samenwerken in Transmitt revalidatie

Fundis en zorgorganisatie Aafje gaan samenwerken op het gebied van neurorevalidatie. Onder de naam Transmitt revalidatie wordt neurorevalidatiezorg aangeboden aan inwoners van Rotterdam en omgeving.

Optimalisatie transmurale keten

Partijen willen effectieve en doelmatige revalidatiezorg in de keten realiseren vanuit het ziekenhuis, in de revalidatiekliniek en in de thuissituatie. Om dit te realiseren wordt intensief samengewerkt met ketenpartners zoals ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving. Ook wordt samengewerkt met thuiszorgorganisaties en andere voorzieningen die in het nazorgtraject voor de revalidant van belang zijn. Transmitt revalidatie draagt hiermee bij aan de optimalisatie van de transmurale keten binnen de Rotterdam Stroke Service (RSS).

Neurorevalidatiezorg

Transmitt revalidatie is gespecialiseerd in revalidatie na een beroerte (CVA – Cerebro Vasculair Accident). De organisatie biedt Geriatrische revalidatie (GRZ) en vanaf het najaar ook Medisch Specialistische revalidatie (MSR) aan in een klinische, ambulante en poliklinische vorm.  De organisatie is gevestigd aan de Van Beethovenlaan 60 in het pand de State Hillegersberg (voorheen RRR). Vanaf 2019 wordt de huidige locatie volledig gerenoveerd zodat de huisvesting aansluit bij de doelstellingen en ambities van Transmitt revalidatie. Het centrum heeft op dit moment twee revalidatie-afdelingen met een maximale capaciteit van 57 bedden. Transmitt revalidatie is naar aanleiding van een positieve kwaliteitsaudit recent voorgedragen voor het ISO certificaat.

Goedkeuring

De medezeggenschapsorganen hebben eerder ingestemd met de oprichting van Transmitt revalidatie B.V. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument&Markt (ACM) gaven onlangs hun goedkeuring aan de samenwerking van Fundis en Aafje.